Potentialul de biomasa solida al Republicii Moldova permite reducerea importurilor de gaze cu 50%!

Harta biomasaAcesta este rezultatul studiului realizat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Moldova finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de PNUD „Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010”. Așa cum RM este o țară agrară, biomasa este considerată una din cele mai importante resurse de energie regenerabilă. Aceasta include o gamă largă de materiale cum ar fi: plantele agricole și tehnice, reziduurile agricole și forestiere, etc., care fiind valorificate într-o manieră corectă ar putea asigura o parte substanțială din energia necesară RM.

Conform metodologiei de cercetare elaborate, la prima etapă, s-au determinat reziduurile de biomasă care se obțin după colectarea culturilor agricole, care convențional au fost incluse în Grupul 1 (grâu, orz, secară, ovăz, porumb, floarea soarelui, mazăre, rapiță, soia, hrișcă, fasole  și tutun.), și culturile, incluse convențional, în Grupul 2 (vița de vie, pomi fructiferi, copaci) care sunt curățate, de obicei, în perioada de primăvară. La etapa a doua, în baza datelor obținute, s-a estimat potențialul energetic al biomasei din culturile agricole menționate mai sus, la nivel de regiune și raioane pentru anii 2009 și 2010. Informația, în baza căreia s-au efectuat calculele necesare, a fost preluată exclusiv de la BNS și prelucrată ulterior  de autori.

În urma analizei potențialului de biomasă pentru fiecare raion în parte, la nivel național s-a obținut un potențial total de aproximativ 21042 TJ anual pe baza mediei datelor pentru anii 2009 și 2010. Comparând acest rezultat cu consumul intern de resurse energetice al Republicii Moldova, care în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse energetice poate fi acoperit din biomasa solidă. Mai mult ca atât, concluzia respectivă este destul de semnificativă în situația în care Republica Moldova este dependentă în proporție de 95% de resursele energetice din import, prin urmare, la nivel teoretic, aproximativ 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul resurselor de biomasă, luând în considerație faptul că importul de gaze naturale în anul 2010  a constituit circa 43295 TJ.

Potențialul de biomasă exprimat în unități energetice pe fiecare raion în parte, separat pe fiecare tip de culturi agricole, poate fi vizualizat pe o hartă interactivă ce poate fi accesată pe link-ul: http://www.biomasa.aee.md/potentialul-energetic-din-biomasa-total-pe-rm . Tot aici pot fi identificați producătorii de pelete și brichete dar și localitățile unde au fost instalate centrale termica pe bază de biomasă.

Se lansează Programul de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, anunţă lansarea Programului de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă solidă în Republica Moldova.

Programul este destinat gospodăriilor casnice din Republica Moldova şi are drept scop stimularea procurării cazanelor pe biomasă. Subvenţionarea presupune rambursarea a cel mult 30% din valoarea investiţiei efectuate pentru instalarea echipamentului, dar care nu va depăşi suma de 1000 de Euro.

Ca prim pas, este anunţat concursul de acreditare a furnizorilor în cadrul Programului care vor asambla în Republica Moldova cazanele ce vor fi oferite ulterior gospodăriilor casnice în condiţii avantajoase. La concursul de acreditare se pot înscrie întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, forma de proprietate integral privată, care au capacitatea1 de a asambla cazane pe biomasă conform parametrilor prezentaţi în tabelul de mai jos:

Untitled

Eligibilitatea furnizorilor în cadrul programului de acreditare va fi determinată de proporţia lucrărilor efectuate local. Astfel, pentru a fi acreditat în cadrul programului dat furnizorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Tabel 2

Pentru participare la concurs este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • Cererea de aplicare la concursul de acreditare a furnizorilor de echipament (Anexa 3);
  • Forma de aplicare pentru acreditare (Anexa 4);
  • Declaraţie pe propria răspundere despre veridicitatea informaţiei prezentate în dosar (Anexa 5);
  • Planul de afaceri cu previziuni financiare pentru o perioadă de cel puţin trei ani, care să demonstreze disponibilitatea antreprenorului de a continua afacerea şi după încheierea proiectului

Colectarea ofertelor pentru participarea în programul de acreditare începe din 15 ianuarie 2013. Înregistrarea şi evaluarea dosarelor este un proces continuu. Read more of this post

A fost lansată platformă web de comunicare dedicată energiei din biomasă

www.biomasa.aee.md este locul ce va întruni toată informaţia despre energia din biomasă: cifre şi fapte despre potenţialul de energie din biomasă pentru Republica Moldova, noutăţi din sector, studii efectuate in domeniu, materialele de comunicare, istorii de succes”, a  declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Pagina web a fost elaborată cu sprijinul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

Pentru început, pagina web, parte a paginii web a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, conţine informaţie complexă despre Proiectul Energie şi Biomasă, cel mai mare proiect pe segmentul de energie din biomasă din Republica Moldova. „Atunci când ne-am lansat, am înţeles că în Republică Moldova există un gol informaţional în domeniul energiei regenerabile, dovadă fiind şi solicitările zilnice de informaţii şi expertiză în domeniu de la cetăţeni. Împreună cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică am decis să suplinim acest gol prin crearea pagini web care va fi epicentrul informaţional dedicat biomasei şi după încheierea activităţii proiectului nostru”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Pagina web conţine informaţie complexă despre activitatea şi mandatul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, inclusiv: noutăţi, studii şi cercetări elaborate în cadrul proiectului, materiale video şi print de comunicare, galerii foto etc. Pagina web are elaborată şi o hartă interactivă în care sunt prezentate informaţii detaliate despre investiţiile Proiectului Energie şi Biomasă în instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă în instituţiile publice rurale din Republica Moldova: instituţia beneficiară, valoarea investiţiei din fondul proiectului, contribuţia comunităţii, modelul, randamentul şi ţara de provenienţă a cazanului, tipul de combustibil, numărul de beneficiari ai sistemului alternativ de încălzire. Read more of this post

„Nu se va mai economisi pe sănătatea copiilor și a profesorilor…”

„Nu se va mai economisi pe sănătatea copiilor și a profesorilor creând un regim termic conform normelor și standardelor, astfel îmbunătățindu-se condițiile de desfășurare a procesului educațional în gimnaziu și în grădiniță.” Sunt niște cuvinte simple dar care ascund în spate realitatea tragică din sistemul educațional din Republica Moldova. Nu am putut să trec simplu cu vederea peste cuvintele scrise de un primar al unei comune după implementarea unui nou sistem de încălzire pe bază de biomasă la grădinița și gimnaziul din localitate cu bani străini. În rezultatul implementării proiectului, localitatea, pe lângă asigurarea condițiilor adecvate procesului de învățământ în instituțiile menționate a reușit să reducă considerabil cheltuielile pentru energia termică care depășeau posibilitățile fizice de plată. Recunosc că aceste cuvinte m-au sensibilizat făcându-mă să realizez cât adevăr dureros ascund ele și câte localități  trec prin acest calvar, puține îndrăznind să recunoască și să spună tare realităților pe nume. Cum se poate economisi pe sănătatea copiilor în grădinițe, acolo unde copii se duc pentru prima dată să cunoască lumea? Cum se poate economisi pe sănătatea copiilor din școli, acolo unde aceștia merg pentru prima dată să învețe a scrie cuvintele patrie, limba, neam? Cum poți economisi pe sănătatea profesorilor care educă viitorii miniștri, deputați și președinți de țară?

Cele mai frecvente 10 întrebări legate de biocombustibilii solizi

1.    Ce reprezintă peletele și brichetele, din ce sunt produse?

Răspuns: Atât peletele cât și brichetele sunt combustibili solizi produși din biomasă. La producerea de pelete de obicei se utilizează rumegușul de lemn, coaja de floarea soarelui și alte deșeuri agricole lemnoase. Dimensiunea unui pelete variază între 4-15 mm diametrul și 10-70 mm în lungime. La producerea brichetelor, în calitate de materie primă se poate utiliza aproape toate tipurile de deşeuri din lemn şi deșeuri provenite din agricultura primară: paie de grâu, paie de orez, stemul şi frunzele de porumb, coaja de floarea-soarelui, şi multe altele. Lungimea acestora variază între 250 mm și 400 mm iar diametrul de aproximativ 80 mm. Pot exista brichete și sub altă formă.

 2.    Care este prețul biocombustibililor solizi?

Răspuns: Piața biocombustibililor solizi este în proces de dezvoltare. Conform studiilor de piață efectuate prețul biocombustibililor solizi depinde în mare parte de tipul materiei prime utilizate și variază după cum urmează, pelete: 1700-2800 lei/tonă; brichete: 1500 – 2000 lei/tonă; paie: 600 – 750 lei/tonă.

 3.    Care este prețul centralelor termice pe bază de pelete, brichete și paie?

Răspuns: Prețul centralelor termice variază în funcție de tipul acestora, dispozitivele conexe și producător. Read more of this post

Republica Moldova “afectata” de Boom-ul European al bioenergiei

Europa are un potential vast de bioenergie, problema consta in mobilizarea fermierilor si silvicultorilor in practicarea metodelor durabile de producere.  Bioenergia poate fi produsa din orice tip de materie organica sau animaliera. De cele mai multe ori aceatsa este utilizata pentru incalzire dar in acelasi timp poate fi obtinuta si energie electrica. Bioenergia la moment constituie una din cel mai importante surse de energie regenerabila, constituind doua treimi in EU – 27 si in acelasi timp prezinta miza principala pentru atingerea obiectivului EU pentru 2020 de 20% cota energie produsa din surse regenerabile din consumul final brut al comunitatii.

Ca si in cazul altor surse regenerabile de energie, bioenergia contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin substituirea combustibililor traditionali. Un alt avantaj substantial il constituie contributia la sporirea securitatii energetice si crearea noilor locuri de munca.

Uniunea Europeana se asteapta ca bioenergia sa joace un rol din ce in ce mai mare in satisfacerea necesitatilor sale de energie electrica si termica, inclusiv cele de transport. Dar la acest moment bioenergia infrunta provocari majore, mai cu seama la asigurarea sustenabilitatii producerii acesteia. La fel este necesar de a ridica nivelul de incredere intre utilizatorii finali, de a asigura o calitate buna a produselor si livrarea cu regulitate, la fel si cresterea gradului de constientizare in rindul factorilor de decizie, probleme valabile si pentru Republica Molodva,

Pentru solutionarea problemelor mentionate mai sus a fost creat programul EU “Intelligent Energy – Europe” (IEE) care a sprijinit aproximativ 58 de proiecte importante in domeniul bioenergiei. Acest program se concentreaza din ce in ce mai mult pe activitati concrete implicind actorilor principali din acest sector, reflectind cresterea maturitatii surselor regenerabile in general si bioenergiei in mod particular.

Pentru Republica Moldova bioenergia constituie o alternativa viabila fata de sursele importante care constituie aproximativ 95% din consumul total. Sporirea securitatii energetice este una din principalele prioritati in domeniul energetic iar acest lucru este posibil doar prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Din acestea cel mai mare potential il au biomasa, energie eoliana si energie fotovoltaica. Principala problema pentru valorificarea potentialului existent consta in Read more of this post

%d bloggers like this: