ISO 50001 – Viitorul Standard de Management al Energiei a progresat pina stadiul – Draft de Standard International

Viitorul standard de management al energiei ISO 50001 a fost aprobat recent ca Draft de Standard International (DIS – Draft International Standard). ISO 50001 va stabili un cadru pentru intrprinderile industriale sau entitatile organizationale de a gestiona energia. Directionind aplicarea pe larg a standardului in toate ramurile economieie, se estimeaza ca standardul poate influenta pina la 60% din totalul de energie utilizat la nivel mondial.

Standardul se bazeaza pe elementele comune gasite in toate standardele ISO a sistemelor de management asigurind un inalt grad de compatibilitate cu standardul ISO 9001 (managementul calitatii) si ISO 14001 (managementul mediului).

ISO 50001 va oferi următoarele avantaje:

  • Un cadru pentru integrarea eficienţei energetice în practicile de management ale intreprinderii;
  • Utilizarea mai bună a dispozitivelor consumatoare de energie existente;
  • Benchmarking, masurari, documentare si raportarea imbunatatirilor intensitatii de energie şi impactul lor proiectate pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de sera;
  • Transparenta si comunicare in managementul resurselor de energie;
  • Cele mai bune practici ale managementului de energie;
  • Evaluarea si prioritizarea implementarii a tehnologiilor noi de management al energiei;
  • Un cadru pentru promovarea eficientei energetice pe intreg lantul de aprovizionare;
  • Imbunatatirea managementului de energie in contextul unor proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

ISO 50001 este dezvoltat de comitetul de proiecte ISO/PC 242, Managementul Energiei . La dezvoltarea acestui standard participa 42 de state membre cu drept deplin si altele 10 ca observatori.

Acum cind ISO 50001 a ajuns la nivel de DIS, organismele nationale membre ISO sunt invitate sa comenteze si sa voteze pe baza textului acestui draft pe parcursul a 5 luni.

Daca rezultatul votarii este negativ, documentul va circula in interiorul organizatiilor membre pentru a aduce modificarile de rigoare. In cazul in care rezultatul este pozitiv, ISO 50001 urmeaza a fi publicat ca standard international  cel devreme pina la inceputul anului 2011.

Advertisements

ISO 31000 si criza vulcanului din Islanda

Criza traficului aerian provocată de erupția vulcanului islandeză,  însoţită de efectele sale economice şi sociale, este analizată prin prisma prevederilor ISO 31000 – standard de gestionare a riscurilor de către Kevin W., liderul grupului ISO care a dezvoltat standardul.

Acesta comentează: “In mod surprinzator un astfel de eveniment nu pare să fi recomandat ca un risc pe care companiile aeriene şi multe alte companii ar putea să-l gestioneze. Având în vedere istoricul vulcanului Islandez şi impactul din trecut asupra aviaţiei din Asia , este surprinzător că nu au fost intreprinse planuri pentru a gestiona o astfel de perturbare  “.

El continuă să spună: “Norul de cenuşă este doar un alt exemplu cu privire la riscurile în continuă schimbare care trebuie să fie gestionate într-o economie globală, cu management de tipul ” just in time “. Cu toate acestea o organizatie cu un management puternic al culturii de risc cum ar fi “United Parcel Service (UPS) din Asia a redirecţionat rapid zborurile catre alte aeropoarte disponibile iar de acolo au asigurat transport terestru catre destinatia finala. ”

Kevin Knight descrie riscul după cum urmează: “Riscul este totul despre incertitudine sau ceva mai important, efectul incertitudinei privind realizarea obiectivelor . La 15.11.2009, ISO a publicat standardul ISO 31000:2009, managementul riscului – Principii şi linii directoare, pentru a ajuta industriale , sectorul comercial şi organizaţiile publice pentru a aborda cu încredere astfel de riscuri. ” Read more of this post

Bioenergia durabila cu standardele ISO

ISO va dezvolta un standard internaţional care va aborda problemele legate de durabilitatea bioenergie. Standard va fi elaborat de un nou comitet ISO, ISO / PC-248, Criterii de durabilitate pentru bioenergie.

ISO / PC 248 va reuni expertizei internaţionale și cele mai bune practici pentru a discuta aspectele sociale, economice și de mediu ale  producţiei, lanţului de aprovizionare şi de folosire a bioenergiei, şi de a identifica criteriile care ar putea preveni efectele distructive ecologic sau social agresiv.

Decizia de a dezvolta acest standard răspunde la interesul tot mai mare internaţional în bioenergie, precum şi lipsa actuală de criterii de durabilitate la nivel global armonizate. Read more of this post

Ultimul studiu ISO relevă o creştere bruscă a utilizării standardelor de management al securitatii informationale si sigurantei alimentare.

În ciuda crizei financiare care a început în 2007 şi care a afectat economiile multor ţări, studiul ISO care relevă activitatea de certificare în jurul unuia sau a mai multor standarde ISO elaborat pentru anul 2008 a inregistrat un numar de 176 de ţări (175 în 2007) care au cel putin o organizatie certificata conform cerintelor unuia sau mai multor standarde ISO. Această constatare este o  dovada claracă că acestea au devenit instrumente esenţiale ale economiei mondiale. Mai mult ca atit, rezultatele acestui studiu au confirmat ca adoptarea unui sistem de management pe timp de criza este o decizie strategică. Ma jos voi face o scurta prezentare a rezultatelor studiului pentru cele mai utilizate standarde ISO.

ISO 9001:2000 / 2008

Studiul pentru 2008 conține rapoarte cumulate pentru ISO 9001:2000 si ISO 9001:2008, deoarece noua ediţie nu include cerinţe noi faţă de ediţia anterioară pe care o înlocuieşte. ISO 9001 demonstreaza ca este un standard care cunoaște o aplicabilitate la nivel mondial care conferă asigurări cu privire la capacitatea de a satisface cerinţele de calitate şi de a spori satisfactia clientului în relaţiile furnizor-client. Până la sfârşitul lunii decembrie 2008, cel puţin 982832 de certificate ISO 9001 (2000 şi 2008) au fost eliberate în 176 de ţări, ceea ce reprezintă o creştere de 31346 certificate (3%) faţă de 2007, când a fost înregistrat un total de 951486 certificate în 175 de ţări. Ponderea organizațiilor care presteaza servicii a crescut si ea semnificativ, mai cu seama furnizorii de servicii de contabilitate care au inregistrat 40% din numărul total de certificate ISO 9001, comparativ cu 32% în 2007. Read more of this post

ISO 31000 – Noul standard international pentru gestionarea eficientă a riscului

Noul standard internaţional, ISO 31000:2009, Managementul riscului – Principii şi linii directoare, va ajuta organizaţiile de toate tipurile şi dimensiunile ingestionarea eficienta a riscurilor. ISO 31000 propune principii şi un mecanism de gestionare a oricărei forme de risc într-un mod transparent, sistematic şi credibil indiferent de context și domeniu de aplicare.

În acelaşi timp, ISO a publicat și Ghidul ISO 73:2009, Vocabular de management al riscului, care completează standardul ISO 31000, oferind o colecţie de termeni şi definiţii referitoare la managementul riscului. Grupul de lucru ISO care a dezvoltat standardul explică, “Toate organizaţiile, indiferent cât de mari sau mici sunt, se confruntă cu factori interni şi externi care creează incertitudini în ceea ce privește capabilitatea organizatiilor de ași atinge obiectivele. Efectul acestei incertitudine este “riscul” şi este inerent în toate activităţile. Probabil că tratarea eficientă a riscurilor este cauza crizei financiare mondiale. ISO 31000 este elaborat cu scopul de a ajuta industria şi comerţ să iasă cu încredere din criză.” Read more of this post

ISO 50001 – viitorul Standard de Management al Energiei

ISO 50001 este numele viitorului standard de management al energiei. Scopul acestuia este standardizarea în domeniul gestionării energiei, de exemplu: eficienţa energetică, performanţa energetică, aprovizionarea cu energie, practicile de achiziţii publice de energie folosind echipamente şi sisteme. Standardul va aborda, de asemenea, măsurarea consumului curent de energie, punerea în aplicare a unui sistem de măsurare pentru a documenta, raporta, şi să valideze îmbunătăţirea continuă în domeniul de management al energiei. Responsabil de elaborarea acestui standard este comitetul ISO 242 care include 90 de persoane, reprezentanți ai 25 de țări. Standardul se planifică a fi publicat spre sfîrșitul anului 201o.

Necesitatea acestui standard a fost subliniată în cadrul atelierului de lucru organizat de catre reprezentanți ai International Energy Agency (IEA), International Organization for Standardization (ISO) și International Electrotechnical Commission (IEC) cu tematica  „Rolul standardelor internaţionale în promovarea eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de carbon” , care sa desfășurat la Paris in perioada 16-17 martie 2009. În rezultatul acestei întruniri, la sectiunea management al energiei, s-au stabilit o serie de obiective: Read more of this post

Noua editie ISO 9004:2009 continua “succesul menținut”

ISO 9004:2009,  Management pentru succesul menținut al unei organizatii – O abordare a managementului calităţii, este a treia ediţie a standardului publicat pentru prima dată în 1987. Acesta este destinat să sprijine realizarea “performanței durabile” de către orice organizaţie, indiferent de dimensiune, tip sau de activitate, printr-o abordare de management al calităţii.

9782911690259FS

Bob Alisic, lider al grupului de sarcină responsabil pentru comentariile ISO 9004:2009 a declarat: “În timp ce scopul este de a asigura iniţial producția de servicii și produse de calitate, ceea ce duce la satisfacţia clienţilor, scopul pe termen lung este de a asigura supravieţuirea economică a organizaţiei. Noua ediţie oferă orientări cu privire la modul în care o organizaţie ar trebui să adopte o abordare sistematică a realiza acest lucru. “

ISO 9004:2009 oferă îndrumări pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii unei organizaţii bazat pe abordarea procesuală. Acesta se concentrează asupra satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clienţilor şi alte părţi relevante, pe termen lung, precum şi într-un mod echilibrat. În comparaţie cu ISO 9001:2008 care asigură un management al calităţii produselor şi a serviciilor care va duce la creşterea satisfacţiei clienţilor, ISO 9004:2009 oferă o perspectivă mai largă de management al calităţii, în special pentru îmbunătăţirea performanţei. Aceasta se va dovedi util pentru organizaţiile a căror top management doreşte să treacă dincolo de limitele  ISO 9001, în urmărirea îmbunătăţirii în curs de desfăşurare, măsurată prin satisfacţia clienţilor şi altor părţi interesate. Read more of this post

%d bloggers like this: