Primul troleibuz independent de reţelele electrice în Chișinău

img_1667451_thumbs_600x440_2230251Întreprinderea Regia Transport Electric Chişinău a prezentat azi un nou model de troleibuz, dotat cu acumulatoare, care poate parcurge o distanţă de până la 50 de kilometri fără a fi conectat la reţelele electrice, transmite IPN. Şeful RTEC, Gheorghe Morgoci, a declarat că troleibuzul are o vârstă de exploatare de 3 ani, iar pentru renovarea şi dotarea acestuia cu generatoare Regia a alocat peste 750 de mii de lei. Unitatea de transport a fost testată şi corespunde tuturor cerinţelor de securitate, dar e nevoie ca proiectul să fie aprobat şi de autorităţile locale. Pentru a asigura, de exemplu, traseul de la Porţile Oraşului spre aeroport, e necesar să se aloce bani pentru dotarea cu generatoare a încă cel puţin 2 troleibuze, a spus Gheorghe Morgoci. Potrivit şefului RTEC, pentru extinderea liniei de troleibuz e nevoie de circa 5-7 milioane de lei pentru un kilometru. Investiţia în troleibuze dotate cu generatoare  ar fi mai profitabilă din punct de vedere economic. Directorul companiei care a instalat generatoarele, Vitalie Eşanu, a spus că acestea acumulează energia electrică pe perioada deplasării troleibuzului prin oraş, când este conectat la curentul electric, iar la ieşirea din oraş, unde nu există linii de troleibuz, se includ generatoarele. Pentru încărcarea acumulatoarelor este nevoie de circa o oră, iar dacă vor fi exploatate corespunzător, acestea vor funcţiona pe o perioadă de 10 ani. Calculele au arătat că troleibuzele alimentate cu acumulatoare electrice sunt de 3 ori mai econome decât autobuzele alimentate cu motorină, care circulă în prezent pe rutele municipale.

Sursa: ipn.md, foto: protv.md

Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează încă două Apeluri de propuneri de proiecte în sectorul public şi privat

comunicat_imagine_2927321_2897127_0Lansarea a două Apeluri de propuneri de proiecte, unul pentru sectorul privat şi altul pentru finanţarea proiectelor care prevăd eficientizarea sistemelor de iluminat public a fost aprobată la şedinţa Consiliului de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică, desfăşurată la 5 iunie curent.

 Apelul de propuneri de proiecte nr. 4 este destinat beneficiarilor din sectorul privat, entităţilor juridice, angajate în activităţi economice, ce constau în producerea şi furnizarea de bunuri şi servicii, indiferent de forma juridică de organizare. Suma alocată pentru acest Apel constituie 50 mln. lei, dintre care 30 mln. sub formă de garanţii financiare, iar 20 mln. granturi. Condiţiile de finanţare sunt similare Apelului de propuneri de proiecte nr.2. Valoarea suportului financiar oferit de Fondul pentru Eficienţă energetică pentru un proiect variază de la 300 mii lei până la 5 mln. lei, fără TVA. Un solicitant poate depune cel mult două propuneri de proiecte în cadrul acestui Apel. Contribuţia beneficiarilor reprezintă cel puţin 30% din costul total al proiectului.

Lista măsurilor eligibile cumulează măsurile de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă, precum măsuri de anvelopare a clădirilor, de eficientizare a sistemelor de încălzire şi ventilaţie, instalarea colectoarelor solare şi a pompelor termice geotermale ş.a.

În ceea ce priveşte Apelul de propuneri de proiecte nr. 5, acesta este adresat reprezentanţilor autorizaţi ai obiectivelor de menire socială, aflate în proprietate publică centrală şi locală de toate nivelele. Lista măsurilor eligibile cumulează măsurile de eficienţă energetică aferente sisitemelor de iluminat public, care sunt funcţionale sau parţial funcţionale.

Suma alocată pentru acest Apel este de 50 mln. lei sub formă de granturi, contribuţia beneficiarilor fiind de cel puţin  25% din costul total al proiectului. Valoarea suportului financiar oferit de către Fond pentru un proiect variază de la 200 mii lei până la 5 mln. lei fără TVA. Un solicitant poate depune cel mult două propuneri de proiecte în cadrul acestui Apel. Read more of this post

RM intenţionează să adere la Fondul parteneriatului Europei de Est pentru eficienţă energetică şi mediu

Aderarea Republicii Moldova la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) a fost subiectul întrevederii dintre ministrul Economiei Valeriu Lazăr, reprezentanţii de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Fondul pentru Eficienţă Energetică cu delegaţii de la BERD şi Ambasada Suediei la Chişinău.

Surse din cadrul Ministerului Economiei au relatat pentru „INFOTAG” că reprezentanţii Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) şi-au anunţat intenţia de a-şi extinde aria de finanţare în Republica Moldova prin intermediul granturilor şi împrumuturilor pentru proiecte în domeniul eficienţei energetice şi de mediu.

„Valoarea estimativă a proiectelor finanţate din acest fond constituie aproximativ 100 mln. Euro, inclusiv valoarea potențială de grant fiind cca 20 mln. Euro. Astfel, efectul de multiplicare a fondurilor atrase pentru finanţarea proiectelor în domeniile vizate va constitui 1:5″, au spus sursele ministerului.

Aderarea Republicii Moldova la E5P va genera proiecte în aşa domenii cum sunt ameliorarea sistemului de termoficare şi aprovizionare cu apă, iluminare stradală, eficientizare energetică a edificiilor publice, transport urban, gestionarea şi reciclarea deşeurilor.

Referindu-se la impactul benefic al aderării RM la E5P, Valeriu Lazăr a accentuat că Moldova a avansat mult în definitivarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul eficienţei energetice şi este gata de implementarea proiectelor majore în acest domeniu.

“Avem Strategia Energetică aprobată, care oferă claritate în sectorul energetic și prevede, în perspectivă, o aliniere la obiectivele europene. Având priorități clare și capacitate de asimilare a resurselor suntem la faza de identificare și valorificare a oportunităților de finanțare a proiectelor în domeniu, atât în sectorul public, cât și privat. Vedem E5P un partener al RM”, a spus ministrul Economiei.

Părţile au convenit asupra instituirii unui grup de lucru la Ministerul Economiei, care să elaboreze foaia de parcurs pentru aderarea la E5P şi să identifice proiectele de finanţare. Read more of this post

Primăria Chișinău are un Plan de Acțiuni pentru Energie Durabilă

Chirtoaca-shubele_medium

Foto radio Chisinau

Primăria municipiului Chișinău este prima din Republica Moldova din cei 16 semnatari ai Conventiei Primarilor care a Elaborat un Plan de Acțiuni pentru Energie Durabilă.

PAED este un document obligatoriu pentru semnatarii Convenţiei Primarilor, la care municipiul Chişinău a aderat în noiembrie 2011. PAED prevede acţiunile ce urmează a fi întreprinse la nivel local pentru reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, faţă de anul de referință (2010).

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă a subliniat că este vorba despre un proiect ambiţios, care îşi propune să  crească eficienţa energetică a municipiului Chişinău cu 20 la sută şi utilizarea resurselor regenerabile, la fel cu 20 la sută. Acest lucru presupune izolarea termică a clădirilor, schimbarea geamurilor la instituţiile de învăţământ, reducerea consumului de curent la iluminatul public şi în transportul public. De exemplu, a menţionat Dorin Chirtoacă, troleibuzele noi consumă cu 40 la sută mai puţină energie electrică decât cele vechi.

Unul dintre partenerii Primăriei în cadrul acestui proiect este Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”, care a elaborate mai multe studii de fezabilitate. Potrivit directorului IDIS “Viitorul”, Liubomir Chiriac, în municipiul Chişinău pot fi utilizate mai multe tipuri de resurse regenerabile.

Unul din studiile prezentate a fost Elaborarea conceptului unui sistem de măsurare, analiză și monitorizare a performanței energetice în mun. Chișinău. Concluziile acestui studiu demonstrează posibilitatea optimizării consumului de energie fără a influența negativ calitatea serviciilor publice prin măsuri fără cost care ar rezulta din analize calitatative a consumului de energie pe fiecare serviciu al primăriei care are o pondere semnificativă în consumul total de enegie.

Ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Dirk Shuebel, a subliniat că în Republoca Moldova consumul de energie este foarte mare și, de aceea, este important să se facă economie.

”Este sectorul în care Moldova are mult potenţial. Moldova este ţara cu cel mai mare consum de energie pe cap de locuitor din regiune sau, chiar din Europa, cred. Trebuie să lucrăm la acest capitol, încât să consumăm mai puţină energie”, a declarat Dirk Shuebel.

Odată elaborat acest plan urmează să fie depus la secretariatul Convenției Primarilor pentru evaluare și înregistrare dup ce va fi votat de Consiliul Municipal. Pe lângă faptul că planul elaborat prezintă clar viziunea Primăriei Chișinău în sensul îmbunătățirii eficienței energetice acesta va facilita accesul al fondurile UE destinate acestui domeniu.

Experții care au elaborat planul de acțiuni au subliniat că pentru a atinge obiectivele asumate este necesar instituirea unui sistem de management la nivel de municipiu care să se preocupe în mod consecvent cu implementarea pas cu pas a acțiunilor propuse.

Germania va acorda circa 9 mln euro pentru dezvoltarea regională din țara noastră

Guvernul Federal German va acorda Republicii Moldova circa 9 mln euro pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională din Nord, Centru și Sudul țării.

Despre prioritățile intensificării cooperării în domeniul dezvoltării regionale dintre Moldova și Germania, precum și despre suportul financiar nerambursabil acordat domeniului dezvoltării regionale au discutat în după amiaza zilei de ieri, Marcel Răducan ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Leo Kreuz șeful Departamentului pentru Europa de Est în cadrul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

Ministrul Marcel Răducan a mulțumit Guvernului Federal German pentru suportul acordat în promovarea dezvoltării regionale din țara noastră și a precizat că scopul întrevederii este de a reitera prioritățile și obiectivele pentru implementarea proiectelor în anul viitor.  De asemenea, ministrul a menționat proiectele realizate cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională se bucură de rezultate tangibile.

Astfel, cu suportul GIZ, în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, se implementează 5 proiecte pilot de dezvoltare regională în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale”: aprovizionarea cu apă potabila a locuitorilor din s. Roșu (GIZ); aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani;  iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca; creşterea eficienţei energetice a spitalului regional Orhei; extinderea managementului integrat de colectare și stocare a deșeurilor solide din 7 localități rurale or. Șoldănești.

La rîndul său, Leo Kreuz a subliniat că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Republica Moldova este apreciat pentru procedurile transparente utilizate în selectarea și implementarea proiectelor, fapt care permite dezvoltarea relațiilor de parteneriat și continuarea angajamentelor. “Este o dovadă de încredere față de posibilitățile noastre și apreciem atitudinea MDRC de a realiza o schimbare durabilă. Avem relații colegiale și orice decizie o luăm în comun. Ne bucurăm să colaborăm deschis și transparent” a subliniat Leo Kreuz.

Marcel Răducan a mulțumit pentru aprecieri și a precizat că deviza MDRC este „Transparență, Calitate și Eficiență”.

În acest context a fost extins bugetul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale”: cu 3,6 mln euro în scopul continuării măsurilor în următoarele domenii: sistemul eficient de iluminare stradală în Tătărăuca Veche, îmbunătățirea aprovizionării cu apă prin intermediul Apa Canal Cahul, evaluarea eficienţei energetice în spitalul din Orhei, îmbunătățirea gestionării deşeurilor în raioanele Șoldănești, Rezina şi Floreşti.

În cadrul discuțiilor delegația germană a precizat că 5,3 mln euro vor fi destinate Fondului de dezvoltare regională și acesta va oferi mijloace financiare exclusiv pentru investiţii în domeniile: aprovizionarea cu apă, tratarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor şi eficiența energetică a edificiilor publice. Read more of this post

%d bloggers like this: