Moldova Agroindbank a lansat creditul „Eficienţă Energetică”

Pentru prima data în istoria creditării populaţiei în R. Moldova, persoanele fizice au posibilitate să obţină împrumut şi să primească un GRANT (stimulent investiţional) după realizarea proiectului investiţional pînă la 20% din suma împrumutată. Agenţii economici, pot obţine grantul în valoare de 35% din suma împrumutată pentru investiţiile în eficienţa energetică a locuinţei

Cum poţi să obţii economii? Ia creditul “Eficienţa Energetică” pentru a procura şi monta în casă, apartament sau în blocul de locuit:
→  ferestre energo-eficiente,
→ cazane/boilere pe gaz energo-eficiente *
→ boilere pe biomasă energo-eficiente*,
→  pompe de căldură pentru răcire și încălzire.
*cu excepţia apartamentelor dintr-un bloc de locuit conectat la sistemul centralizat de încălzire.

În plus, casa ta particulară sau blocul în care locuieşti, poate fi mai modern şi eficient prin :
► izolarea termică a pereților, acoperișurilor, podelelor;
► sisteme solare de încălzire a apei,
► sisteme fotovoltaice, inclusiv cele integrate arhitectural,
► stații cu schimbătoare de căldură și instalații inginerești.
Folosirea utilajului şi tehnologiilor moderne, îti permit să faci economii importante de energie, iar în rezultat mai puţine cheltuieli.

Cine poate dispune de aceste beneficii ?
► Proprietarii sau persoanele domiciliate în apartamente/case particulare;
► Asociațiile de Coproprietari în Condominiu;
► Agenţii economici – întreprinderi de administrare a fondului locativ şi/sau întreprinderi prestatoare de servicii energetice sau oricare alte servicii.

Care sunt condiţiile creditului de care puteţi beneficia ?

Suma minima a creditului – 300 USD
Suma maximală – pînă la 100% din valoarea Proiectului
Valuta creditului: – USD
Termen: – pînă la 5 ani.
Rata dobînzii: – 9,5% anual, flotantă, poate fi modificată semestrial.
Comisioane: detaliat pe http://www.maib.md sau în filialele băncii.
Modalitate de achitare – în rate lunare egale.

Asigurare flexibilă:
creditul în sumă de pînă la 5,000 USD pe termen de pînă la 3 ani se acordă fără gaj;
creditul în suma mai mare de 5,000 USD pînă la 6,000 USD şi/sau pe termen mai mare de 3 ani se acordă cu un fidejusor şi cu gaj-amanet al depozitului în mărime de 20%-30% din suma creditului;
creditul în suma mai mare de 6,000 USD se acordă cu ipoteca imobilului sau gaj-amanet al depozitului în mărime de 120%-130% din suma creditului.

Grantul se acordă:

• la nivel de locuință – apartamente şi case particulare şi
• la nivel de bloc de locuit – bloc de locuit cu multe etaje, care vizează spațiile și sistemele inginerești comune.

► pînă la 20% din suma creditului – în cazul realizării proiectului de eficienţa energetică la nivel de locuinţă.

Mărimea grantului – în tabelul ce urmează:
Măsuri Eligibile de majorare a eficienţei energetice la nivel de locuinţă  Mărimea grantului în %  Mărimea maximă a grantului (pe tip de Măsură eligibilă)
Ferestre energo-eficiente   20%   800 EUR
Izolarea pereţilor  20%  1,000 EUR
Izolarea acoperişului  20%  750 EUR
Izolarea podelelor  20%  350 EUR
Sobe/boilere pe biomasă eficiente  20%  600 EUR
Sisteme solare de încălzire a apei  20%  1,000 EUR
Boilere pe gaz eficiente  20%  600 EUR
Sisteme de Pompe de Căldură (termice)  20%  2,000 EUR
Sisteme foto-voltaice instalate pe acoperiş şi integrate arhitectural (până la 2.0 kW per locuință)  20% 1,800 EUR
Valoarea maximă a Stimulentului Investiţional (grant) oferit unui debitor 20% 6,000 EUR

Read more of this post

Advertisements

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 2 în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru sectorul privat

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007  şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 .
Fondul pentru eficienţă energetică susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. În acest context, în cadrul apelului dat, Fondul a alocat 20 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea totală maximă disponibilă pentru finanțare a proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER. Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate  şi modul de aplicare pot fi găsite pe pagina web a Fondului pentru Eficienâă Energetică http://fee.md/files/Apel_n2.pdf

RM intenţionează să adere la Fondul parteneriatului Europei de Est pentru eficienţă energetică şi mediu

Aderarea Republicii Moldova la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) a fost subiectul întrevederii dintre ministrul Economiei Valeriu Lazăr, reprezentanţii de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Fondul pentru Eficienţă Energetică cu delegaţii de la BERD şi Ambasada Suediei la Chişinău.

Surse din cadrul Ministerului Economiei au relatat pentru „INFOTAG” că reprezentanţii Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) şi-au anunţat intenţia de a-şi extinde aria de finanţare în Republica Moldova prin intermediul granturilor şi împrumuturilor pentru proiecte în domeniul eficienţei energetice şi de mediu.

„Valoarea estimativă a proiectelor finanţate din acest fond constituie aproximativ 100 mln. Euro, inclusiv valoarea potențială de grant fiind cca 20 mln. Euro. Astfel, efectul de multiplicare a fondurilor atrase pentru finanţarea proiectelor în domeniile vizate va constitui 1:5″, au spus sursele ministerului.

Aderarea Republicii Moldova la E5P va genera proiecte în aşa domenii cum sunt ameliorarea sistemului de termoficare şi aprovizionare cu apă, iluminare stradală, eficientizare energetică a edificiilor publice, transport urban, gestionarea şi reciclarea deşeurilor.

Referindu-se la impactul benefic al aderării RM la E5P, Valeriu Lazăr a accentuat că Moldova a avansat mult în definitivarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul eficienţei energetice şi este gata de implementarea proiectelor majore în acest domeniu.

“Avem Strategia Energetică aprobată, care oferă claritate în sectorul energetic și prevede, în perspectivă, o aliniere la obiectivele europene. Având priorități clare și capacitate de asimilare a resurselor suntem la faza de identificare și valorificare a oportunităților de finanțare a proiectelor în domeniu, atât în sectorul public, cât și privat. Vedem E5P un partener al RM”, a spus ministrul Economiei.

Părţile au convenit asupra instituirii unui grup de lucru la Ministerul Economiei, care să elaboreze foaia de parcurs pentru aderarea la E5P şi să identifice proiectele de finanţare. Read more of this post

Germania va acorda circa 9 mln euro pentru dezvoltarea regională din țara noastră

Guvernul Federal German va acorda Republicii Moldova circa 9 mln euro pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională din Nord, Centru și Sudul țării.

Despre prioritățile intensificării cooperării în domeniul dezvoltării regionale dintre Moldova și Germania, precum și despre suportul financiar nerambursabil acordat domeniului dezvoltării regionale au discutat în după amiaza zilei de ieri, Marcel Răducan ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Leo Kreuz șeful Departamentului pentru Europa de Est în cadrul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

Ministrul Marcel Răducan a mulțumit Guvernului Federal German pentru suportul acordat în promovarea dezvoltării regionale din țara noastră și a precizat că scopul întrevederii este de a reitera prioritățile și obiectivele pentru implementarea proiectelor în anul viitor.  De asemenea, ministrul a menționat proiectele realizate cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională se bucură de rezultate tangibile.

Astfel, cu suportul GIZ, în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, se implementează 5 proiecte pilot de dezvoltare regională în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale”: aprovizionarea cu apă potabila a locuitorilor din s. Roșu (GIZ); aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani;  iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca; creşterea eficienţei energetice a spitalului regional Orhei; extinderea managementului integrat de colectare și stocare a deșeurilor solide din 7 localități rurale or. Șoldănești.

La rîndul său, Leo Kreuz a subliniat că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Republica Moldova este apreciat pentru procedurile transparente utilizate în selectarea și implementarea proiectelor, fapt care permite dezvoltarea relațiilor de parteneriat și continuarea angajamentelor. “Este o dovadă de încredere față de posibilitățile noastre și apreciem atitudinea MDRC de a realiza o schimbare durabilă. Avem relații colegiale și orice decizie o luăm în comun. Ne bucurăm să colaborăm deschis și transparent” a subliniat Leo Kreuz.

Marcel Răducan a mulțumit pentru aprecieri și a precizat că deviza MDRC este „Transparență, Calitate și Eficiență”.

În acest context a fost extins bugetul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale”: cu 3,6 mln euro în scopul continuării măsurilor în următoarele domenii: sistemul eficient de iluminare stradală în Tătărăuca Veche, îmbunătățirea aprovizionării cu apă prin intermediul Apa Canal Cahul, evaluarea eficienţei energetice în spitalul din Orhei, îmbunătățirea gestionării deşeurilor în raioanele Șoldănești, Rezina şi Floreşti.

În cadrul discuțiilor delegația germană a precizat că 5,3 mln euro vor fi destinate Fondului de dezvoltare regională și acesta va oferi mijloace financiare exclusiv pentru investiţii în domeniile: aprovizionarea cu apă, tratarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor şi eficiența energetică a edificiilor publice. Read more of this post

ÎN MOLDOVA A FOST OFICIAL LANSAT PROGRAMUL MOREEFF ÎN VALOARE DE 35 DE MILIOANE DE EURO

MoREEFF (Moldovan Residential Energy Efficiency Financing Facility) este prevăzut pentru 2012-2017 şi a fost elaborat de BERD pentru a stimula gospodăriile casnice să-şi gestioneze mai eficient resursele energetice şi să-şi micşoreze facturile. Pentru implementarea programului, BERD a oferit o linie de creditare de 35 de milioane de euro, iar Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) şi Uniunea Europeană au alocat granturi de 11 milioane de euro. În cadrul programului MoREEFF, băncile partenere selectare de BERD vor finanţa mici proiecte private, de exemplu ale persoanelor fizice, asociaţii de locatari sau cooperative de locuinţe sau companii de deservire din domeniul energetic pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului de resurse energetice acasă. Este vorba şi despre susţinerea investiţională a unor astfel de instrumente cum sunt termoizolarea pereţilor şi acoperişurilor, a podelelor, montarea cazanelor, pompelor geotermale etc. Solicitanţii pot obţine granturi în mărime de 20%, 30% şi 35% din volumul creditului pentru proiecte de eficienţă energetică, la încheierea lucrărilor. BERD implementează deja în Moldova proiectul MoSEFF (Moldovan Sustainable Energy Financing Facility), care prevede acordarea creditelor pentru dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică firmelor pentru a le reduce costurile de producere, creşterea competitivităţii şi a veniturilor. Iniţial, pentru implementarea acestuia, au fost oferiţi 20 de milioane de euro, iar ulterior a fost aprobată finanţare suplimentară de 22 de milioane de euro. Reprezentanţii BERD menţionează că Moldova rămâne una din ţările cu cel mai mare consum de energie din regiune, raportat la PIB, cu o dependenţă mare de importul resurselor energetice primare. Acest lucru exercită o mare presiune asupra economiei ţării, dar şi a mediului ambiant. În acest context, iniţiativele de finanţare a proiectelor de eficienţă energetică şi de utilizare a surselor regenerabile de energie sunt una din căile de bază de stimulare a utilizării mai raţionale a energiei. Read more of this post

Concurs de selectare pentru implementarea tehnologiilor de cogenerare

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituțiile  publice și gospodăriile casnice din comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ce vor asigura durabilitatea intervențiilor proiectului și după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional. Înlocuirea surselor energetice fosile cu cele pe bază de biomasă va reduce semnificativ efectul de seră și poluarea mediului ambiant. Programele complexe de instruire, programele educaționale școlare și acțiunile de comunicare integrată vor schimba semnificativ cunoștințele și atitudinea populației față de sursele regenerabile de energie, sporind astfel nivelul de acceptare a tehnologiilor energetice durabile.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova în cooperare cu Agenția pentru Eficiență Energetică anunță CONCURSUL pentru selectarea unei companii din sectorul agro-industrial care va fi susținută în adoptarea tehnologiilor de co-generare.
Concursul este organizat în cadrul Proiectului Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu suportul și prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, organizație ce este un partener de bază al proiectului, precum și instituția responsabilă pentru implementarea politicilor statului în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie.
Subiectul acestui concurs este activitatea proiectului care vizează pilotarea unei stații de co-generare în cadrul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial care să dispună de materia primă proprie (deșeuri biodegradabile) și să demonstreze capacitate tehnică și financiară pentru adoptarea unor tehnologii de acest tip. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova va susține pilotarea unei stații de co-generare atât din punct de vedere tehnic (elaborarea studiului de fezabilitate) cât și va contribui la costurile investiționale legate de implementarea nemijlocită a proiectului.
La concurs, sunt invitate companiile/întreprinderile cu reşedinţă în Republica Moldova, ce activează în sectorul agroindustrial și care doresc să investească în aplicarea tehnologiilor de cogenerare în cadrul companiilor sale. Pentru a participa la concurs, solicitanții sunt rugați să completeze cererea de finanțare ce poate fi descărcată de aici sau obținută prin e-mail la solicitare.
Evaluarea aplicațiilor va fi efectuată de către o comisie constituită din experți reprezentanți ai: Agenției pentru Eficiență Energetică, Institutului de Energetică al Academiei de științe din Moldova, Ministerului Economiei și reprezentanți ai proiectului Energie și Biomasă, în baza criteriilor de evaluare elaborate de către un expert internațional.
Cererile de participare la concurs trebuie prezentate în plic sigilat cu nota: “CF: PEBM/AEE Co-generare ” nu mai târziu de 10 Septembrie 2012, 16:30 ora locală, la următoarea adresă: Read more of this post

A N U N Ţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică

În baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI  din  12.07.2007 şi Legii cu privire la eficienţa energetică nr. 142  din  02.07.2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea privind Fondul pentru Eficienţă Energetică Nr. 401, din 10.06.2012.

Pentru anul 2012 Guvernul a alocat din Bugetul de stat suma de 100 mln lei Fondului pentru Eficienţă Energetică pentru realizarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice, valorificării surselor de energie regenerabile şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest context, Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică anunţă lansarea procedurii de colectare a proiectelor finanţate din Fond. Grupul ţintă al proiectelor ce vor fi finanţate în anul 2012 sunt:
1. Obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:
− să fie funcţional;
− prioritate acordată solicitanţilor care nu au beneficiat de programe sau proiecte cu caracter similar în ultimii 5 ani.
2. Sectorul privat (industrie, comerţ, construcţii, etc.).

Criteriile de selectare a proiectelor:
a) atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime;
b) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc.;
c) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;
d) suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor, 50 000 – 3 000 000 lei;
e) contribuţia din sursele proprii ale beneficiarelor de proiecte să fie de cel puţin 20%;
f) proiectele în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de 7 ani;
g) proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen maxim de recuperare de 15 ani;
h) beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, precum şi să fie solvabil.

Setul de documente necesare
Benefeciarul proiectului trebuie să se adreseze printr-o scrisoare, depusă în adresa Fondului Read more of this post

%d bloggers like this: