A fost lansat concursul de selectare a raioanelor în care vor fi create Parteneriate Public Private de livrare a bioenergiei


Proiectul european Energie şi Biomasă invită raioanele din Republica Moldova să se înscrie în concursul de lansare a Parteneriatelor Public Private (PPP) în livrarea serviciilor bioenergetice.

În baza acestor modele, responsabilitatea gestionării centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu biocombustibil de calitate şi angajarea/plata operatorilor revine agentului economic, autorităţile locale plătind doar costul gigacaloriei produse.

„Proiectul Energie şi Biomasă va acorda autorităţilor locale surse nerambursabile (sub formă de grant) pentru co-finanţarea fiecărui proiect, precum şi va finanţa studiile de fezabilitate ce urmează a fi realizate pentru fiecare raion în parte. În cadrul proiectului, vor fi sprijinite financiar lansarea a 7 modele de PPP în ţară”, anunţă Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă  2.

Pentru participare la concurs, autoritățile locale trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;
  • Să demonstreze cunoștințe în domeniul constituirii unui PPP prin prezentarea unui plan concret şi fezabil de realizare a acestuia pentru raionul reprezentat.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 27 aprilie 2015. Autoritățile locale interesate urmează să prezinte un dosar ce va conţine:

Setul de documente poate fi descărcat pe pagina web www.biomasa.md sau oferit la cerere. Dosarul urmează a fi completat electronic în limbile română sau rusă şi expediate: prin e- mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul „Crearea PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”, sau prin poştă sau prezentate personal în plic sigilat (cu menţiunea „Crearea PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”) la adresa: str. 31 August 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Preliminar, Proiectul Energie și Biomasă, în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică, va organiza o sesiune de „Întrebări – răspunsuri” pentru a clarifica eventualele neclarităţi sau dificultăți în completarea dosarelor.  Sesiunea de informare va avea loc pe 16 aprilie 2015, la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo 1, et. 10, la orele 12.00, în sala de conferințe. Vă rugăm să confirmați prezența Dvs. prin mail: mihail.maciuca@undp.org sau telefon/fax: 0 22 83 99 83 cu indicarea numelui persoanei care va participa la eveniment.

Informații suplimentare pot fi solicitate la telefoanele: 022 83 99 80, 069226595.

Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe pagina web www.biomasa.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: