Schimbări la ANRE cu iz politico-afacerist


Votul Parlamentului de vinerea trecută pentru demiterea din funcție a Directorului General ANRE Victor Parlicov a demonstrat încă odată că factorul politic poate sacrifica orice și pe oricine indiferent de nivelul de profesionalism și realizările obținute. Mai mult ca atât, s-a demonstrat că acest lucru poate să se întâmple în afara cadrului legal și fără o argumentare obiectivă.

Chiar dacă art. 4, lit. (6) din legea cu privire la energetică spune că … Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul:
a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova; 
b) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
c) alegerii în altă funcţie;
d) condamnării pentru săvârșire de infracţiuni cu intenţie şi/sau condamnării la privaţiune de libertate prin hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată;
e) rămânerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
f)  aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.,

aleșii poporului au neglijat exemplar și de data aceasta prevederile legii de referință făcând trimitere la legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 22, care defapt nu justifică motivul invocat:

   (1) Exercitarea mandatului încetează la expirarea termenului, dacă mandatul nu este prelungit în modul stabilit de lege, sau înainte de termen.
   (2) În cazul demnitarului ales, încetarea înainte de termen a mandatului are loc în condiţiile prevăzute de legislaţia specială ce reglementează activitatea demnitarului respectiv.
   (3) În cazul demnitarului numit, încetarea înainte de termen a mandatului are loc prin revocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie a demnitarului în temeiul  actului administrativ al autorităţii care l-a numit în funcţie.
   (4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică demnitarilor pentru care legea specială ce reglementează activitatea acestora prevede o altă procedură de încetare a mandatului înainte de termen.

Mai mult ca atât, argumentarea solicitării de demitere din partea Președintelui Parlamentului, Dnul Corman …Activitate ineficienta, multiplele declarații și promisiuni referitoare la micșorarea tarifelor care nu s-au regăsit în realizări…, nu este deloc fondată și miroase mai mult a populism. În primul rând rolul ANRE este de a reglementa piața energetică și de a aprobă tarife calculate în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate și nu de a micșora tarifele. Micșorarea tarifelor este sarcina guvernului care negociază contractele de procurare a energiei. Respectiv legală ar fi demiterea în cazul micșorării tarifelor nerespectând metodologia decât demiterea pentru aprobarea tarifelor în baza metodologiilor și legislației care pretinde a fi în corespundere cu cea europeană.

La fel de neinspirat a fost și argumentul de activitate ineficientă după transparența adusă de Victor Parlicov în activitatea ANRE și sutele de milioane deconspirate din schemele de afaceri tenebre ale marilor furnizori de energie în Republica Moldova. Aici nu pot să uit exemplul unui Director promovat de Guvern încă pentru un mandat în funcție la întreprinderea unde au fost depistate cele mai multe fraude. De ce Dnul Corman nu la propus pe el în funcția de Director General la ANRE?

Foarte suspicioasă a fost și aprobarea unui membru al consiliului de administrare incompatibil acestei funcții care nici nu a vrut să recunoască faptul că este fondatorul unei companii din sectorul de gaze.

Și apare logic întrebarea, cum în viziunea liderilor AIE-2 trebuie să se producă depolitizarea instituțiilor gen ANRE, BNM, Procuratura Generală, etc. promisă la începutul mandatului?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: