Promovarea surselor de energie regenerabila de catre FISM

Unele sugestii cu privire la Contractele de Performanță Energetică

453_shutterstock_63157831_financing+EE2_resizedÎn acest an, Comisia Europeană a lansat Campania Contracte de Performanță Energetică (EPC), în colaborare cu Oficiul pentru Convenția primarilor (CoMO). În acest cadru, CoMO organizează lunar, webinare specifice fiecărei țări cu privire la acest subiect și a participat în luna ianuarie la Conferința ESCO 2013. Aceste activități au oferit ocazii pentru a înțelege mai bine peisajul de reglementare a EPC, provocările și oportunitățile sale.

Printre principalele concluzii și constatări, este de remarcat faptul că procesul de dezvoltare a proiectelor ESCO durează de obicei 8-12 luni înainte de a se lua decizia DA sau NU cu privire la contractul propriu-zis. Cele mai multe dintre afaceri ESCO în Europa sunt înregistrate în sectorul public. Reglementările de achiziții publice au un impact major asupra dislocării EPC. În acest context, obstacole majore în special includ:

  • Lipsa de informații cu privire la instalațiile / clădirile ce urmează să fie licitate
  • Cultura de achiziții publice
  • Cadrul legislativ incert (stabilitatea și predictibilitatea reglementărilor sunt esențiale pentru investiții de succes)

Un sondaj efectuat recent la 1.000 de municipalități într-un stat german a constatat că mai puțin de 15% administrează un sistem de management energetic cu cel puțin un control lunar asupra consumului și instalațiilor, deși aceasta este o condiție importantă pentru contractele EPC.

În forma sa actuală, UE a stabilit realizarea a doar jumătate din obiectivul de eficiență energetică de 20%. Prin urmare, este de o importanță crucială ca guvernele naționale și municipalitățile să meargă mai departe pentru a obține economiile necesare.

Cu titlu de exemplu, programul de reabilitare a clădirilor publice din Londra RE:FIT a demonstrat în mediu 20% de economii de energie (cu peste 100 de clădiri reabilitate până în prezent), cu sprijinul acordat la elaborarea proiectului și selectarea furnizorului. Read more of this post

Primăria Chișinău are un Plan de Acțiuni pentru Energie Durabilă

Chirtoaca-shubele_medium

Foto radio Chisinau

Primăria municipiului Chișinău este prima din Republica Moldova din cei 16 semnatari ai Conventiei Primarilor care a Elaborat un Plan de Acțiuni pentru Energie Durabilă.

PAED este un document obligatoriu pentru semnatarii Convenţiei Primarilor, la care municipiul Chişinău a aderat în noiembrie 2011. PAED prevede acţiunile ce urmează a fi întreprinse la nivel local pentru reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, faţă de anul de referință (2010).

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă a subliniat că este vorba despre un proiect ambiţios, care îşi propune să  crească eficienţa energetică a municipiului Chişinău cu 20 la sută şi utilizarea resurselor regenerabile, la fel cu 20 la sută. Acest lucru presupune izolarea termică a clădirilor, schimbarea geamurilor la instituţiile de învăţământ, reducerea consumului de curent la iluminatul public şi în transportul public. De exemplu, a menţionat Dorin Chirtoacă, troleibuzele noi consumă cu 40 la sută mai puţină energie electrică decât cele vechi.

Unul dintre partenerii Primăriei în cadrul acestui proiect este Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”, care a elaborate mai multe studii de fezabilitate. Potrivit directorului IDIS “Viitorul”, Liubomir Chiriac, în municipiul Chişinău pot fi utilizate mai multe tipuri de resurse regenerabile.

Unul din studiile prezentate a fost Elaborarea conceptului unui sistem de măsurare, analiză și monitorizare a performanței energetice în mun. Chișinău. Concluziile acestui studiu demonstrează posibilitatea optimizării consumului de energie fără a influența negativ calitatea serviciilor publice prin măsuri fără cost care ar rezulta din analize calitatative a consumului de energie pe fiecare serviciu al primăriei care are o pondere semnificativă în consumul total de enegie.

Ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Dirk Shuebel, a subliniat că în Republoca Moldova consumul de energie este foarte mare și, de aceea, este important să se facă economie.

”Este sectorul în care Moldova are mult potenţial. Moldova este ţara cu cel mai mare consum de energie pe cap de locuitor din regiune sau, chiar din Europa, cred. Trebuie să lucrăm la acest capitol, încât să consumăm mai puţină energie”, a declarat Dirk Shuebel.

Odată elaborat acest plan urmează să fie depus la secretariatul Convenției Primarilor pentru evaluare și înregistrare dup ce va fi votat de Consiliul Municipal. Pe lângă faptul că planul elaborat prezintă clar viziunea Primăriei Chișinău în sensul îmbunătățirii eficienței energetice acesta va facilita accesul al fondurile UE destinate acestui domeniu.

Experții care au elaborat planul de acțiuni au subliniat că pentru a atinge obiectivele asumate este necesar instituirea unui sistem de management la nivel de municipiu care să se preocupe în mod consecvent cu implementarea pas cu pas a acțiunilor propuse.

%d bloggers like this: