Unele sugestii cu privire la Contractele de Performanță Energetică

453_shutterstock_63157831_financing+EE2_resizedÎn acest an, Comisia Europeană a lansat Campania Contracte de Performanță Energetică (EPC), în colaborare cu Oficiul pentru Convenția primarilor (CoMO). În acest cadru, CoMO organizează lunar, webinare specifice fiecărei țări cu privire la acest subiect și a participat în luna ianuarie la Conferința ESCO 2013. Aceste activități au oferit ocazii pentru a înțelege mai bine peisajul de reglementare a EPC, provocările și oportunitățile sale.

Printre principalele concluzii și constatări, este de remarcat faptul că procesul de dezvoltare a proiectelor ESCO durează de obicei 8-12 luni înainte de a se lua decizia DA sau NU cu privire la contractul propriu-zis. Cele mai multe dintre afaceri ESCO în Europa sunt înregistrate în sectorul public. Reglementările de achiziții publice au un impact major asupra dislocării EPC. În acest context, obstacole majore în special includ:

  • Lipsa de informații cu privire la instalațiile / clădirile ce urmează să fie licitate
  • Cultura de achiziții publice
  • Cadrul legislativ incert (stabilitatea și predictibilitatea reglementărilor sunt esențiale pentru investiții de succes)

Un sondaj efectuat recent la 1.000 de municipalități într-un stat german a constatat că mai puțin de 15% administrează un sistem de management energetic cu cel puțin un control lunar asupra consumului și instalațiilor, deși aceasta este o condiție importantă pentru contractele EPC.

În forma sa actuală, UE a stabilit realizarea a doar jumătate din obiectivul de eficiență energetică de 20%. Prin urmare, este de o importanță crucială ca guvernele naționale și municipalitățile să meargă mai departe pentru a obține economiile necesare.

Cu titlu de exemplu, programul de reabilitare a clădirilor publice din Londra RE:FIT a demonstrat în mediu 20% de economii de energie (cu peste 100 de clădiri reabilitate până în prezent), cu sprijinul acordat la elaborarea proiectului și selectarea furnizorului. Read more of this post

Natural sa economisesti

Interviu acordat pentru http://www.allmoldova.com

Eficienţa energetică în ultimii ani a devenit un termen destul de uzual în Republica Moldova, acesta regăsindu-se chiar şi în programele partidelor pro europene care au acces la guvernare în anul 2009. Fiind unul din cele mai interesate domenii din punct de vedere financiar de către diverse instituţii din exterior, eficienţa energetică a început să fie promovată de către autorităţile din Republica Moldova ca premisă a creării posibilităţilor de consum a fondurilor disponibile din exterior. Mai mult ca atât, promovând această politică guvernarea încearcă să soluţioneze o problemă foarte actuală ce necesită resurse financiare de care Republica Moldova nu dispune şi nici nu va dispune în viitorul apropiat, anume modernizarea infrastructurii vechi şi energointensive moştenite din perioada sovietică. Acest lucru generează numeroase efecte pozitive atât pe dimensiunea socială cât şi pe cea economică.

Definiţie

Ştiinţific, eficienţa energetică este definită ca raportul dintre rezultatul constând în performanţă, servicii, mărfuri sau energie şi energia folosită în acest scop. Cu alte cuvinte eficienţa energetică presupune obţinerea aceluiaşi rezultat sau a unui rezultat mai bun cu cheltuieli pentru energie mai mici. Dacă e să vorbim despre eficienţa energetică la consumatorii finali (populaţia) aceasta ar însemna că prin măsurile de eficienţă energetică vor fi micşorate cheltuielile pentru energie fără a influenţa negativ confortul. Pentru ramurile producătoare ale economiei naţionale acest termen ar însemna producerea de bunuri/servicii de aceeaşi calitate sau calitate mai bună cu un consum mai mic de energie.

Atitudinea consumatorilor

Motivarea consumatorilor în implementarea măsurilor de eficienţă energetică este un exerciţiu care devine din ce în ce tot mai uşor pe măsura creşterii tarifului la resursele energetice. Deja în multe localităţi putem observa locuinţe care au fost izolate termic lucru ce vorbeşte despre faptul că mulţi consumatori sunt conştienţi de necesitatea măsurilor de eficienţă energetică. După ce am efectuat o analiză în anul 2010 am constatat că foarte puţini consumatori sunt informaţi despre modul corect de implementare a acestor măsuri, fapt ce compromite de multe ori ideea de eficienţă energetică. Totuşi, în Republica Moldova există şi exemple bune care merită a fi promovate şi care pot constitui un instrument foarte eficace de motivare a consumatorilor în implementarea măsurilor de conservare a energiei la nivelul locuinţei lor. Dacă e să ne referim la mediul de afaceri şi instituţiile publice ca şi consumatori, trebuie de menţionat că există o serie de bariere tehnice şi legislative care fac dificilă promovarea eficienţei energetice în acest sector chiar dacă există interes sporit în implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie. Printre acestea aş vrea să menţionez taxele mari la importul tehnologiilor (instalaţii, echipamente, etc) cu un consum redus de energie, lipsa tarifelor diferenţiate, lipsa reglementărilor tehnice ajustate la cele europene, lacune în legislaţia de achiziţii, etc.

Politica  statului

Una din cele mai importante realizări demne de remarcat ale actualei guvernări este aderarea la Comunitatea Energetică în mai 2010. Odată cu obţinerea calităţii de membră a Comunităţii Energetice Republica Moldova s-a angajat să transpună în legislaţia naţională un şir de directive europene. Aici se remarcă ritmul intens de adoptare a actelor normative însă rămâne în urmă aspectul practic care este cel mai important. Facilitarea accesului instituţiilor financiare din exterior care sunt deja prezente în Republica Moldova cu programe/proiecte mari de finanţare în sectorul energetic este un alt rezultat care merită a fi apreciat.

Parteneriatul public-privat

Instituţiile publice au ajuns într-o situaţie destul de dificilă atât la capitolul financiar cât şi la cel tehnic. Cheltuielile pentru energie monopolizează practic bugetul acestora, iar iniţierea unor măsuri de reabilitare energetică este departe de a se realiza în lipsa mijloacelor financiare. Prin urmare se simte necesitatea altor scheme de soluţionare a acestei probleme. Una din soluţii ar fi Parteneriatul Public Privat (PPP), în Republica Moldova fiind adoptată şi o lege cu privire la  PPP în anul 2008. Însă, cu părere de rău până în prezent nu putem vorbi despre o istorie de succes în acest sens din cauza mecanismului defectuos de implementare, chiar dacă succesul acestei formule a fost demonstrat în numeroase ţări. O altă soluţie destul de viabilă o constituie şi Contractele de Servicii Energetice cu companiile de profil (ESCO) prin care instituţiile publice sau private pot beneficia de programe de eficienţă energetică achitând treptat doar din contul economiilor de energie garantate de compania ESCO care se obţin ulterior. Anume aceste instrumente se arată destul de promiţătoare dacă e să analizăm experienţa de succes a multor ţări europene şi chiar balcanice cu o istorie similară RM. Read more of this post

SUSȚINEREA PARTICIPĂRII LA EXPOZIŢIA «MOLDENERGY» (invitatie)

În perioada 14-17 martie, 2012, la Chişinău, va fi organizată ediţia a VI-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului – «MOLDENERGY». Expoziţia va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A., lider în organizarea târgurilor şi expoziţiilor din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare despre expoziţie puteţi accesa la: http://www.moldenergy.moldexpo.md

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol, pe baza experienţei pozitive existente” îşi exprimă disponibilitatea de a acoperi din propriile surse financiare cheltuielile de participare la această expoziţie a companiilor naţionale de profil (ESCO, producători de echipamente și tehnologii pentru eficiență energetică, instituții de cercetare și dezvoltare, prestatori de servicii relevante, etc.). Vor fi acoperite cheltuielile de înregistrare plus închirierea standului expoziţional.

Doritorii de a participa prin intermediul proiectului sunt rugaţi să depună o solicitare, însoţită de copia Certificatului de înregistrare al companiei şi Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi alte materiale confirmative ale genului de activitate (ex. cataloage, broşuri, etc.)   la următoarea adresa: Read more of this post

ESCO – o nouă oportunitate de business în domeniul eficienţei energetice

Conceptul de eficienţă energetică sau de optimizare a consumului de energie electrică a devenit la ora actuală o preocupare esenţială la nivel global. Practic, economia de energie este cea mai ieftină resursă de energie, este uşor de obţinut şi nepoluantă, comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile de energie.

Pe plan mondial, agenţii economici dar şi instituţiile publice trebuie să facă faţă unor noi provocări şi să găsească soluţii pentru creşterea productivităţii şi reducerea cheltuielilor de exploatare, respectând în acelaşi timp normele de protecţie ale mediului înconjurător. În acest context, în ultimii ani s-a dezvoltat un nou concept promovat de către companiile care oferă servicii energetice (în engleza “Energy Services Company” – ESCO), concept ce permite agenţilor economici şi instituţiilor publice sa facă faţă provocărilor tot mai mari din domeniul energetic.

Datorită numărului din ce în ce mai mare de clienţi, firmele care ofera servicii de eficienţă energetică (ESCO) sunt din ce în ce mai cunoscute, iar termenul “ESCO” este din ce în ce mai utilizat în ziua de azi. În RM această piață abia începe să se dezvolte și există deja câteva astfel de firme însă numărul lor este în continuare redus în comparaţie cu alte ţări din regiune.

1. Ce oferă o firmă ESCO? Read more of this post

%d bloggers like this: