Competiția Națională MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediția 2014 s-a lansat

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea celui mai mare concurs național de premiere a iniţiativelor de succes în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, Competiţia MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediția 2014.

MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este o competiţie scopul căreia este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

 Începând cu 2012, MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ acorda anual premii persoanelor şi organizaţiilor care au avut contribuţii semnificative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în dezvoltarea şi  promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice, în această ediție s-au înscris în concurs 65 de aplicanți.

În 2013 peste 60 de participanți s-au înscris în competiția celor mai buni promotori ai energiei regenerabile și eficienței energetice.

„Mecanismul actual de aprovizionare cu energie constituie unul nedurabil, de aceea e nevoie de o paradigmă nouă în energie care va reconcilia necesitățile economice cu dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare. Republica Moldova s-a dovedit a fi o țară foarte ambițioasă în domeniul eficienței energetice, dat fiind faptului necesității creșterii economice prin prisma scăderii procentajului de dependență la importul de energie cu ajutorul perfecționării modului de eficientizare și promovare prin aplicarea diferitor instrumente, cum ar fi concursul de premiere MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ”, a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Concursul este deschis pentru instituţiile publice, reprezentanţi ai sectorului privat, ONG-uri, fundații, grupuri de iniţiativă, mass media şi persoane fizice care au realizat cu succes iniţiative notabile, inovative şi ambiţioase în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.  Read more of this post

A fost lansat concursul Moldova Eco-Energetică Ediția 2013

sam_1594_200_200Cea mai mare competiție în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, Moldova Eco-Energetică a fost deschisă pentru aplicații. „Competiția a fost concepută pentru a face cunoscute istoriile de succes și a împărtăși experiența celor care au reușit cu cei care abia se gândesc să întreprindă ceva pentru a-și reduce consumurile energetice – fie companii, fie gospodării casnice, fie instituții publice sau ONG-uri” a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan.

Competiția Moldova Eco-Energetică, organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Ministerul Economiei, cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de UE și PNUD, a fost lansată în anul 2011. Anul trecut, în competiție s-au înscris 64 de dosare, dintre care au fost selectate proiectele învingătoare în 11 categorii.

Deoarece în ultimii ani, se simte semnificativ dezvoltarea activităților în implementarea măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie și valorificarea surselor de energie regenerabilă în sectorul industrial, în ediția curentă au fost introduse sub-categorii noi, mult mai detaliate, pentru a diferenția mai bine proiectele derulate în diferite sectoare. Astfel, la categoria „Cel mai bun proiect de Eficiență Energetică” au fost introduse categorii separate pentru sectorul public și pentru cel privat. Ultimul, la rândul său, a fost împărțit în:

·         Sectorul energetic

·         Sectorul industrial

·         Sectorul construcţiilor

·         Sectorul transporturilor.

Şi categoriile „Cel mai bun proiect în Energia Solară” şi „Cel mai bun proiect de Bioenergie”  au fost completate cu subcategorii, astfel oferind participanţilor posibilitatea de a concura pe acelaşi segment, iar membrilor Panelurilor de evaluare posibilitatea de a examina dosarele în baza criteriilor de evaluare specifice sub-categoriei, asigurând astfel o evaluare corectă şi echitabilă.

Perioada de depunere a dosarelor de participare pentru ediţia din 2013 este: 5 iunie – 20 septembrie 2013. Dosarele vor fi evaluate în trei etape – de un panel de evaluatori independenți, urmată de vizite în teren și aprobate de Consiliul Moldova Eco-Energetică, din care fac parte atât instituții publice, cât și reprezentanți ai sectorului asociativ și ai partenerilor competiției.

Câștigătorii vor fi premiați în cadrul Galei MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, eveniment ce se va desfășura anual în perioada 1 – 15 decembrie, cu anunțare preventivă.

Pentru ediţia din 2013, vor fi eligibile doar proiectele realizate şi finalizate până în 2013. Începând cu următoarele ediţii, la concurs vor putea participa doar proiectele realizate în anul corespunzător ediţiei. Read more of this post

CONCURSUL PENTRU PREMIILE MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, EDIŢIA 2012, S-A LANSAT

Cel mai mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice s-a lansat. Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică a lansat astăzi competiţia MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ în cadrul unei conferinţe de presă, susţinute pe 2 iulie.

Scopul competiţiei – o premieră pentru Republica Moldova – este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie din surse regenerabile, precum şi în dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

„Suntem în plin proces de modificare a Strategiei Energetice a Republicii Moldova, considerând că ea trebuie să fie una realistă, pragmatică și capabilă să asigure creșterea sectorului și fortificarea securității energetice a țării. Asumarea acestei strategii se traduce printr-un șir de acțiuni concrete, nu numai de ordinul angajamentelor politice, ci și de ordinul inițiativei private și publice în domeniu. Am mai spus și continuu să afirm că vom putea vorbi despre existența unei strategii energetice doar atunci, când fiecare locuitor al țării își va asuma fiecare virgulă a acesteia. Și competiția pe care o lansăm astăzi demonstrează susținerea noastră pentru cei care gândesc strategic, acționează responsabil, creând noi oportunități pentru afaceri în domeniul energetic și asigurând dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă în localitățile noastre”, a declarat Valeriu Lazăr, Prim Viceprim-ministru, Ministru al Economiei.

Concursul este deschis pentru instituţiile publice, reprezentanţi ai sectorului privat, ONG-uri, fundaţii, grupuri de inițiativă, mass media, mediul academic şi persoane fizice care au realizat cu succes iniţiative notabile, inovative și ambiţioase în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Participanţii la concurs vor concura pentru următoarele categorii instituite:

1. Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară, Eoliană, Hidraulică, Geotermală;

2. Cel Mai Bun Proiect al Anului în Energie din Biomasă, Biogaz, Biocarburanţi;

3. Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică în sectorul public şi/sau privat;

4. Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare;

5. Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice;

6. Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor.

„Competiţia Moldova Eco-Energetică reprezintă un apel pentru acţiune către întreaga ţară. Prin această competiţie vrem să demonstrăm că putem fi eficienţi, inovativi şi competitivi, fie că e vorba de instituţii publice, fie de companii private, fie consumatori casnici şi mai ales tineri, care vor trebui să facă faţă, într-un viitor mai mult sau mai puţin previzibil, provocării deficitului de resurse energetice tradiţionale”, a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Câştigătorii din fiecare categorie vor fi selectaţi de paneluri independente formate din Read more of this post

Concurs de selectare pentru implementarea tehnologiilor de cogenerare

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituțiile  publice și gospodăriile casnice din comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ce vor asigura durabilitatea intervențiilor proiectului și după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional. Înlocuirea surselor energetice fosile cu cele pe bază de biomasă va reduce semnificativ efectul de seră și poluarea mediului ambiant. Programele complexe de instruire, programele educaționale școlare și acțiunile de comunicare integrată vor schimba semnificativ cunoștințele și atitudinea populației față de sursele regenerabile de energie, sporind astfel nivelul de acceptare a tehnologiilor energetice durabile.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova în cooperare cu Agenția pentru Eficiență Energetică anunță CONCURSUL pentru selectarea unei companii din sectorul agro-industrial care va fi susținută în adoptarea tehnologiilor de co-generare.
Concursul este organizat în cadrul Proiectului Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu suportul și prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, organizație ce este un partener de bază al proiectului, precum și instituția responsabilă pentru implementarea politicilor statului în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie.
Subiectul acestui concurs este activitatea proiectului care vizează pilotarea unei stații de co-generare în cadrul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial care să dispună de materia primă proprie (deșeuri biodegradabile) și să demonstreze capacitate tehnică și financiară pentru adoptarea unor tehnologii de acest tip. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova va susține pilotarea unei stații de co-generare atât din punct de vedere tehnic (elaborarea studiului de fezabilitate) cât și va contribui la costurile investiționale legate de implementarea nemijlocită a proiectului.
La concurs, sunt invitate companiile/întreprinderile cu reşedinţă în Republica Moldova, ce activează în sectorul agroindustrial și care doresc să investească în aplicarea tehnologiilor de cogenerare în cadrul companiilor sale. Pentru a participa la concurs, solicitanții sunt rugați să completeze cererea de finanțare ce poate fi descărcată de aici sau obținută prin e-mail la solicitare.
Evaluarea aplicațiilor va fi efectuată de către o comisie constituită din experți reprezentanți ai: Agenției pentru Eficiență Energetică, Institutului de Energetică al Academiei de științe din Moldova, Ministerului Economiei și reprezentanți ai proiectului Energie și Biomasă, în baza criteriilor de evaluare elaborate de către un expert internațional.
Cererile de participare la concurs trebuie prezentate în plic sigilat cu nota: “CF: PEBM/AEE Co-generare ” nu mai târziu de 10 Septembrie 2012, 16:30 ora locală, la următoarea adresă: Read more of this post

A N U N Ţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică

În baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI  din  12.07.2007 şi Legii cu privire la eficienţa energetică nr. 142  din  02.07.2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea privind Fondul pentru Eficienţă Energetică Nr. 401, din 10.06.2012.

Pentru anul 2012 Guvernul a alocat din Bugetul de stat suma de 100 mln lei Fondului pentru Eficienţă Energetică pentru realizarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice, valorificării surselor de energie regenerabile şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest context, Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică anunţă lansarea procedurii de colectare a proiectelor finanţate din Fond. Grupul ţintă al proiectelor ce vor fi finanţate în anul 2012 sunt:
1. Obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:
− să fie funcţional;
− prioritate acordată solicitanţilor care nu au beneficiat de programe sau proiecte cu caracter similar în ultimii 5 ani.
2. Sectorul privat (industrie, comerţ, construcţii, etc.).

Criteriile de selectare a proiectelor:
a) atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime;
b) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc.;
c) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;
d) suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor, 50 000 – 3 000 000 lei;
e) contribuţia din sursele proprii ale beneficiarelor de proiecte să fie de cel puţin 20%;
f) proiectele în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de 7 ani;
g) proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen maxim de recuperare de 15 ani;
h) beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, precum şi să fie solvabil.

Setul de documente necesare
Benefeciarul proiectului trebuie să se adreseze printr-o scrisoare, depusă în adresa Fondului Read more of this post

Ministerul Economiei anunţă concurs pentru suplinirea postului de director general al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

Ministerul Economiei anunţă concurs pentru suplinirea postului de director general al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE)

Candidaţii trebuie să trimită o scrisoare de intenţie şi un curriculum vitae într-un format la alegere. La această etapă nu trebuie trimise documente justificative (copii legalizate ale diplomelor/certificatelor, referinţe, dovezi privind experienţa profesională etc.), însă acestea vor fi prezentate, în caz de necesitate, într-o etapă ulterioară.

Pentru a facilita procesul de selecţie, corespondenţa cu candidaţii privind acest post vacant se va efectua prin e-mail la următoarea adresă: vlad.bogaciov@mec.gov.md (cu menţiunea „AEE”). Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Vlad Bogaciov, consultant superior, tel: (373) 22 25 06 75.

Data-limită : Cererile candidaturilor se acceptă prin e-mail (vlad.bogaciov@mec.gov.md) şi/sau prin scrisoare recomandată la adresa: Direcţia generală securitate şi eficienţă energetică, MD-2033, mun. Chisinau, str. Piata Marii Adunari Nationale 1, cel târziu pănă la 25 februarie 2011 (data e-mailului sau a ştampilei poştei, în cazul scrisorilor recomandate).

Ministerul Economiei îşi rezervă dreptul de a prelungi data-limită de depunere a cererilor pentru acest post vacant exclusiv prin publicarea unui anunţ în mass media sau/şi pagina web a Ministerului Economiei.

Pentru informaţii suplimentare privind ocuparea postului vacant accesaţi aici.

Sursa: mec.gov.md

Concurs pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar în domeniul creşterii eficienţei energetice

Primăria municipiului Chişinău  realizează în perioada ianuarie 2010 – aprilie 2012, cu suportul Comisiei Europene şi Programului CIUDAD (Dialog şi Cooperare pentru Dezvoltarea Urbană) proiectul “Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente”.

Scopul general al proiectului este de a încorpora eficienţa energetică (EE) în perspectiva administraţiei a două municipii (Chişinău, Republica Moldova, şi Sevastopol, Ucraina), instituţionalizarea, şi pregătirea terenului pentru investiţii în infrastructură menite să îmbunătăţească eficienţa energetică, precum şi atingerea unui impact imediat de economisire a energiei prin stimularea comportamentului respectiv.

Pentru a atinge rezultatele menţionate Primăria Municipiului Chişinău şi Institutul pentru Dezvoltare  şi Iniţiative Sociale „Viitorul” anunţă organizarea  concursului pentru selectarea celei mai performante instituții publice de învațământ preuniversitar privind economisirea şi aplicarea metodelor de eficientizare a consumului de energie (termică, electrică, etc.).

Cine poate participa: Toate instituțiile publice de învațământ preuniversitar din municipiul Chişinău sunt eligibile pentru participarea la concurs.

Condiţiile de participare: Pentru participarea la concurs aplicanţii trebuie să prezinte formularul de participare (Anexa 1) completat care va include următoarele materiale:

  • Informaţii generale despre instituţia publică;
  • Chestionar;
  • Eseu „energetic”: descrierea practicii (practicilor) pozitive privind eficientizarea consumului de energie;
  • Alte materiale care confirmă experienţa şi profesionalismul în domeniul menţionat, cum ar fi studii, premii, broşuri, articole, etc..

Termeni limită:

15 noiembrie 2010 – 20 ianuarie 2011 – prezentarea formularelor;

20 ianuarie 2011 – 10 martie 2011 – vizitarea instituţiilor şi evaluarea;

15 martie 2011 – anunţarea rezultatelor, premierea.

Premii:

Concursul se va finaliza cu o ceremonie de  desemnare a câştigătorilor şi oferirea premiilor: Read more of this post

%d bloggers like this: