SUSȚINEREA PARTICIPĂRII LA EXPOZIŢIA «MOLDENERGY» (invitatie)

În perioada 14-17 martie, 2012, la Chişinău, va fi organizată ediţia a VI-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului – «MOLDENERGY». Expoziţia va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A., lider în organizarea târgurilor şi expoziţiilor din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare despre expoziţie puteţi accesa la: http://www.moldenergy.moldexpo.md

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol, pe baza experienţei pozitive existente” îşi exprimă disponibilitatea de a acoperi din propriile surse financiare cheltuielile de participare la această expoziţie a companiilor naţionale de profil (ESCO, producători de echipamente și tehnologii pentru eficiență energetică, instituții de cercetare și dezvoltare, prestatori de servicii relevante, etc.). Vor fi acoperite cheltuielile de înregistrare plus închirierea standului expoziţional.

Doritorii de a participa prin intermediul proiectului sunt rugaţi să depună o solicitare, însoţită de copia Certificatului de înregistrare al companiei şi Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi alte materiale confirmative ale genului de activitate (ex. cataloage, broşuri, etc.)   la următoarea adresa: Read more of this post

%d bloggers like this: