Pentru a nu rata vacanţa peste hotarele republicii S.A. „Termocom” recomandă insistent achitarea datoriilor

Furnizorul de căldură din capitală face apel la disciplinarea financiară a rău-platnicilor şi onorarea în termen restrâns a plăţilor restante pentru energia termică consumată.

S.A. „Termocom” desfăşoară o amplă campanie de recuperare a datoriilor, zilnic rău-platnicii fiind acţionaţi în instanţele de judecată şi executaţi silit. De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului de Executare al Republicii Moldova, executorii judecătoreşti sunt în drept să aplice şi aplică rău-platnicilor mai multe interdicţii valabile până la onorarea obligaţiilor rezultate din documentele executorii.

Astfel, pentru a nu rata vacanţa peste hotarele republicii, a nu fi limitaţi în dreptul de a perfecta paşapoarte, de a efectua tranzacţii cu automobilele, imobilele aflate în proprietate, S.A. „Termocom” în procedura falimentului recomandă şi solicită insistent rău-platnicilor să achite neîntârziat plăţile restante. Read more of this post

Problema 2000/800: Recomandări privind îmbunătăţirea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC)

imgIDIS ”Viitorul” a prezentat joi, 20 februarie, recomandări privind îmbunătăţirea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC). Potrivit autorilor, problema reducerii consumului de energie termică şi a diminuării presiunii plăţilor pentru facturile la căldură asupra populaţiei, îşi are originile în disfuncţionalităţile majore atât pe partea de producţie a sistemului (aprovizionare cu energie termică), cât şi pe partea de consum (sectorul rezidenţial). Această problemă a fost numită convenţional „Problema 2000/800”, de la 2000 – mărimea facturii pentru energia termică şi 800 – mărimea pensiei pentru o mare parte din consumatorii casnici din categoriile social-vulnerabile.

Conform calculelor autorilor, cu condiţia efectuării investiţiilor în sistemul de producere şi furnizare a energiei termice din SACETC, pot fi obţinute economii de energie care ar reduce costurile actuale de generare a energiei termice cu aproximativ 11 % sau cu 110 lei până la 877 MDL/Gcal. Însă, ţinând cont de amploarea investiţiilor necesare, această opţiune va fi greu de realizat pe termen scurt şi mediu.

Estimările recente ale IDIS ”Viitorul” arată că pentru reabilitarea termică a tuturor blocurilor multietajate din Chişinău sunt necesare cca. 662 mil. EUR sau cca. 3641 EUR pentru fiecare apartament. Aceste măsuri vor fi dificil de implementat nu doar din cauza amplorii investiţiilor  necesare, ci şi datorită dezvoltării insuficiente a sistemului asociativ de proprietari, a capacităţii reduse a acestor asociaţii de a implementa proiecte de reabilitare termică a blocurilor de locuit, conştientizării insuficiente a problemei de către locatarii individuali, precum şi a lipsei unor mecanisme financiare şi a stimulentelor pentru implementarea unor astfel de măsuri de către proprietarii individuali sau asociaţiile de proprietari.

Afirmațiile au fost susținute atât de reprezentanții SA Termocom, prezenți la eveniment, cât și de cei ai Cooperativelor locuințelor.

Potrivit experților implicați în elaborarea studiului, diminuarea tarifului pentru agentul termic este dificil de realizat, atât din cauza costurilor ridicate, dar și a condițiilor clădirilor, cât și a percepției populației privind necesitatea utilizării resurselor de eficiență energetică. Majoritatea clădirilor din Chișinău sunt construite în anii 1960 și nu au prevăzute sisteme de eficiență energetică.

Circa 30% din clădirile Chișinăului au o vechime de 40-50 ani; 54% – între 20 și 40 ani; 11% au o vechime mai mare de 50 ani, iar 5% din clădiri sunt relativ noi (10-20 ani). Acestea au un grad redus de izolare termică și un grad sporit de uzură, iar soluțiile ar fi, inclusiv, măsurile de eficiență energetică (izolarea geamurilor, a pereților, a acoperișului, etc.). Read more of this post

Top 5 evenimente din sectorul energetic al Republicii Moldova din 2013

Sectorul energetic al Republicii Moldova în anul 2013 a fost marcat de mai multe evenimente, majoritatea urmând să dea rezultate în anii următori. Chiar dacă potențialul reușitelor din acest sector este cu mult mai mare, unele evenimente realizându-se cu întârziere, altele fiind de loc prielnice pentru ramura energetică, în final consider că sectorul totalizează totuși o balanță pozitivă. Cele mai remarcabile evenimente constatate au fost plasate într-un top cu o caracterizare succintă. La realizarea topului s-au luat în considerație mai multe aspecte cum ar fi  relevanța evenimentelor pentru economia națională, exclusivitatea acestora dar și impactul asupra populației.

1. Lansarea lucrărilor de construcție a gazoductului Ungheni – Iași

Construcția gazoductului Ungheni – Iași are o importanță foarte mare pentru fortificarea securității energetice a Republicii Moldova. Conform datelor de proiect, gazoductul va avea o lungime totală de 43,2 kilometri, dintre care aproximativ 32 de kilometri pe teritoriul României şi 11 kilometri pe teritoriul RM. Gazoductul va avea o capacitate de transportare a gazelor de aproximativ 1,5 miliarde de metri cubi anual, ceea ce poate acoperi necesarul de gaze naturale consumate pe partea dreaptă  a Nistrului. Fiind un proiect inclus de mult timp în agenda guvernului (mai bine de 8 ani), faptul ca a fost lansat deja constituie un eveniment important.

2. Adoptarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015

Adoptarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice împreună cu lansarea activității Fondului Pentru Eficiență Energetică în anul 2013 reprezintă unul din cele mai practice elemente așteptate și necesare în toate ramurile economiei. Aceste evenimente se fac relevante pentru sectorul economiei naționale prin faptul că planul prin intermediul fondului și instituțiilor donatoare și de finanțare din exterior demonstrează capacitate de finanțare a proiectelor în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile în volum de peste 240 mln EURO până în anul 2015. În acest an au fost aprobate spre finanțare 87 de proiecte în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile din sectorul public și cel privat.

3. Reforma din sectorul termoenergetic

Reforma din sectorul termoenergetic este una destul de importantă ținând cont de situația actuală. La moment întreprinderile din acest sector necesită investiții consistente care nu sunt realizate din cauza datoriile acumulate de acestea în trecut. Prin reorganizarea întreprinderilor din sectorul termoenergetic, autorităţile speră să atragă investiţii în acest sector şi să asigure calitatea serviciilor. După fuzionarea celor trei companii, urmează să fie soluţionată problema datoriilor Termocom de 2,5 miliarde de lei faţă de furnizori. Termocomul s-a aflat în proces de insolvabilitate din anul 2001. Atunci, datoria întreprinderii faţă de CET-1, CET-2, Moldovagaz depăşeau un miliard de lei.

4. Menținerea neschimbată a tarifelor la energia electrică, energia termică și gaze naturale

O premieră a acestui an o constituie menținerea neschimbată a tarifelor la energia electrică, energia termică și gaze naturale. Majorarea tarifelor devenise o tradiție în ultimii 8-9 ani de zile. Principala creșterii tarifelor o constituia creșterea prețului la gazele naturale importate de la SAD Gazprom care generau majorări de tarif atât la energia termică cât și la cea electrică, ambele produse în mare parte pe baza gazelor naturale. O provocare în acest an care a adus tarifele în prag de majorare a constituit-o  creșterea cursului leu/dolar de care este legat prețul la gazele naturale și energia electrică importată.

 5. Demiterea și repunerea în funcție a Directorului General ANRE

Demiterea din funcție a Directorului General al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, de către Parlament în luna iulie și repunerea sa în funcție în luna septembrie a marcat sectorul energetic sub alt aspect. Chiar dacă ANRE este o instituție independentă, factorul politic a intervenit de mai multe ori în activitățile reglementatorului. De data aceasta reacția promptă a Comunității Energetice și decizia ulterioară a Curţii Constituţionale au contribuit la consolidarea poziției ANRE ca autoritate independentă.

Practicile locale de conservare a energiei în sectorul rezidențial– realități triste și perspective optimiste

Fondul de clădiri rezidențiale din Republica Moldova a ajuns la o etapă la care implementarea măsurilor de conservare a energie reprezintă o necesitate tehnico-economică imperativă. Aceasta este dictată de starea fizică a fondului de clădiri dar și de cheltuielile pentru acoperirea consumului de energie al acestora, majoritatea fiind construite în perioada sovietică când disponibilitatea resurselor energetice nu cunoștea limite. În prezent, când prețul resurselor energetice doboară noi și noi recorduri, implementarea soluțiilor inovatoare de conservare a energiei se efectuează destul de rezervat.

Din necesitatea reducerii facturii lunare la energiei dar și sporirii confortului mulți dintre locuitori au inițiat măsuri de conservare a energiei cum ar fi înlocuirea geamurilor vechi cu altele noi, în proporție de peste 90% termopane, și izolarea termică a fațadei locuințelor. Acest fenomen fiind evident cu preponderență pe parcursul anilor 2007-2010 când prețurile gazelor naturale în Republica Moldova erau într-o competiție de atingere a noi recorduri înregistrând o creștere de peste 300% în acea perioadă.

Din cauza că inițiativele de eficientizare a consumului de energie aveau un caracter neorganizat fără respectarea minimă a normelor tehnice din domeniu, rezultatul pe parcursul a 4-5 ani de zile s-a constatat a fi unul cam trist. Primul lucru care s-a evidențiat a fost aspectul peisagistic al orașului, fațadele clădirilor devenind tot mai colorate. Pe aceeași fațadă a unei clădiri pot fi ușor văzute lucrări de finisare (după izolarea termică) de trei, patru sau cinci culori diferite (imaginea 1), în dependență de numărul proprietarilor care au efectuat aceste lucrări. Mai mult ca atât grosimea materialului termoizolant utilizat de fiecare proprietar putea fi diferită, de la 2 cm până la 7 cm (inclusiv pe aceeași fațadă) și foarte rar 10 cm.

O altă constatare dezamăgitoare pentru proprietari a fost efectul economic care s-a dovedit a fi unul sub măsura așteptărilor. Principala cauză în această situație o constituie grosimea materialului termoizolant, care de cele mai multe ori era și mai mică decât prevederile GOST-urilor rusești. Prin urmare cheltuielile pentru izolarea termica suportate sunt destul de semnificative dar efectul așteptat nu apare. Efectuând o analiză mai detaliată a raportului constând în grosimea stratului termoizolant și efectul economic, ușor se constată că aplicând materiale izolante (polistiren) cu grosimea de 15 cm în loc de 5-7 cm, cum se practică de obicei, efectul economic este unul net superior în comparație cu valoarea investiției pentru primul și al doilea caz. Acest lucru se explică prin faptul că cea mai mare pondere în investiție o constituie manopera care nu variază pentru ambele cazuri. A doua cauză importantă este caracterul insular al lucrărilor de izolare termica (imaginea 2). Deoarece în majoritatea cazurilor lucrările de reabilitare energetică sunt neorganizate și individuale, apar foarte multe punți termice care constituie niște prize de pierdere a căldurii pentru cei care întreprind măsuri de izolare termica. Astfel, în cazul în care doar un locuitor dintr-un bloc de locuit efectuează aceste lucrări, pereții neizolați termic ai clădirii din partea de sus, jos, dreapta, stânga formează punți termice care duc la importante pierderi de căldură de care inițial nu ne dăm seama. Alte punți termice importante le constituie balcoanele, pereții subsolurilor, acoperișul, etc. care trebuie luate în considerație atunci când dorim să efectuăm niște lucrări de reabilitare energetică eficiente.

De foarte multe ori lucrările de izolare termica aduc efecte negative și mai puțin pozitive, acestea fiind provocate de sistemul de ventilare nefuncțional. Odată ce locuința este izolată termic, se schimbă geamurile, ușile  existente cu termopane, aceasta devine practic ermetizată și se întrerup toate fluxurile naturale de aer care anterior se realizau prin pereți si ferestrele, ușile vechi. Prin urmare, din cauza că în majoritatea clădirilor vechi sistemul de ventilare este defect, în apartamente (locuințe) apare mucegaiul care poate provoca, agrava diferite probleme de sănătate cum ar fi astmul, reacții alergice, iritații, chiar poate afecta și sistemul nervos.

De aproximativ un an de zile s-a sesizat că acel avânt al serviciilor de izolare termică a scăzut semnificativ. Una din explicații pare să fie dispoziția Viceprimarului Nistor Grozavu din luna martie 2011 prin care se amintește despre inadmisibilitatea executării lucrărilor de construcții pe fațadele blocurilor de locuit ce contravin art.14 (d) din Legea nr. 163 din 09.07.2010 “Privind autorizarea lucrărilor de construcție” care prevede că pot fi executate fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construcție, lucrări de finisare exterioare, daca ne se modifică elementele de fațadă și soluțiile cromatice. La fel prin dispoziție se prevăd și sancțiuni care au fost aplicate în multe cazuri. Această dispoziție chiar a fost necesara în cazul în care aspectul peisagistic al orașului devenea tot mai afectat și populația din necunoaștere investea în unele măsuri de eficiență energetică care până la urmă nu satisfăceau așteptările.

În lipsa unui program național de reabilitare energetică a fondului de clădiri, a schemelor de finanțare accesibile cetățenilor pentru diverse măsuri de conservare a energiei și a eforturilor comune din partea instituțiilor responsabile, problema pare să se înrădăcinezi și mai mult afectând semnificativ bugetele multor familii.

O nouă șansă pentru Termocom

Deputaţii au modificat Legea insolvabilităţii, prelungind de la trei la cinci ani termenul de aflare a unei firme în procedura planului. Specialiştii susţin că decizia reprezintă o şansă pentru salvarea de la lichidare a furnizorului de căldură din Capitală.

Cu votul a 60 de deputaţi, Parlamentul a modificat ieri, în regim de urgenţă, articolul 164 din Legea insolvabilităţii. Astfel, termenul aşa-numitei proceduri a planului pentru întreprinderile din domeniul utilităţilor publice şi sectoarele termoenergetic, telecomunicaţii, apă şi canalizare a fost prelungit de la trei la cinci ani. „Întreprinderile din aceste domenii au o importanţă vitală, atât pentru economia naţională, cât şi din punct de vedere al furnizării serviciilor de interes public”, a argumentat Ilarion Popa, viceministru al Economiei, necesitatea ajustării legislaţiei. Oficialul a precizat că Read more of this post

Ce se întâmplă cu drepturile consumatorilor (de energie) ?

Personal nu am instalaţie de incălzire autonomă în apartament deoarce nu am nici apartament, fac parte şi eu din rândul tinerilor care se luptă cu ei înşiş ca să mai stea în această ţară… Urmărind declaraţiile îndrăzneţe din ultimile saptămâni ale reprezentanţilor de la Ministerul Economiei cu privire la energia termică în sectorul locativ, nu pot să le trec cu vederea.

Evitând inteligent problema reală a încălzirii apartamentelor se trece direct la măsuri preventive: Continuarea debranşărilor de la SACET, pune în pericol activitatea CET-1, CET-2 şi CET-Nord, care la un moment dat o să fie lipsiţi de posibilităţile de furnizare (consum) a energiei termice obţinute în rezultatul procesului tehnologic de producere a energiei electrice.(de pe site-ul oficial al Guvernului RM). Aici, nedorite apar o serie de întrebări:

  1. Când oare în RM sau respecta drepturile consumatorilor (de energie)? Aici am să fiu deacord cu declaraţiile Prim-ministrului Vlad FILAT referitor la acest subiect.
  2. De ce se scapă din vedere adevărata problemă a acestui subiect? Cauza este cunoscută de ani buni dar abordarea chiar nu te poate lăsa indiferent.
  3. Ce investiții au fost făcute în aceste centrale electro-termice în ultimii 10 ani, daca nu 20 și în general în reabilitarea întregului sistem de încălzire centralizat ?
  4. Ce s-a întreprins pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor care sunt cauza celor mai mari pierderi termice?

Nu doresc răspuns la aceste întrebări deoarece le cunoaștem cu toții, dar de ce preferăm să facem o prioritizare inversă a acestor probleme? ….probabil că acesta este unul din lucrurile pe care le facem cel mai bine.

Nu pun la îndoială calculele ce demonstrează că ponderea locurilor de uz comun în casele de serie constituie circa 22,6 %, iar întreţinerea acestora trebuie să fie suportată de către toţi locatarii, mai mult ca atât nu pun la îndoială și necesitatea sistemului centralizat de încălzire pe bază de cogenerare, este o practică foarte bună promovată în toată lumea, doar că serviciile de furnizare a agentului termic la consumatorii finali sunt de o altă calitate.

Sunt bine cunoscute și problemele tehnice pentru care nu se face o încălzire uniformă a tuturor apartamentelor, în cazul în care la intrarea în blocul locativ se asigură o temperatură a agentului termic corespunzătoare, iar soluționarea acestora nu depinde doar de o singură persoana, iar în cazul în care în lista persoanelor vizate se află și 2-3 bătrînele care nu au de unde plăti nici pentru temperatura joasă din apartamentul în care trăiește, ce facem?

Este de neânțeles și abordarea problemii de către SA Termocom, care investește milioane Read more of this post

%d bloggers like this: