A fost mărită până la 1.300 de euro cota de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă produse sau asamblate în RM pentru gospodării casnice şi microîntreprinderi

cazaneDoritorii de a îşi încălzi casele sau microîntreprinderile cu energie din biomasă pot beneficia de cazane moderne pe bază de pelete sau brichete, iar statul le va rambursa 1.300 euro din costuri. Majorarea cotei de subvenţionare de la 1.000 la 1.300 de euro a fost aprobată vineri, 28 februarie, prin votul membrilor Consiliului Proiectului Energie şi Biomasă, condus de viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

 ”Sprijinul financiar pentru instalarea cazanelor pe biomasă în locuințe sau microîntreprinderi în zonele rurale țintește mai multe obiective. Pe de o parte, astfel, sporim independența și securitatea energetică a țării, utilizând inteligent deșeurile agricole, iar pe de altă parte creștem nivelul de viață al cetățenilor, care beneficiază de confort termic sporit la costuri mai mici față de resursele energetice tradiționale”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program urmează a fi produse şi/sau asamblate în Republica Moldova. Până în prezent, 15 companii au fost acreditate de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică să ofere cazane pentru gospodării casnice în cadrul programului. Companiile respective au în portofoliu o gamă variată de cazane produse în Republica Moldova sau asamblate local de la producători renumiţi din Europa, cum ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, Letonia, Grecia. Procesul de acreditare a companiilor ce vor livra cazane pe biomasă este unul continuu. „Prin mărimea subvenţiei ne propunem să acoperim şi o parte din cheltuielile de instalare a cazanelor, care reprezintă, în medie, 30% din costul acestora. Decizia a fost luată în urma numeroaselor solicitări a doritorilor de a achiziţiona cazane pe biomasă la preţuri mai avantajoase”, a declarat Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

Circa 600 de familii vor putea cumpăra cazane moderne pe bază de biomasă în condiţii avantajoase. Până în prezent, circa 100 de familii s-au înscris în program. Read more of this post

Advertisements

Experţi şi producători de brichete şi pelete discută cum să asigure calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova

Calitatea biocombustibililor, Energie din Biomasa Producători de brichete şi pelete, experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic au participat vineri, 21 iunie, la primul atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova. Participanţii au discutat paşii pe care urmează să îi facă pentru a asigura calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova.

Republica Moldova şi-a propus ca cel puţin 20% din consumul total de energie să fie acoperit din surse regenerabile. Biomasa este în prezent cea mai valorificată sursă de energie regenerabilă şi, totodată, sursa cu un mare potenţial pentru ţară. Iată de ce asigurarea calităţii biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extrem de importantă” , a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Studiul naţional privind potenţialul de biomasă arată că anual Republica Moldova poate produce 21.042 TJ de energie din biomasă, ce poate acoperi 22% din necesarul total de resurse energetice din Republica Moldova. Studiul a fost realizat în 2012 de IDIS Viitorul la solicitarea Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi a avut drept scop estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni şi raioane. Conform calculelor efectuate, fiecare din regiunile examinate – Nord (10647,63 TJ), Centru (3744,76 TJ), Sud (5034,40 TJ) şi UTA Găgăuzia (1503,20 TJ) – au potenţial suficient de biomasă locală pentru a lansa afaceri profitabile în domeniul producerii brichetelor şi peletelor utilizând materiile prime predominante în regiunea dată.

În ultimii doi ani, numărul producătorilor de brichete şi pelete a crescut de 10 ori, ajungând la 65. Oleg Donoagă este unul din primii producători de brichete din Republica Moldova, lansându-şi afacerea în 2011 în s. Feşteliţa, rl Şetafn Vodă în echipă cu un grup de antreprenori. „Ne-am aventurat să fim primii care învaţă din propriul efort şi risc să producă biocombustibil în Republica Moldova. Am început să producem brichete într-o piaţă nedezvoltată, atunci când oamenii nici nu ştiau ce înseamnă biocombustibil. În 2012, cererea consumatorilor a depăşit posibilităţile noastre de producere, motiv din care ne extindem afacerea și lansăm o nouă bază de producere a brichetelor în oraşul Drochia”, susţine Oleg Donoagă, care este şi preşedintele Asociaţiei producătorilor de biocombustibil. În opinia sa, este necesară aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii a calităţii biocombustibilului solid produs în Republica Moldova, precum şi deschiderea laboratoarelor de testare a calităţii biocombustibililor solizi. Astfel, consumatorii vor avea acces la combustibil bio de calitate, la fel precum şi preţurile de piaţă vor fi în corespundere cu calitatea biocombustibililor.
Read more of this post

600 de familii vor putea cumpăra cazane moderne pe bază de biomasă în condiţii avantajoase

Peste 600 de familii vor putea cumpăra cazane moderne pe biomasă, o parte din cheltuieli fiind rambursate din fonduri europene. Guvernul, cu suportul Proiectului UE-PNUD „Energie şi  Biomasă”  au lansat un Program de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe bază de biomasă pentru gospodăriile casnice.

Prin lansarea acestui program, tehnologiile moderne pe bază de biomasă devin mai accesibile. Gospodăriile casnice din sate şi orăşele mici vor putea cumpăra cazane de ardere a peletelor, brichetelor sau cazane mixte, 30% din costuri fiind rambursate din fonduri europene.

Mă bucur să anunţ că prin lansarea acestui program oferim şansa unui nou grup de beneficiari – persoane fizice – să cunoască avantajele utilizării energiei din biomasă. Cei  640.000 de Euro acordaţi de Uniunea Europeană  în cadrul programului vor permite acordarea de subvenţii  pentru circa 600 de cazane.  Este un start semnificativ ce va ajuta sute de familii să economisească bani la încălzirea propriilor case. Totodată, noul program va impulsiona dezvoltarea unei noi pieţe create deja în Republica Moldova: cea de producere a combustibilului din biomasă, dar şi a tehnologiilor pe bază de biomasă”, a declarat  Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, la evenimentul de lansare a Programului.

Cazanele ce vor fi procurate în cadrul acestui program vor fi produse şi/sau asamblate în Republica Moldova. Până în prezent, nouă companii au fost acreditate de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică să ofere cazane pentru gospodării casnice în cadrul programului. Companiile respective au în portofoliu o gamă variată de cazane produse în Republica Moldova sau asamblate local de la producători renumiţi din Europa, cum ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, Letonia, Grecia. Procesul de acreditare a companiilor ce vor livra cazane pe biomasă este unul continuu.

„Programul de stimulare a procurării cazanelor pe bază de biomasă contribuie la crearea unei noi industrii, în care deja activează câteva sute de agenţi economici – producători de brichete şi pelete, de cazane, distribuitori, nemaivorbind de producătorii agricoli. La rândul lor, consumatorii casnici vor beneficia de preţuri reduse în raport cu consumul de gaze naturale, oferite de tehnologiile avansate în domeniu”, apreciază noul program Viceprim-ministrul, Ministrul în exerciţiu al Economiei, Valeriu Lazăr.

Programul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice a fost lansat în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

 „Prin lansarea acestui program, creăm, de fapt, un lanţ întreg de oportunităţi, deopotrivă pentru bărbaţi şi femei: se dezvoltă sectorul naţional de producere şi asamblare a cazanelor moderne pe bază de biomasă, dar şi cel de producere a combustibilului din biomasă, se lansează noi afaceri şi se creează noi locuri de muncă. Într-un final, banii investiţi rămân în Republica Moldova şi contribuie la dezvoltarea ei. Şi ce este la fel de important: protejăm mediul ambiant prin reducerea consumului de energie din surse fosile”, susţine Narine Sahakyan, reprezentant permanent adjunct PNUD Moldova.

Bugetul total al programului este de 640.000 de Euro. Valoarea maximă rambursată din fondurile programului este de 1.000 de Euro per cazan instalat.

Mail multă informaţie despre Programul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice o găsiţi pe www.biomasa.aee.md

Potentialul de biomasa solida al Republicii Moldova permite reducerea importurilor de gaze cu 50%!

Harta biomasaAcesta este rezultatul studiului realizat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Moldova finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de PNUD „Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010”. Așa cum RM este o țară agrară, biomasa este considerată una din cele mai importante resurse de energie regenerabilă. Aceasta include o gamă largă de materiale cum ar fi: plantele agricole și tehnice, reziduurile agricole și forestiere, etc., care fiind valorificate într-o manieră corectă ar putea asigura o parte substanțială din energia necesară RM.

Conform metodologiei de cercetare elaborate, la prima etapă, s-au determinat reziduurile de biomasă care se obțin după colectarea culturilor agricole, care convențional au fost incluse în Grupul 1 (grâu, orz, secară, ovăz, porumb, floarea soarelui, mazăre, rapiță, soia, hrișcă, fasole  și tutun.), și culturile, incluse convențional, în Grupul 2 (vița de vie, pomi fructiferi, copaci) care sunt curățate, de obicei, în perioada de primăvară. La etapa a doua, în baza datelor obținute, s-a estimat potențialul energetic al biomasei din culturile agricole menționate mai sus, la nivel de regiune și raioane pentru anii 2009 și 2010. Informația, în baza căreia s-au efectuat calculele necesare, a fost preluată exclusiv de la BNS și prelucrată ulterior  de autori.

În urma analizei potențialului de biomasă pentru fiecare raion în parte, la nivel național s-a obținut un potențial total de aproximativ 21042 TJ anual pe baza mediei datelor pentru anii 2009 și 2010. Comparând acest rezultat cu consumul intern de resurse energetice al Republicii Moldova, care în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse energetice poate fi acoperit din biomasa solidă. Mai mult ca atât, concluzia respectivă este destul de semnificativă în situația în care Republica Moldova este dependentă în proporție de 95% de resursele energetice din import, prin urmare, la nivel teoretic, aproximativ 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul resurselor de biomasă, luând în considerație faptul că importul de gaze naturale în anul 2010  a constituit circa 43295 TJ.

Potențialul de biomasă exprimat în unități energetice pe fiecare raion în parte, separat pe fiecare tip de culturi agricole, poate fi vizualizat pe o hartă interactivă ce poate fi accesată pe link-ul: http://www.biomasa.aee.md/potentialul-energetic-din-biomasa-total-pe-rm . Tot aici pot fi identificați producătorii de pelete și brichete dar și localitățile unde au fost instalate centrale termica pe bază de biomasă.

Se lansează Programul de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, anunţă lansarea Programului de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă solidă în Republica Moldova.

Programul este destinat gospodăriilor casnice din Republica Moldova şi are drept scop stimularea procurării cazanelor pe biomasă. Subvenţionarea presupune rambursarea a cel mult 30% din valoarea investiţiei efectuate pentru instalarea echipamentului, dar care nu va depăşi suma de 1000 de Euro.

Ca prim pas, este anunţat concursul de acreditare a furnizorilor în cadrul Programului care vor asambla în Republica Moldova cazanele ce vor fi oferite ulterior gospodăriilor casnice în condiţii avantajoase. La concursul de acreditare se pot înscrie întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, forma de proprietate integral privată, care au capacitatea1 de a asambla cazane pe biomasă conform parametrilor prezentaţi în tabelul de mai jos:

Untitled

Eligibilitatea furnizorilor în cadrul programului de acreditare va fi determinată de proporţia lucrărilor efectuate local. Astfel, pentru a fi acreditat în cadrul programului dat furnizorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Tabel 2

Pentru participare la concurs este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • Cererea de aplicare la concursul de acreditare a furnizorilor de echipament (Anexa 3);
  • Forma de aplicare pentru acreditare (Anexa 4);
  • Declaraţie pe propria răspundere despre veridicitatea informaţiei prezentate în dosar (Anexa 5);
  • Planul de afaceri cu previziuni financiare pentru o perioadă de cel puţin trei ani, care să demonstreze disponibilitatea antreprenorului de a continua afacerea şi după încheierea proiectului

Colectarea ofertelor pentru participarea în programul de acreditare începe din 15 ianuarie 2013. Înregistrarea şi evaluarea dosarelor este un proces continuu. Read more of this post

A fost lansată platformă web de comunicare dedicată energiei din biomasă

www.biomasa.aee.md este locul ce va întruni toată informaţia despre energia din biomasă: cifre şi fapte despre potenţialul de energie din biomasă pentru Republica Moldova, noutăţi din sector, studii efectuate in domeniu, materialele de comunicare, istorii de succes”, a  declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Pagina web a fost elaborată cu sprijinul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

Pentru început, pagina web, parte a paginii web a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, conţine informaţie complexă despre Proiectul Energie şi Biomasă, cel mai mare proiect pe segmentul de energie din biomasă din Republica Moldova. „Atunci când ne-am lansat, am înţeles că în Republică Moldova există un gol informaţional în domeniul energiei regenerabile, dovadă fiind şi solicitările zilnice de informaţii şi expertiză în domeniu de la cetăţeni. Împreună cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică am decis să suplinim acest gol prin crearea pagini web care va fi epicentrul informaţional dedicat biomasei şi după încheierea activităţii proiectului nostru”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Pagina web conţine informaţie complexă despre activitatea şi mandatul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, inclusiv: noutăţi, studii şi cercetări elaborate în cadrul proiectului, materiale video şi print de comunicare, galerii foto etc. Pagina web are elaborată şi o hartă interactivă în care sunt prezentate informaţii detaliate despre investiţiile Proiectului Energie şi Biomasă în instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă în instituţiile publice rurale din Republica Moldova: instituţia beneficiară, valoarea investiţiei din fondul proiectului, contribuţia comunităţii, modelul, randamentul şi ţara de provenienţă a cazanului, tipul de combustibil, numărul de beneficiari ai sistemului alternativ de încălzire. Read more of this post

„Nu se va mai economisi pe sănătatea copiilor și a profesorilor…”

„Nu se va mai economisi pe sănătatea copiilor și a profesorilor creând un regim termic conform normelor și standardelor, astfel îmbunătățindu-se condițiile de desfășurare a procesului educațional în gimnaziu și în grădiniță.” Sunt niște cuvinte simple dar care ascund în spate realitatea tragică din sistemul educațional din Republica Moldova. Nu am putut să trec simplu cu vederea peste cuvintele scrise de un primar al unei comune după implementarea unui nou sistem de încălzire pe bază de biomasă la grădinița și gimnaziul din localitate cu bani străini. În rezultatul implementării proiectului, localitatea, pe lângă asigurarea condițiilor adecvate procesului de învățământ în instituțiile menționate a reușit să reducă considerabil cheltuielile pentru energia termică care depășeau posibilitățile fizice de plată. Recunosc că aceste cuvinte m-au sensibilizat făcându-mă să realizez cât adevăr dureros ascund ele și câte localități  trec prin acest calvar, puține îndrăznind să recunoască și să spună tare realităților pe nume. Cum se poate economisi pe sănătatea copiilor în grădinițe, acolo unde copii se duc pentru prima dată să cunoască lumea? Cum se poate economisi pe sănătatea copiilor din școli, acolo unde aceștia merg pentru prima dată să învețe a scrie cuvintele patrie, limba, neam? Cum poți economisi pe sănătatea profesorilor care educă viitorii miniștri, deputați și președinți de țară?

%d bloggers like this: