Aplicarea tarifului diferenţiat în funcţie de orele de consum ar aduce Chișinăului economii anuale de aproximativ 7 milioane lei


Iluminarea stradală în mun. Chișinău este asigurată de către Întreprinderea Municipală Lumteh. Consumul anual de energie electrică ajunge la aproximativ 24.7 mln kWh ceea ce pentru anul 2011 reprezenta aproximativ 36.5 mln MDL (fără TVA) cheltuieli de la bugetul local.

În scopul reducerii cheltuielilor publice pentru iluminarea publică în multe orașe din țările europene se aplică tariful diferențiat în funcție de orele de consum. Tariful diferențiat în funcție de orele de consum este o practică internațională prin care se urmărește echilibrarea volumului de energiei electrice pe parcursul unei zile adică micșorarea diferenței de consum dintre valoarea minimă (noaptea) și cea maximă (ziua) înregistrată pe parcursul unei zile (24 de ore). Raționamentul acestei măsuri este justificat de aspectele tehnico-economice care presupun cheltuieli financiare și eforturi tehnice mai mari suportate de unitatea producătoare de energie în cazul fluctuației mai mari a consumului de energie electrică în comparație cu un consum constant.

Din punct de vedere legal această practică este „aproape posibilă” și în Republica Moldova încă din anul 1998. În hotărârile ANRE este specificat că pentru consumatorii non-casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferențiate, în funcție de orele de consum:

  • între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I şi IV; între orele 10-20 în trimestrele II şi III ale anului – cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;
  • în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I şi IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II şi III ale anului – cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;
  • în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an – cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.

Conectarea și deconectarea sistemului de iluminare stradală pe parcursul nopții are loc după un orar ce se modifică odată la 5 zile. Acest regim este explicat prin faptul că pe parcursul unui an durata zilei se modifică, respectiv variază și perioada necesară pentru iluminatul stradal. În conformitate cu acest orar sistemul de iluminare stradală ar trebui să funcționeze aproximativ 3870 ore. Ținând cont de faptul că numărul de ore de funcționare a sistemului de iluminare publică se încadrează între orele 22.00-7.00, ideea tarifului diferențiat devine foarte interesantă din punct de vedere economic.

Aplicând coeficienții de diferențiere a tarifului în funcție de orele de consum la costurile pentru energie electrică suportate din bugetul mun. Chișinău în anul 2011 pot fi obținute economii anuale de aproximativ 7.1 mln. MDL. Economiile financiare de aproximativ 20% anual pot fi valorificate foarte util pentru renovarea și îmbunătățirea sistemului existent de iluminare publică.  

Partea proastă a lucrurilor este că aplicabilitatea acestei măsuri în Republica Moldova este condiționată de faptul dacă contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor şi, respectiv, contractul dintre furnizor şi consumatorul final includ asemenea clauze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: