Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin pentru că nu-și cunosc drepturile

Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin atunci când nu este asigurată calitatea serviciilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale Raportului privind calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2012, examinat și aprobat de către Consiliul de administrație al ANRE, în ședința publică din 25 iunie 2013.

Datele raportului atestă că pentru reparaţia aparatelor electrice, defectate în urma căderilor de tensiune, RED-urile au achitat anul trecut consumatorilor prejudicii materiale în sumă de circa 1,2 mil. lei (RED Union Fenosa – 1,13 mil. lei (în medie câte 541 lei), RED Nord – 45,8 mii lei (câte 524 lei). Pentru comparație, în anul 2011 RED Union Fenosa a achitat prejudicii materiale în valoare de circa 1,7 mil. lei, iar RED Nord – 142,5 mii lei. RED Nord-Vest practică responsabilitatea personală a angajaţilor în cazul devierilor inadmisibile de tensiune. De notat că valoarea comparativ mare a prejudiciilor achitate de către RED Union Fenosa se explică prin numărul mare de consumatori  – 839 583 (64% din numărul total). RED Nord a avut în 2012 – 293 509 consumatori (22%), RED Nord-Vest – 179 260 de consumatori (14%).

Alta este însă situația atunci când abaterile de la nivelul admisibil al tensiunii nu se soldează cu defectarea aparatelor electrocasnice – consumatorii nu solicită operatorilor achitarea compensațiilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Asta în pofida faptului că Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice prevede expres că operatorul este obligat să achite compensații în cazul în care nu soluționează problema în termen de 15, 30 sau 60 zile din momentul înregistrării solicitării din partea consumatorului. Suma compensaţiei este egală cu echivalentul bănesc a 25% din consumul de energie electrică, înregistrat în perioada de la data înregistrării solicitării şi până la data înlăturării cauzelor livrării energiei necalitative.

Raportul mai arată că RED-urile au depășit în 2012 numărul anual admis de întreruperi programate şi neprogramate în raport cu circa 270 de mii de consumatori, cu circa 30,5 mii de consumatori mai mulți decât în anul 2011. Dacă toți consumatorii afectați ar fi solicitat plata compensaţiilor – RED-urile ar fi trebuit să achite minim 5,4 mil. lei, însă în realitate doar 3 consumatorii din raza de activitate a RED Union Fenosa au depus cereri și au fost despăgubiți în total cu 200 de lei.  Read more of this post

%d bloggers like this: