Romania în topul țărilor cu cele mai multe Sisteme de Management Energetic certificate în baza standardului ISO 50001

Certificate ISO 50001 la nivel mondialOrganizația Internațională de Standardizare a publicat primele date statistice privind certificarea sistemelor de management energetic implementate în cadrul organizațiilor din întreaga lume în baza standardului internațional ISO 50001.

Datele statistice reflectă succesul obținut de acest standard de la data publicării, 15 iunie 2011 până la sfârșitul anului 2011. Din numărul total de 461 de certificate emise la nivel mondial, 363 au fost în Europa, ceea ce constituie aproximativ 80 % din totalul de certificate eliberate.

Analizând datele statistice pe țări, găsim Romania pe locul doi în top 10 țări după numărul de Sisteme de Management Energetic certificate.

Top 10 tari privind numarul de certificate ISO 50001
După cum se observă și în tabelul de mai sus topul este dominat de țări din Europa precum Spania, Romania, Suedia, Germania, Italia, Danemarca și Marea Britanie. În top 10 au mai ajuns țări ca India, China și Coreea.

Sursa: conform datelor statistice publicate de iso.org

ISO 50001 a fost adoptat ca standard national – SM ISO 50001:2012 Sisteme de Management al Energiei

Dupa ce  la 15 iunie 2011 a fost publicat standardul international ISO 50001 – Sisteme de Management al Energiei, in octombrie 2011 o echipa de experti din Moldova au beneficiat de primele instruiri pe subiectul acestui standard. Mai curind standardul a fost adoptat ca standard national. Atit instruirea care cit si adoptarea standardului au fost  realizate cu sprijinul  programului UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) in cadrul proiectului implementat de catre Oficiul Schimbarea Climei „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin imbunatatirea eficientei energetice în sectorul industrial din Republica Moldova”.

Facilitarea accesului ISO 50001 prin traducerea si adoptarea acestuia in calitate de standard national va oferi posibilitatea intreprinderilor doritoare care presteaza orice gen de activitate, in deosebi celor enegofage, sa sporeasca eficienta consumului de energie, respectiv reducerea ponderii costurilor pentru energie in pretul final al produselor. La moment citeva intreprinderi pilot din Republica Moldova printre care S.A. Franzeluța, S.A. Carmez, S.A. Macon, S.R.L. JLC, S.R.L. Lactis, S.R.L. Natur Bravo, S.R.L. Sudzuker Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei,  implementeaza acest standard iar in toamna 2012 se asteapta primele rezultate ale implementarii. Proiectele pilot privind implementare a ISO 50001 la intreprinderile mentionate are loc sub supravegherea a doi experti internationali, coautori ai standardului.

Cei care doresc sa intre in posesia standardului il pot procura la pretul de 116,40 MDL de la Fondul National de Standarde a Institutului National de Standardizare si Metrologie.

Primele instruiri ISO 50001 in Republica Moldova

Nu a trecut mult timp de la publicarea primului standard ISO de managent al energiei, ISO 50001 și Republica Moldova a reușit să beneficieze de primele instruiri pe acest standard. Seminarele au  fost organizate în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial din Republica Moldova” al programului UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) de creștere a capacității sistemelor de management energetic. Partenerul beneficiar al proiectului este Guvernul Republicii Moldova reprezentat de Oficiul Schimbarea Climei.

În cadrul proiectului un grup de 12 experți naționali și reărezentanți ai 8 companii din Republica Moldova sunt instruiți pentru formarea abilităților și deprinderilor pentru implementarea Sistemelor de Management al Energiei în cadrul întreprinderilor înscrise în proiect. Pe parcursul unui an de ziel experții naționali sub supravegherea experților internaționali vor impementa principiile standardului ISO 50001 la S.A. Franzeluța, S.A. Carmez, S.A. Macon, S.R.L. JLC, S.R.L. Lactis, S.R.L. Natur Bravo, S.R.L. Sudzuker Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Trainerii sunt doi experți din Irlanda, care au fost și unii din autorii standardului ISO 50001, dezvoltând acest standard alături de alți 40 de experți ai comitetului de proiecte ISO/PC 242, Managementul Energiei . Acest fapt denotă calitatea trainingului și relevanța informațiilor oferite pe parcursul seminarelor.

Seminarele au fost organizate în 3 module cu diferite grupuri țintă și diferite obiective. Primul modul a fost organizat pentru top managementul întreprinderilor pentru a oferi o înțelegere clară a oportunităților oferite de standardul ISO 50001. Al doilea modul a avut ca grup țintă managerii energetici, șefi de departamente, ingineri și alte persoane cheie de la întreprinderi cu obiectuvul de a oferi instrumente și forma abilități pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al energiei la intreprinderile pe care le reprezintă. Grupul țintă a celui de al trei-lea modul au fost consultanți în domeniul energetic, specialiști de la companii ESCO și specialiști în domeniul sistemelor de management. Obiectivul ultimului modul a fost cel de a crea mecanismul de oferire a asistenţei tehnice şi formarea abilităților de dezvoltarea şi implementare a sistemelor de management al energiei.

A fost lansat standardul ISO 26000 – Indrumari privind Responsabilitatea Sociala

ISO 26000 – Indrumari privind Responsabilitatea Sociala este un standard international elaborat de ISO ce prevede indrumari pentru organizatiile din mediul de afaceri si cel public referitor la responsabilitatea sociala.

Lansarea acestui standard a avut loc la inceputul lunii noiembrie in Geneva. La eveniment au participat membrii grupului de lucru care au elaborat standardul si reprezentanti ai mediului carora le este destinat acest standard, potentiali utilizatori din industrie si structuri guvernamentale.

In corespundere cu prevederile standardului, felul in care este  perceputa performanta responsabilitatii sociale din partea managementului organizatiei poate influenta alte activitati ale organizatiei:

 • Competitivitatea;
 • Reputatia;
 • Abilitatea de a atrage clienti, parteneri, angajati, etc.;
 • Productivitatea muncii si angajamentul muncitorilor;
 • Viziunea investitorilor, partenerilor, furnizorilor, etc.

Lucrarile de elaborare a acestui standard au inceput in anul 2005 cu reprezentantii a sase structuri reprezentative Read more of this post

ISO 26000 a ajuns la etapa finală de dezvoltare

ISO 26000, standardul care oferă ajutor orientativ organizaţiilor de punere în aplicare a Responsabilităţii Sociale (SR), a trecut cu succes ultima fază de dezvoltare şi a fost aprobat în vederea publicării ca un standard internaţional ISO. Publicarea acestuia este preconizată  la 1 noiembrie 2010.

ISO 26000 va oferi sfaturi relevante armonizate la nivel global pentru organizaţii de toate tipurile din sectorul public şi privat. Standardul este rezultatul unui consens între experţii internaţionali reprezentanţi ai principalelor grupuri de părţi interesate în acest subiect şi este destinată să încurajeze punerea în aplicare a celor mai bune practici din domeniul responsabilităţii sociale în întreaga lume.

Acest document distinge acord global în:

 • Definiţii şi principii ale Responsabilităţii Sociale;
 • Aspectele esenţiale care trebuie abordate în punerea în aplicare a SR;
 • Orientări cu privire la modul de a integra SR în operaţiunile unei organizaţii.

Etapa de vot de către institutele nationale de standardizare din toata lumea,  membre ISO ,  a proiectului de standard internaţional  ISO 26000 sa închis la data de 12 septembrie. Acesta a fost aprobat de 94% din ţările cu drept de vot, şi în mare măsură a fost sprijinit de către organizaţiile de legătură care au participat de asemenea în dezvoltarea sa, deschizând calea publicării ca standard internaţional. Read more of this post

Granturi în valoare de 1,5 milioane de dolari SUA de la Banca Mondială pentru agenţii economici autohtoni

În cadrul reuniunii cu genericul ”Servicii profesioniste de consultanţă în afaceri pe timp de criză – necesităţi şi oportunităţi”, organizată astăzi, 9 septembrie 2010, a fost lansat un nou mecanism de cofinanţare în cadrul proiectului „Ameliorarea Competitivităţii”. Noua componentă de granturi prevede cofinanţarea prestării serviciilor de consultanţă, în valoare totală de 1,5 milioane dolari SUA, oferit de Banca Mondială. Mecanismul de grant va rambursa 50% din costurile serviciilor de consultanţă şi cheltuielile implementării standardelor de calitate de către întreprinderile din Moldova.

Agenţii economici pot solicita asistenţă pentru un anumit spectru de servicii precum implementarea sistemelor de calitate (ISO, HACCP), implementarea şi îmbunătăţirea managementului informaţional, sisteme de control şi evaluare, elaborarea business-planului, efectuarea cercetărilor de marketing, planificare şi promovare. De asemenea, vor fi oferite cofinanţări pentru planificarea strategiilor în afaceri, inclusiv elaborarea produselor şi serviciilor noi, planificarea investiţiilor, elaborarea studiilor de fezabilitate, implementarea planurilor de reorganizare şi restructurare, traininguri pentru personal. Read more of this post

Marcajul CE vă deschide piaţa Europei

Sub deviza „Marcajul CE vă deschide piaţa Europei!”, Comisia Europeană realizează o campanie de informare privind marcajul CE. Marcajul semnalează că un produs este în conformitate cu întreaga legislaţie UE relevantă, ceea ce îl face eligibil pentru a fi introdus pe piaţă şi vândut pe întreg teritoriul UE.

Prin ataşarea marcajului CE la un produs, un fabricant declară, pe propria răspundere, că produsul este conform cu toate cerinţele legale relevante, în special cu cele care asigură sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului. Repercusiunile juridice şi economice ale abuzurilor de neconformitate sunt atât de mari încât vor determina majoritatea întreprinderilor să nu încerce să nu respecte aceste norme.

Nu toate produsele vândute în UE trebuie să poarte marcajul CE. Acesta se aplică pentru aproximativ 23 de categorii diferite de produse – de exemplu, jucării, produse electrice, aparate, echipament personal de protecţie şi lifturi. Marcajul CE nu arată că un produs a fost fabricat în SEE, dar declară că produsul a fost evaluat înainte de a fi introdus pe piaţă şi că satisface, prin urmare, cerinţele legislative (de exemplu, un nivel de securitate armonizat). Aceasta înseamnă că fabricantul a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele relevante esenţiale (de exemplu, cerinţele de sănătate şi securitate) ale directivei (directivelor) aplicabile sau l-a oferit spre examinare unui organism de evaluare a conformităţii notificat. Read more of this post

ISO 50001 – Viitorul Standard de Management al Energiei a progresat pina stadiul – Draft de Standard International

Viitorul standard de management al energiei ISO 50001 a fost aprobat recent ca Draft de Standard International (DIS – Draft International Standard). ISO 50001 va stabili un cadru pentru intrprinderile industriale sau entitatile organizationale de a gestiona energia. Directionind aplicarea pe larg a standardului in toate ramurile economieie, se estimeaza ca standardul poate influenta pina la 60% din totalul de energie utilizat la nivel mondial.

Standardul se bazeaza pe elementele comune gasite in toate standardele ISO a sistemelor de management asigurind un inalt grad de compatibilitate cu standardul ISO 9001 (managementul calitatii) si ISO 14001 (managementul mediului).

ISO 50001 va oferi următoarele avantaje:

 • Un cadru pentru integrarea eficienţei energetice în practicile de management ale intreprinderii;
 • Utilizarea mai bună a dispozitivelor consumatoare de energie existente;
 • Benchmarking, masurari, documentare si raportarea imbunatatirilor intensitatii de energie şi impactul lor proiectate pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de sera;
 • Transparenta si comunicare in managementul resurselor de energie;
 • Cele mai bune practici ale managementului de energie;
 • Evaluarea si prioritizarea implementarii a tehnologiilor noi de management al energiei;
 • Un cadru pentru promovarea eficientei energetice pe intreg lantul de aprovizionare;
 • Imbunatatirea managementului de energie in contextul unor proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

ISO 50001 este dezvoltat de comitetul de proiecte ISO/PC 242, Managementul Energiei . La dezvoltarea acestui standard participa 42 de state membre cu drept deplin si altele 10 ca observatori.

Acum cind ISO 50001 a ajuns la nivel de DIS, organismele nationale membre ISO sunt invitate sa comenteze si sa voteze pe baza textului acestui draft pe parcursul a 5 luni.

Daca rezultatul votarii este negativ, documentul va circula in interiorul organizatiilor membre pentru a aduce modificarile de rigoare. In cazul in care rezultatul este pozitiv, ISO 50001 urmeaza a fi publicat ca standard international  cel devreme pina la inceputul anului 2011.

ISO 31000 si criza vulcanului din Islanda

Criza traficului aerian provocată de erupția vulcanului islandeză,  însoţită de efectele sale economice şi sociale, este analizată prin prisma prevederilor ISO 31000 – standard de gestionare a riscurilor de către Kevin W., liderul grupului ISO care a dezvoltat standardul.

Acesta comentează: “In mod surprinzator un astfel de eveniment nu pare să fi recomandat ca un risc pe care companiile aeriene şi multe alte companii ar putea să-l gestioneze. Având în vedere istoricul vulcanului Islandez şi impactul din trecut asupra aviaţiei din Asia , este surprinzător că nu au fost intreprinse planuri pentru a gestiona o astfel de perturbare  “.

El continuă să spună: “Norul de cenuşă este doar un alt exemplu cu privire la riscurile în continuă schimbare care trebuie să fie gestionate într-o economie globală, cu management de tipul ” just in time “. Cu toate acestea o organizatie cu un management puternic al culturii de risc cum ar fi “United Parcel Service (UPS) din Asia a redirecţionat rapid zborurile catre alte aeropoarte disponibile iar de acolo au asigurat transport terestru catre destinatia finala. ”

Kevin Knight descrie riscul după cum urmează: “Riscul este totul despre incertitudine sau ceva mai important, efectul incertitudinei privind realizarea obiectivelor . La 15.11.2009, ISO a publicat standardul ISO 31000:2009, managementul riscului – Principii şi linii directoare, pentru a ajuta industriale , sectorul comercial şi organizaţiile publice pentru a aborda cu încredere astfel de riscuri. ” Read more of this post

Bioenergia durabila cu standardele ISO

ISO va dezvolta un standard internaţional care va aborda problemele legate de durabilitatea bioenergie. Standard va fi elaborat de un nou comitet ISO, ISO / PC-248, Criterii de durabilitate pentru bioenergie.

ISO / PC 248 va reuni expertizei internaţionale și cele mai bune practici pentru a discuta aspectele sociale, economice și de mediu ale  producţiei, lanţului de aprovizionare şi de folosire a bioenergiei, şi de a identifica criteriile care ar putea preveni efectele distructive ecologic sau social agresiv.

Decizia de a dezvolta acest standard răspunde la interesul tot mai mare internaţional în bioenergie, precum şi lipsa actuală de criterii de durabilitate la nivel global armonizate. Read more of this post

%d bloggers like this: