Reformarea sectorului energetic în Republica Moldova – o cale lungă de la Est spre Vest

Reformarea sectorului energetic al Republicii Moldova a început încă de la obținerea independenței, cu mai bine de 20 de ani în urma ca urmare a necesității de organizare și relansarea economică a noului stat. Odată cu destrămarea fostei U.R.S.S. şi trecerea la economia de piaţă, complexul energetic, a intrat într-o fază de recesiune cauzată de politica tarifară incorectă, datorii enorme față de furnizorii externi, uzura fizică și morală a instalațiilor și echipamentelor, dependența de resursele energetice externe în proporție de peste 98%, intensitatea energetică mare, mix-ul energetic dezechilibrat, problema Transnistreană, etc. Toate acestea dictau necesitatea imperativă a reformelor în sectorul energetic.

Prioritățile reformei din sectorul energetic au fost stabilite în cele 3 strategii în domeniul energetic adoptate consecutiv: prima pentru anii 1997 – 2005, următoarea fiind adoptată pe perioada anilor 2000-2010 iar cea de a treia pentru perioada anilor 2007-2020 și urmează a fi revizuită în cea de a patra strategie energetică a țării până în anul 2030. Reformele anunțate încă în prima strategie energetică, adoptată în anul 1997 aveau un caracter mai accentuat din punct de vedere economic și de securitate acesta păstrându-se până în prezent. Pe parcurs dimensiunea acestora a fost lărgită cuprinzând domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.

Procesul de reformare a sectorului energetic poate fi divizat conceptual în două etape. În prima etapă reforma a fost orientată în restructurarea sectorului energetic prin privatizarea întreprinderilor de stat cu scopul atragerii investițiilor. Cea de a doua etapă a reformei a avut ca scop introducerea liberei concurențe prin deschiderea accesului la piață pentru întreprinderile private și liberalizarea prețurilor stabilite prin cererea și oferta de piață.

Restructurarea sectorului energetic

Principalele obiective stabilite încă în prima strategie energetică au fost focusate pe restructurarea complexului energetic prin demonopolizarea sistemului electroenergetic şi crearea întreprinderilor separate de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice; privatizarea întreprinderilor de producere şi distribuţie a energiei electrice; instituirea organului independent pentru reglementări în energetică; armonizarea politicii tarifare la cerinţele economiei de piaţă; promovarea unui cadru legislativ şi normativ adecvat economiei de piaţă, care să încurajeze investiţiile şi să asigure premisele unei activităţi  corespunzătoare,  în condiţiile viitoarei pieţe unice energetice prevăzute de Tratatul Cartei Energiei; diversificarea  furnizorilor, cel puţin 2-3 pentru fiecare  gen  de resurse energetice; diversificarea genurilor de resurse energetice utilizate; majorarea capacităţilor de generare a energiei electrice de pe malul drept al Nistrului, asigurându-se fiabilitatea importului de combustibil, etc.[1] Chiar dacă măsurile economice de reanimare a sectorului energetic erau critice, realizarea obiectivelor propriu zise a cunoscut o cale destul de lungă Read more of this post

RED Union Fenosa a fost sancţionată pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a sancţionat, pentru nerespectarea unui indicator prestabilit de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, întreprinderea „RED Union Fenosa” SA prin reducerea tarifului de distribuţie a energiei electrice cu 0,5%. Această reducere va fi calculată pentru întreg volumul de energie livrat util consumatorilor finali pe parcursul anului 2009 de către întreprinderea dată şi va fi luată în considerare la următoarea actualizare a tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor finali.

Sancţiunea a fost aplicată pentru nerespectarea termenului de soluţionare, la solicitarea în scris a consumatorilor, a problemelor legate de depăşirea abaterii admisibile a tensiunii. În cazurile în care calitatea energiei electrice poate fi restabilită prin efectuarea unor măsuri de profilaxie (starea contactelor electrice, redistribuirea sarcinilor pe faze, reglarea prizelor la transformatoarele de forţă) furnizorul este obligat, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, să rezolve problema dată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. RED Union Fenosa, însă, a depăşit acest termen în 45 de cazuri sau 23,32% din totalul de 193 de solicitări scrise ale consumatorilor înregistrate în anul 2009. Pentru nerespectarea termenului de 5 zile în 10% sau mai multe cazuri din totalul de solicitări ale consumatorilor, acelaşi Regulament prevede reducerea tarifului de distribuţie cu 0,5%. Potrivit estimărilor ANRE, valoarea sancţiunii va constitui circa 2,6 mil. lei. Read more of this post

Am putea rămâne fără gaze la iarnă, scrie presa rusă

Efectuarea plăţilor între întreprinderea „Moldovagaz” şi „Gazprom” la livrările ruseşti de gaze pentru Republica Moldova ar putea fi agravată din cauza tarifului redus la consumatorii finali, transmite luni agenţia rusă de presă, Regnum News.

Potrivit sursei citate, reducerea, prin decizia Curții Supreme de Justiție, a tarifelor la gaze, va duce în pericol real asigurarea consumatorilor moldoveni cu gaze naturale în sezonul rece şi poate duce chiar la suspendarea livrărilor de gaze ruseşti către Republica Moldova la iarnă.

Potrivit „Moldovagaz”, situaţia creată are un impact negativ asupra efectuării plăţilor pentru gazele importate din Rusia şi reprezintă o „ameninţare reală pentru securitatea energetică a republicii”. „Astfel de acţiuni afectează relaţiile dintre Republica Moldova şi gigantul rus de gaze Gazprom”, au declarat responsabili din cadrul întreprinderii Moldovagaz, mai anunță Regnum News.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova a anunțat că în pofida respectivei decizii a Curţii tarifele la gaze nu vor fi reduse, deoarece acestea sunt stabilite de agenție şi nu prin decizii ale instanţelor judecătoreşti. Read more of this post

ANRE A APROBAT REZULTATELE CONTROALELOR EFECTUATE LA „TERMOCOM” ŞI „CHIŞINĂU – GAZ”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfăşurat vineri, 20 august, o conferinţă de presă cu tema: ”Rezultatele controalelor activităţii economico-financiare a SA „Termocom” şi SRL „Chişinău – gaz” efectuate de ANRE în anul 2010”. Textul integral al hotăririlor respective poate fi accesat pe pagina electronică a ANRE www.anre.md, la rubrica “LEGISLATIE/ACTE ADMINISTRATIVE

Sursa: anre.md

CONSUMUL DE GAZE NATURALE A ÎNREGISTRAT, ÎN PRIMUL SEMESTRU, PRIMA CREŞTERE DIN ULTIMII PATRU ANI

În primul semestru al anului 2010, consumul de gaze naturale a înregistrat prima creştere din ultimii patru ani, când acest indicator a fost în descreştere, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.
Potrivit raportului, consumul de gaze naturale s-a majorat, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 8,4% şi a constituit 619,7 mil. m3, iar volumul importului – cu 9,2% şi a alcătuit 670,5 mil. m3.
Trendul de creştere a consumului de gaze este caracteristic pentru toate categoriile de consumatori. Consumul populaţiei s-a majorat, faţă de primul semestru al anului 2009, cu 10,4% şi a constituit 203,93 mil. m3, consumul agenţilor economici şi al întreprinderilor din sectorul energetic – cu 5,8% şi, respectiv, 8,2% şi a alcătuit 114,42 mil. m3  şi, respectiv, 269,63 mil. m3  de gaze. Instituţiile bugetare au consumat 31,71 mil. m3  de gaze, cu 6,5 % mai mult decât în primul semestru al anului trecut.
În perioada de referinţă, cea mai mare cotă parte în structura consumului de gaze– de 43,5% – a revenit întreprinderilor din sectorul energetic. Cota consumatorilor casnici a fost de 32,9%, a agenţilor economici – de 18,5% şi a instituţiilor bugetare – de 5,1%. Read more of this post

%d bloggers like this: