UNIUNEA EUROPEANĂ RAMBURSEAZĂ CHELTIUELILE PENTRU ACHIZIȚIONAREA CAZANELOR PE BIOMASĂ DESTINATE FAMILIILOR, MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

12Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană, lansează, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică,  Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderile şi întreprinderile mici. Mărimea subvenţiei este de 1.300 Euro şi 700 Euro şi este stabilită în funcţie de parametrii tehnici ai cazanului selectat. Numărul total al beneficiarilor Programului de subvenţionare va fi de 300: 250 gospodării casnice şi 50 întreprinderi.

Programul de subvenţionare a fost extins şi în Proiectul Energie şi Biomasă 2 datorită succesului acestuia înregistrat în prima etapă de proiect.  Regulile de depunere a dosarului rămân, în linii mari,  aceleaşi. Noutatea pentru etapa nouă a proiectului este gradaţia subvenţiei în funcţie de performanţa cazanului selectat”, susţine Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă.  Astfel, mărimea subvenţiei este de:

– 1.300 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 85 %, minim 36 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, biocombustibil utilizat – brichete și/sau pelete.

700 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 75%, minim 6 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, și biocombustibil utilizat – brichete.

Beneficiari ai Programului de subvenţionare pot fi persoanele fizice cu domiciliul în Republica Moldova şi   întreprinderile mici sau microîntreprinderile, rezidente ale Republicii Moldova. Ei trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai imobilului/întreprinderii  în care se va instala cazanul pe biomasă, iar imobilul nu trebuie să fie racordat la sistemul centralizat de încălzire.

Pentru a beneficia de subvenţie urmează să faceţi următorii paşi:

1. Să alegeţi cazanul produs sau asamblat în R. Moldova şi compania ce vă va oferi şi instala cazanul;

2. Să depuneţi setul de documente la Agenţia pentru Eficienţă Energetică;

3. Să instalaţi cazanul în propria casă sau întreprindere şi să primiţi subvenţia.

Cererile de înscriere în program vor putea fi depuse, începând cu 10 August, la Agenţia pentru Eficienţă Energetică: Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10,  Tel: (22) 499 444 (ext.8);  Mob.: +373 67430436; Email: programe@aee.md.

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program urmează a fi produse sau parțial asamblate în Republica Moldova. Ele pot fi achiziţionate de la companiile acreditate în program. Procesul de acreditare a fost lansat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică pe 27 iulie 2015, este unul continuu  şi este deschis tuturor companiilor ce produc sau asamblează cazane pe biomasă în Republica Moldova.

Toată informaţia despre program  este disponibilă pe www.biomasa.md și http://www.aee.md

Programul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice este o activitate a Proiectului „Energie şi Biomasă”, realizată în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

În prima etapă a Proiectului Energie şi Biomasă (2011-2014), 620 de familii şi întreprinderi şi-au instalat cazane pe biomasă cu 1.300 Euro rambursare din fonduri europene.

Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Read more of this post

A fost lansat concursul de selectare a raioanelor în care vor fi create Parteneriate Public Private de livrare a bioenergiei

Proiectul european Energie şi Biomasă invită raioanele din Republica Moldova să se înscrie în concursul de lansare a Parteneriatelor Public Private (PPP) în livrarea serviciilor bioenergetice.

În baza acestor modele, responsabilitatea gestionării centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu biocombustibil de calitate şi angajarea/plata operatorilor revine agentului economic, autorităţile locale plătind doar costul gigacaloriei produse.

„Proiectul Energie şi Biomasă va acorda autorităţilor locale surse nerambursabile (sub formă de grant) pentru co-finanţarea fiecărui proiect, precum şi va finanţa studiile de fezabilitate ce urmează a fi realizate pentru fiecare raion în parte. În cadrul proiectului, vor fi sprijinite financiar lansarea a 7 modele de PPP în ţară”, anunţă Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă  2.

Pentru participare la concurs, autoritățile locale trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;
 • Să demonstreze cunoștințe în domeniul constituirii unui PPP prin prezentarea unui plan concret şi fezabil de realizare a acestuia pentru raionul reprezentat.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 27 aprilie 2015. Autoritățile locale interesate urmează Read more of this post

Apelul de propuneri de proiect nr. 3 – sector public

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).
Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul)  susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Prezentul apel este ghidat de procedurile şi cerinţele stabilite prin HG nr. 401 din 12 iunie 2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Regulamentul Fondului). Read more of this post

Încă 21 de obiective vor fi reabilitate prin finanțarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor cu sprijinul Fondului pentru Eficiență Energetică.

Lista acestora a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE), care a avut loc la 13 decembrie curent.
Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a aprobat, unanim, finanțarea a 21 de proiecte de eficiență energetică, pentru o serie de instituții din raioanele Republicii Moldova. Instituțiile au solicitat finanțare pentru a efectua diverse activități de eficiență energetică, cum ar fi schimbarea geamurilor, termoizolarea pereților și a acoperișurilor, etc.
Lista obiectelor aprobate spre finanțare în ședința Consiliului de Administrare al FEE din data de 13 decembrie 2013:

# Denumirea Instituției, localitatea Raion
1 Gimnaziul com. Răscăieți Ștefan Vodă
2 Gimnaziul s. Drăsliceni Criuleni
3 Gimnaziul nr. 2,  or. Comrat UTA Găgăuzia
4 Liceul Teoretic ,,Universum”, s. Sărata Galbenă Hîncești
5 Cinematograful ,,Luceafărul”, or. Nisporeni Nisporeni
6 Grădinița de copii s. Săseni Călărași
7 Complexul sportiv com. Larga Briceni
8 Gimnaziul s. Furceni, com. Ivancea Orhei
9 Gimnaziul s. Saharna-Nouă Rezina
10 Casa de Cultură s. Lalova Rezina
11 Primăria s. Pepeni Sîngerei
12 Casa de Cultură s. Verejeni Telenești
13 Gimnaziul s. Inești Telenești
14 Gimnaziul ,,Ioan Vodă”, s. Hagimus Căușeni
15 Căminul de cultură s. Cotiujeni Briceni
16 Gimnaziul ,,Ion Neculce”, s. Baurci-Moldoveni Cahul
17 Gimnaziul ,,George Coșbuc” s. Andrușul de jos Cahul
18 Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s. Pererîta Briceni
19 Gimnaziul s. Ustia Dubăsari
20 Gimnaziul s. Roșietici Florești
21 Gimnaziul s. Gradiște Cimișlia

În total, până acum, Consiliul de Administrare al FEE a decis finanțarea a 87 de proiecte. Read more of this post

23 de licee vor fi reabilitate prin finanțarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor cu sprijinul Fondului pentru Eficiență Energetică

23 de licee vor fi reabilitate prin finanțarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor cu sprijinul Fondului pentru Eficiență Energetică. Lista acestora a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE), care a avut loc la 29 octombrie curent.

Circa 49 milioane de lei vor fi alocați de către Fondul pentru Eficiență Energetică pentru cele 23 de proiecte aprobate, din bugetul total de 180 milioane disponibil anul acesta pentru sectorul public.
Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a aprobat, unanim, finanțarea a 23 de proiecte de eficiență energetică, pentru o serie de licee din raioanele Republicii Moldova, inclusiv două din municipiul Chișinău.
Instituțiile de învățământ au solicitat finanțare pentru a efectua diverse acțiuni de eficiență energetică, cum ar fi schimbarea geamurilor, termoizolarea pereților și a acoperișurilor, etc.

Lista obiectelor aprobate spre finanțare în ședința Consiliului de Administrare al FEE din data de
29 octombrie 2013:

 1. Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi”, or. Ungheni;
 2. Liceul Teoretic ,,Boris Dîngă” or. Criuleni;
 3. Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” or. Călărași;
 4. Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, or. Hîncești;
 5. Liceul Teoretic ,,Hyperion”, or. Durlești;
 6. Liceul Teoretic ,,I. Vazov”,  or. Taraclia;
 7. Liceul Teoretic ,,Toader Bubuiog”, s. Bubuieci;
 8. Liceul Teoretic s. Răspopeni;
 9. Liceul Teoretic s. Ruseștii Noi;
 10. Liceul Teoretic ,,Beșghioz”, or. Ceadîr-Lunga;
 11. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, or. Hîncești;
 12. Liceul Teoretic ,,Prometeu”, s. Grozești;
 13. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, or. Cahul;
 14. Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, s. Crasnoarmeiscoe;
 15. Liceul Teoretic ,,Ștefan Holban”, s. Cărpineni;
 16. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, s. Sipoteni;
 17. Liceul teoretic ,,Ion Sîrbu”, s. Mașcauți;
 18. Liceul Teoretic ,,Constantin Stere”, or. Soroca;
 19. Liceul Teoretic s. Cișmichioi;
 20. Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” și grădinița de copii ,,Romanița” s. Cuizăuca;
 21. Liceul Teoretic s. Caplani;
 22. Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, or. Soroca;
 23. Școala-Liceu s. Valea Perjei

În total, până acum, Consiliul de Administrare al FEE a decis finanțarea a 41 de proiecte. Suma totală a finanțărilor constituie aproximativ 80 de milioane de lei. Suma exactă va fi stabilită în urma licitațiilor de achiziții publice. Read more of this post

EASTERN PARTNERSHIP: ARMENIA, GEORGIA AND MOLDOVA JOIN EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP

Armenia, Georgia and Moldova have joined the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) in a move to significantly boost their support for energy efficiency and the reduction of harmful emissions. During a pledging conference held on Monday 21 October at the European Investment Bank (EIB) in Luxembourg, the international donor community raised an additional €60 million to enable expansion of the activities of the E5P Fund.

The Vice President of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), András Simor, who represented the Bank at the pledging event, said: “As a fund manager of E5P we are very pleased with the outcome of the conference. The commitments made by the donor community are a huge encouragement to the countries of the partnership to step up their efforts to improve energy efficiency and security. The partnership will be able to draw on the successful experiences we had in Ukraine and we now look forward to working with Armenia, Georgia and Moldova.”

Štefan Füle, EU Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy responsible for EU’s policy also towards these partner countries said: “With this funding we are able to support Ukrainian municipalities to provide sustainable and affordable heating to the population and to improve water quality. I am delighted that Armenia, Georgia and Moldova have decided to join the Partnership. The European Commission, as the main donor of the Fund, is ready to provide up to €30 million for the three countries that are joining the facility, in order to co-finance energy efficiency and environmental projects in municipalities.”

EIB President Werner Hoyer said on the occasion of the conference: “The European Investment Bank stands ready to accompany the Eastern Partnership Countries in improving energy efficiency and environmental protection by providing the necessary investments and its technical know-how alongside other international finance institutions active in the region.”

Eastern Partnership countries face a challenging energy environment. Most are highly dependent on expensive imported gas, which places a heavy burden on their economies. On average, they are also three times more energy-intensive than the average EU country. Therefore it is particularly important to develop their potential for energy efficiency, which will contribute to energy security and economic competitiveness. In turn, this will have a positive impact on the environment.

E5P is part of the strategic response to energy issues, allowing municipal authorities to invest in concrete projects that make the most of opportunities for energy savings. As a partnership, E5P also includes a strong commitment to policy dialogue; this allows partners to address policy issues in their efforts to find practical solutions to problems municipalities face when investing in energy efficiency measures.

The Covenant of Mayors, a European Union initiative involving voluntarily commitments by municipalities to reductions in CO2 emissions and energy use, has gained momentum through the Eastern Partnership. Already, more than 78 cities in the E5P region – with a total population of 10 million – are signatories to the covenant, demonstrating their commitment to energy savings.

Most of the cities that have benefited from the E5P Fund in Ukraine are also signatories to the Covenant of Mayors. The fund provides valuable support to these cities,enabling them to achieve sustainable growth. Read more of this post

Fondul pentru Eficienţă Energetică a aprobat primele finanţări pentru sectorul public din acest an, în sumă de circa 37 milioane lei

13 instituții medicale, cinci instituții de învățământ universitar și Teatrul dramatic A.P. Cehov din Chișinău își vor reduce costurile cu energia după ce Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) va finanța lucrările de eficienţă energetică a clădirilor. Decizia de a selecta pentru finanțare aceste instituții a fost luată vineri, 4 octombrie, în ședința Consiliului de administrare a FEE, prezidată de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

CA a alocat în acest sens suma de 37 milioane lei din totalul de 180 de milioane disponibili în acest an.

„Este un moment istoric, când Fondul de Eficiență Energetică a devenit funcțional, iar lucrările finanțate din acesta vor economisi banii publici  pe viitor”, apreciat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr. Ministrul Economiei a solicitat responsabililor de la FEE să analizeze și să prezinte spre aprobare și restul dosarelor până la finele lunii octombrie.

Potrivit directorului executiv interimar al FEE, Aureliu Casian, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 1 – sector public, au fost selectate 83 de proiecte recomandate comitetului de investiții spre examinare, suma finanțării solicitate din partea Fondului constituind circa 130 milioane lei.
Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a decis să extindă suma finanțării în cadrul primului Apel de proiecte pentru a acoperi toate aceste solicitări, care se conformează rigorilor FEE.

Cele 13 instituții medicale își vor recupera investițiile într-o perioadă de maxim 7 ani și sunt IMSP Spital Raional or. Ungheni, IMSP Spitalul Raional Drochia (blocul A și B), IMSP Spitalul Raional or. Rezina, Azilul de bătrîni or. Rezina, IMSP Spitalul Raional or. Florești, IMSP AMT Ciocana, IMSP Spitalul Raional or. Anenii Noi, Centrul de Sănătate Publică, or. Orhei, IMSP Institutul Mamei și Copilului, ÎS ,,Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare”, IMSP Clinic Municipal ,,Sfîntul Arhanghel Mihail”, Ministerul Sănătății al RM, IMSP Oncologic, or. Chișinău, IMSP Centru de Sănătate Hospice, s. Zubrești. Read more of this post

Moldova Agroindbank a lansat creditul „Eficienţă Energetică”

Pentru prima data în istoria creditării populaţiei în R. Moldova, persoanele fizice au posibilitate să obţină împrumut şi să primească un GRANT (stimulent investiţional) după realizarea proiectului investiţional pînă la 20% din suma împrumutată. Agenţii economici, pot obţine grantul în valoare de 35% din suma împrumutată pentru investiţiile în eficienţa energetică a locuinţei

Cum poţi să obţii economii? Ia creditul “Eficienţa Energetică” pentru a procura şi monta în casă, apartament sau în blocul de locuit:
→  ferestre energo-eficiente,
→ cazane/boilere pe gaz energo-eficiente *
→ boilere pe biomasă energo-eficiente*,
→  pompe de căldură pentru răcire și încălzire.
*cu excepţia apartamentelor dintr-un bloc de locuit conectat la sistemul centralizat de încălzire.

În plus, casa ta particulară sau blocul în care locuieşti, poate fi mai modern şi eficient prin :
► izolarea termică a pereților, acoperișurilor, podelelor;
► sisteme solare de încălzire a apei,
► sisteme fotovoltaice, inclusiv cele integrate arhitectural,
► stații cu schimbătoare de căldură și instalații inginerești.
Folosirea utilajului şi tehnologiilor moderne, îti permit să faci economii importante de energie, iar în rezultat mai puţine cheltuieli.

Cine poate dispune de aceste beneficii ?
► Proprietarii sau persoanele domiciliate în apartamente/case particulare;
► Asociațiile de Coproprietari în Condominiu;
► Agenţii economici – întreprinderi de administrare a fondului locativ şi/sau întreprinderi prestatoare de servicii energetice sau oricare alte servicii.

Care sunt condiţiile creditului de care puteţi beneficia ?

Suma minima a creditului – 300 USD
Suma maximală – pînă la 100% din valoarea Proiectului
Valuta creditului: – USD
Termen: – pînă la 5 ani.
Rata dobînzii: – 9,5% anual, flotantă, poate fi modificată semestrial.
Comisioane: detaliat pe http://www.maib.md sau în filialele băncii.
Modalitate de achitare – în rate lunare egale.

Asigurare flexibilă:
creditul în sumă de pînă la 5,000 USD pe termen de pînă la 3 ani se acordă fără gaj;
creditul în suma mai mare de 5,000 USD pînă la 6,000 USD şi/sau pe termen mai mare de 3 ani se acordă cu un fidejusor şi cu gaj-amanet al depozitului în mărime de 20%-30% din suma creditului;
creditul în suma mai mare de 6,000 USD se acordă cu ipoteca imobilului sau gaj-amanet al depozitului în mărime de 120%-130% din suma creditului.

Grantul se acordă:

• la nivel de locuință – apartamente şi case particulare şi
• la nivel de bloc de locuit – bloc de locuit cu multe etaje, care vizează spațiile și sistemele inginerești comune.

► pînă la 20% din suma creditului – în cazul realizării proiectului de eficienţa energetică la nivel de locuinţă.

Mărimea grantului – în tabelul ce urmează:
Măsuri Eligibile de majorare a eficienţei energetice la nivel de locuinţă  Mărimea grantului în %  Mărimea maximă a grantului (pe tip de Măsură eligibilă)
Ferestre energo-eficiente   20%   800 EUR
Izolarea pereţilor  20%  1,000 EUR
Izolarea acoperişului  20%  750 EUR
Izolarea podelelor  20%  350 EUR
Sobe/boilere pe biomasă eficiente  20%  600 EUR
Sisteme solare de încălzire a apei  20%  1,000 EUR
Boilere pe gaz eficiente  20%  600 EUR
Sisteme de Pompe de Căldură (termice)  20%  2,000 EUR
Sisteme foto-voltaice instalate pe acoperiş şi integrate arhitectural (până la 2.0 kW per locuință)  20% 1,800 EUR
Valoarea maximă a Stimulentului Investiţional (grant) oferit unui debitor 20% 6,000 EUR

Read more of this post

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 2 în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru sectorul privat

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007  şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 .
Fondul pentru eficienţă energetică susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. În acest context, în cadrul apelului dat, Fondul a alocat 20 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea totală maximă disponibilă pentru finanțare a proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER. Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate  şi modul de aplicare pot fi găsite pe pagina web a Fondului pentru Eficienâă Energetică http://fee.md/files/Apel_n2.pdf

RM intenţionează să adere la Fondul parteneriatului Europei de Est pentru eficienţă energetică şi mediu

Aderarea Republicii Moldova la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) a fost subiectul întrevederii dintre ministrul Economiei Valeriu Lazăr, reprezentanţii de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Fondul pentru Eficienţă Energetică cu delegaţii de la BERD şi Ambasada Suediei la Chişinău.

Surse din cadrul Ministerului Economiei au relatat pentru „INFOTAG” că reprezentanţii Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) şi-au anunţat intenţia de a-şi extinde aria de finanţare în Republica Moldova prin intermediul granturilor şi împrumuturilor pentru proiecte în domeniul eficienţei energetice şi de mediu.

„Valoarea estimativă a proiectelor finanţate din acest fond constituie aproximativ 100 mln. Euro, inclusiv valoarea potențială de grant fiind cca 20 mln. Euro. Astfel, efectul de multiplicare a fondurilor atrase pentru finanţarea proiectelor în domeniile vizate va constitui 1:5″, au spus sursele ministerului.

Aderarea Republicii Moldova la E5P va genera proiecte în aşa domenii cum sunt ameliorarea sistemului de termoficare şi aprovizionare cu apă, iluminare stradală, eficientizare energetică a edificiilor publice, transport urban, gestionarea şi reciclarea deşeurilor.

Referindu-se la impactul benefic al aderării RM la E5P, Valeriu Lazăr a accentuat că Moldova a avansat mult în definitivarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul eficienţei energetice şi este gata de implementarea proiectelor majore în acest domeniu.

“Avem Strategia Energetică aprobată, care oferă claritate în sectorul energetic și prevede, în perspectivă, o aliniere la obiectivele europene. Având priorități clare și capacitate de asimilare a resurselor suntem la faza de identificare și valorificare a oportunităților de finanțare a proiectelor în domeniu, atât în sectorul public, cât și privat. Vedem E5P un partener al RM”, a spus ministrul Economiei.

Părţile au convenit asupra instituirii unui grup de lucru la Ministerul Economiei, care să elaboreze foaia de parcurs pentru aderarea la E5P şi să identifice proiectele de finanţare. Read more of this post

%d bloggers like this: