Opacitatea pieței produselor petroliere din Republica Moldova

Ceea ce se întâmpla pe piețele produselor petroliere internaționale este o situație creată mai mult sau mai puțin artificial de către marii producători. Tendința de descreștere a prețului petrolului sa adeverit a fi una destul de perseverentă și în același timp este clar că aceasta nu va fi de lungă durată. Petroliștii din RM fiind conștienți de această situație nu se grăbesc să ieftinească prețul carburanților manipulând cu stocuri și evoluția cursului dolarului SUA încercând să demonstreze că se încadrează în limitele prevederilor legale actuale. Din lipsa unei transparențe pe piața din RM nu putem spune cu exactitate care ar trebui să fie prețurile actuale la carburanți însă, urmărind dinamica acestora în ultimul an comparativ cu dinamica prețului produselor petroliere și a cursului dolarului american care este valuta de referință la procurarea produselor petroliere, putem spune că acestea ar trebui să fie mult mai mici.

Așa cum multe lucruri nu sunt cunoscute, gen stocuri, volumul cheltuielile aferente activității de import și comercializare, etc. Pot fi efectuate niște estimări pentru o perioadă mai îndelungată care ar diminua influența anumitor factori și ar oferi niște date aproximative dar suficient de veridice. Cel mai relevant ar fi efectuarea unor calcule pentru perioada ianuarie 2014- ianuarie 2015 când prețul de pe piață locală a scăzut cu aproximativ 8%. În același timp prețul barilului de petrol a scăzut cu aproximativ 55%. Ponderea prețului petrolului brut în prețul la pompă poate fi considerat la aproximativ 45% fără cheltuielile suplimentare ale rafinăriilor, considerând creșterea cursului dolarului cu aproximativ 20%, ajungem la un preț actual de aproximativ 14.2 MDL per litru pentru benzina cu cifra octanică A 95, ceea ce reprezintă o scădere a prețului cu aproximativ 21% în perioada analizată. În situația în care RM este un importator net de carburanți evoluțiile de pe piețele internaționale ar trebui să aibă o reflectare mai mare pe piața locală lucru care se întâmplă doar la creșterea prețurilor și mai puțin la micșorarea acestora.

O altă întrebare care reiese din calculele efectuate constă în cât de veridice și corecte erau prețurile în ianuarie 2014. Ținând cont de faptul că în conformitate cu metodologia actuală companiile au o marjă de influențare a prețului pe piața locală de aproximativ 15% dintre care 10% constituie rata de rentabilitate, totul pare să fie corect, companiile încadrându-se în aceste limitele legale. Problema est că legislația actuală permite procurarea carburanților prin intermediere până la intrarea în țară, metodologia având o formulare destul de permisivă în ceea ce privește cheltuielile de achiziţionare a produselor petroliere din import care pot fi demonstrate conform contractelor, facturilor comerciale, cotaţiilor la bursele petroliere regionale, inclusiv “PLATT’S”. Deci o companie petroliere poate importa carburanți la prețuri negociate în bază de contract cu orice companie producătoare sau cu o companie intermediară off-shore. Anume din aceste considerente există posibilitatea ca de la rafinării până la hotar prețul de import să fie mărit subiectiv. În cazul în care companiile importatoare ar procura direct de la bursă aceste măriri nejustificate ale prețului de import ar fi evitate.

Așa cum piața din RM pretinde a fi una liberalizată în baza legislației naționale și europene, acest lucru presupune intervenția minimă din partea statului la formarea prețurilor fapt care ar permite dezvoltarea relațiilor de piață conform principiilor concurențiale ce ar rezulta în prețuri cât mai mici pentru consumatori. Acest lucru nu se întâmplă în realitate și sugerează existența unei înțelegeri de cartel. Afișarea la panou a prețurilor aproape identice de către companii care au profil comercial diferit este cel mai elocvent argument. Nu pot fi afișate aceleași prețuri la panou de către companii care importă carburanți din țări diferite la prețuri diferite și care au cheltuieli aferente activității de import și comercializare diferite. Mai mult ca atât unele fiind scutite și de TVA care nu se evidențiază prin prețuri mai mici de vânzare. Prin urmare în baza legislației actuale pentru a asigura o corectitudine pe piața locală este necesară asigurarea competitivității sănătoase. Altfel, nu pot fi discutate eventualele avantaje economice pentru consumatorii din RM în urma căderii prețului petrolului pe piața internațională.

%d bloggers like this: