Schimbări la ANRE cu iz politico-afacerist

Votul Parlamentului de vinerea trecută pentru demiterea din funcție a Directorului General ANRE Victor Parlicov a demonstrat încă odată că factorul politic poate sacrifica orice și pe oricine indiferent de nivelul de profesionalism și realizările obținute. Mai mult ca atât, s-a demonstrat că acest lucru poate să se întâmple în afara cadrului legal și fără o argumentare obiectivă.

Chiar dacă art. 4, lit. (6) din legea cu privire la energetică spune că … Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul:
a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova; 
b) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
c) alegerii în altă funcţie;
d) condamnării pentru săvârșire de infracţiuni cu intenţie şi/sau condamnării la privaţiune de libertate prin hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată;
e) rămânerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
f)  aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.,

aleșii poporului au neglijat exemplar și de data aceasta prevederile legii de referință făcând trimitere la legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 22, care defapt nu justifică motivul invocat:

   (1) Exercitarea mandatului încetează la expirarea termenului, dacă mandatul nu este prelungit în modul stabilit de lege, sau înainte de termen.
   (2) În cazul demnitarului ales, încetarea înainte de termen a mandatului are loc în condiţiile prevăzute de legislaţia specială ce reglementează activitatea demnitarului respectiv.
   (3) În cazul demnitarului numit, încetarea înainte de termen a mandatului are loc prin revocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie a demnitarului în temeiul  actului administrativ al autorităţii care l-a numit în funcţie.
   (4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică demnitarilor pentru care legea specială ce reglementează activitatea acestora prevede o altă procedură de încetare a mandatului înainte de termen.

Mai mult ca atât, argumentarea solicitării de demitere din partea Președintelui Parlamentului, Dnul Corman …Activitate ineficienta, multiplele declarații și promisiuni referitoare la micșorarea tarifelor care nu s-au regăsit în realizări…, nu este deloc fondată și miroase mai mult a populism. În primul rând rolul ANRE este de a reglementa piața energetică și de a aprobă tarife calculate în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate și nu de a micșora tarifele. Micșorarea tarifelor este sarcina guvernului care negociază contractele de procurare a energiei. Respectiv legală ar fi demiterea în cazul micșorării tarifelor nerespectând metodologia decât demiterea pentru aprobarea tarifelor în baza metodologiilor și legislației care pretinde a fi în corespundere cu cea europeană.

La fel de neinspirat a fost și argumentul de activitate ineficientă după transparența adusă de Victor Parlicov în activitatea ANRE și sutele de milioane deconspirate din schemele de afaceri tenebre ale marilor furnizori de energie în Republica Moldova. Aici nu pot să uit exemplul unui Director promovat de Guvern încă pentru un mandat în funcție la întreprinderea unde au fost depistate cele mai multe fraude. De ce Dnul Corman nu la propus pe el în funcția de Director General la ANRE?

Foarte suspicioasă a fost și aprobarea unui membru al consiliului de administrare incompatibil acestei funcții care nici nu a vrut să recunoască faptul că este fondatorul unei companii din sectorul de gaze.

Și apare logic întrebarea, cum în viziunea liderilor AIE-2 trebuie să se producă depolitizarea instituțiilor gen ANRE, BNM, Procuratura Generală, etc. promisă la începutul mandatului?

Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin pentru că nu-și cunosc drepturile

Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin atunci când nu este asigurată calitatea serviciilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale Raportului privind calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2012, examinat și aprobat de către Consiliul de administrație al ANRE, în ședința publică din 25 iunie 2013.

Datele raportului atestă că pentru reparaţia aparatelor electrice, defectate în urma căderilor de tensiune, RED-urile au achitat anul trecut consumatorilor prejudicii materiale în sumă de circa 1,2 mil. lei (RED Union Fenosa – 1,13 mil. lei (în medie câte 541 lei), RED Nord – 45,8 mii lei (câte 524 lei). Pentru comparație, în anul 2011 RED Union Fenosa a achitat prejudicii materiale în valoare de circa 1,7 mil. lei, iar RED Nord – 142,5 mii lei. RED Nord-Vest practică responsabilitatea personală a angajaţilor în cazul devierilor inadmisibile de tensiune. De notat că valoarea comparativ mare a prejudiciilor achitate de către RED Union Fenosa se explică prin numărul mare de consumatori  – 839 583 (64% din numărul total). RED Nord a avut în 2012 – 293 509 consumatori (22%), RED Nord-Vest – 179 260 de consumatori (14%).

Alta este însă situația atunci când abaterile de la nivelul admisibil al tensiunii nu se soldează cu defectarea aparatelor electrocasnice – consumatorii nu solicită operatorilor achitarea compensațiilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Asta în pofida faptului că Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice prevede expres că operatorul este obligat să achite compensații în cazul în care nu soluționează problema în termen de 15, 30 sau 60 zile din momentul înregistrării solicitării din partea consumatorului. Suma compensaţiei este egală cu echivalentul bănesc a 25% din consumul de energie electrică, înregistrat în perioada de la data înregistrării solicitării şi până la data înlăturării cauzelor livrării energiei necalitative.

Raportul mai arată că RED-urile au depășit în 2012 numărul anual admis de întreruperi programate şi neprogramate în raport cu circa 270 de mii de consumatori, cu circa 30,5 mii de consumatori mai mulți decât în anul 2011. Dacă toți consumatorii afectați ar fi solicitat plata compensaţiilor – RED-urile ar fi trebuit să achite minim 5,4 mil. lei, însă în realitate doar 3 consumatorii din raza de activitate a RED Union Fenosa au depus cereri și au fost despăgubiți în total cu 200 de lei.  Read more of this post

Directorul ANRE, Victor Parlicov, a fost ales președinte al ERRA

descărcareDirectorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Victor Parlicov, a fost desemnat președinte al Asociației Regionale a Reglementatorilor din domeniul Energetic (ERRA), funcție pe care o va deține timp de doi ani.

Victor Parlicov a fost ales cu votul a 21 dintre cei 22 de membri cu drept de vot, prezenți la Adunarea Generală a ERRA, care a avut loc pe 10 iunie în Budapesta, Ungaria. În calitate de vicepreședinte al ERRA a fost ales Alparslan Bayraktak (Turcia).

Principalele priorități strategice pentru dezvoltarea ERRA în următorii ani sunt: crearea de noi platforme pentru intensificarea colaborării dintre instituțiile de reglementare (membre ERRA) în scopul diseminării celor mai bune practici, inclusiv dezvoltarea și completarea bazei de date privind costurile și tarifele din sectorul energetic, pentru a deveni un instrument de benchmarking aplicabil la calcularea obiectivelor de eficientizare a costurilor pentru companiile reglementate; dezvoltarea platformei de dialog, lansată între asociațiile reglementatorilor din țările și regiunile în curs de dezvoltare; consolidarea relațiilor cu organizațiile și instituțiile internaționale, care formează agenda în sectorul energetic la nivel global, regional și sub-regional, precum Comisia Europeană, Comunitatea Energetică, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dar și cu mediul de afaceri, academic și de cercetare din sectorul energetic etc. Read more of this post

Reformarea sectorului energetic în Republica Moldova – o cale lungă de la Est spre Vest

Reformarea sectorului energetic al Republicii Moldova a început încă de la obținerea independenței, cu mai bine de 20 de ani în urma ca urmare a necesității de organizare și relansarea economică a noului stat. Odată cu destrămarea fostei U.R.S.S. şi trecerea la economia de piaţă, complexul energetic, a intrat într-o fază de recesiune cauzată de politica tarifară incorectă, datorii enorme față de furnizorii externi, uzura fizică și morală a instalațiilor și echipamentelor, dependența de resursele energetice externe în proporție de peste 98%, intensitatea energetică mare, mix-ul energetic dezechilibrat, problema Transnistreană, etc. Toate acestea dictau necesitatea imperativă a reformelor în sectorul energetic.

Prioritățile reformei din sectorul energetic au fost stabilite în cele 3 strategii în domeniul energetic adoptate consecutiv: prima pentru anii 1997 – 2005, următoarea fiind adoptată pe perioada anilor 2000-2010 iar cea de a treia pentru perioada anilor 2007-2020 și urmează a fi revizuită în cea de a patra strategie energetică a țării până în anul 2030. Reformele anunțate încă în prima strategie energetică, adoptată în anul 1997 aveau un caracter mai accentuat din punct de vedere economic și de securitate acesta păstrându-se până în prezent. Pe parcurs dimensiunea acestora a fost lărgită cuprinzând domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.

Procesul de reformare a sectorului energetic poate fi divizat conceptual în două etape. În prima etapă reforma a fost orientată în restructurarea sectorului energetic prin privatizarea întreprinderilor de stat cu scopul atragerii investițiilor. Cea de a doua etapă a reformei a avut ca scop introducerea liberei concurențe prin deschiderea accesului la piață pentru întreprinderile private și liberalizarea prețurilor stabilite prin cererea și oferta de piață.

Restructurarea sectorului energetic

Principalele obiective stabilite încă în prima strategie energetică au fost focusate pe restructurarea complexului energetic prin demonopolizarea sistemului electroenergetic şi crearea întreprinderilor separate de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice; privatizarea întreprinderilor de producere şi distribuţie a energiei electrice; instituirea organului independent pentru reglementări în energetică; armonizarea politicii tarifare la cerinţele economiei de piaţă; promovarea unui cadru legislativ şi normativ adecvat economiei de piaţă, care să încurajeze investiţiile şi să asigure premisele unei activităţi  corespunzătoare,  în condiţiile viitoarei pieţe unice energetice prevăzute de Tratatul Cartei Energiei; diversificarea  furnizorilor, cel puţin 2-3 pentru fiecare  gen  de resurse energetice; diversificarea genurilor de resurse energetice utilizate; majorarea capacităţilor de generare a energiei electrice de pe malul drept al Nistrului, asigurându-se fiabilitatea importului de combustibil, etc.[1] Chiar dacă măsurile economice de reanimare a sectorului energetic erau critice, realizarea obiectivelor propriu zise a cunoscut o cale destul de lungă Read more of this post

RED Union Fenosa a fost sancţionată pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a sancţionat, pentru nerespectarea unui indicator prestabilit de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, întreprinderea „RED Union Fenosa” SA prin reducerea tarifului de distribuţie a energiei electrice cu 0,5%. Această reducere va fi calculată pentru întreg volumul de energie livrat util consumatorilor finali pe parcursul anului 2009 de către întreprinderea dată şi va fi luată în considerare la următoarea actualizare a tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor finali.

Sancţiunea a fost aplicată pentru nerespectarea termenului de soluţionare, la solicitarea în scris a consumatorilor, a problemelor legate de depăşirea abaterii admisibile a tensiunii. În cazurile în care calitatea energiei electrice poate fi restabilită prin efectuarea unor măsuri de profilaxie (starea contactelor electrice, redistribuirea sarcinilor pe faze, reglarea prizelor la transformatoarele de forţă) furnizorul este obligat, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, să rezolve problema dată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. RED Union Fenosa, însă, a depăşit acest termen în 45 de cazuri sau 23,32% din totalul de 193 de solicitări scrise ale consumatorilor înregistrate în anul 2009. Pentru nerespectarea termenului de 5 zile în 10% sau mai multe cazuri din totalul de solicitări ale consumatorilor, acelaşi Regulament prevede reducerea tarifului de distribuţie cu 0,5%. Potrivit estimărilor ANRE, valoarea sancţiunii va constitui circa 2,6 mil. lei. Read more of this post

Am putea rămâne fără gaze la iarnă, scrie presa rusă

Efectuarea plăţilor între întreprinderea „Moldovagaz” şi „Gazprom” la livrările ruseşti de gaze pentru Republica Moldova ar putea fi agravată din cauza tarifului redus la consumatorii finali, transmite luni agenţia rusă de presă, Regnum News.

Potrivit sursei citate, reducerea, prin decizia Curții Supreme de Justiție, a tarifelor la gaze, va duce în pericol real asigurarea consumatorilor moldoveni cu gaze naturale în sezonul rece şi poate duce chiar la suspendarea livrărilor de gaze ruseşti către Republica Moldova la iarnă.

Potrivit „Moldovagaz”, situaţia creată are un impact negativ asupra efectuării plăţilor pentru gazele importate din Rusia şi reprezintă o „ameninţare reală pentru securitatea energetică a republicii”. „Astfel de acţiuni afectează relaţiile dintre Republica Moldova şi gigantul rus de gaze Gazprom”, au declarat responsabili din cadrul întreprinderii Moldovagaz, mai anunță Regnum News.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova a anunțat că în pofida respectivei decizii a Curţii tarifele la gaze nu vor fi reduse, deoarece acestea sunt stabilite de agenție şi nu prin decizii ale instanţelor judecătoreşti. Read more of this post

ANRE A APROBAT REZULTATELE CONTROALELOR EFECTUATE LA „TERMOCOM” ŞI „CHIŞINĂU – GAZ”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfăşurat vineri, 20 august, o conferinţă de presă cu tema: ”Rezultatele controalelor activităţii economico-financiare a SA „Termocom” şi SRL „Chişinău – gaz” efectuate de ANRE în anul 2010”. Textul integral al hotăririlor respective poate fi accesat pe pagina electronică a ANRE www.anre.md, la rubrica “LEGISLATIE/ACTE ADMINISTRATIVE

Sursa: anre.md

%d bloggers like this: