Moldova Agroindbank a lansat creditul „Eficienţă Energetică”


Pentru prima data în istoria creditării populaţiei în R. Moldova, persoanele fizice au posibilitate să obţină împrumut şi să primească un GRANT (stimulent investiţional) după realizarea proiectului investiţional pînă la 20% din suma împrumutată. Agenţii economici, pot obţine grantul în valoare de 35% din suma împrumutată pentru investiţiile în eficienţa energetică a locuinţei

Cum poţi să obţii economii? Ia creditul “Eficienţa Energetică” pentru a procura şi monta în casă, apartament sau în blocul de locuit:
→  ferestre energo-eficiente,
→ cazane/boilere pe gaz energo-eficiente *
→ boilere pe biomasă energo-eficiente*,
→  pompe de căldură pentru răcire și încălzire.
*cu excepţia apartamentelor dintr-un bloc de locuit conectat la sistemul centralizat de încălzire.

În plus, casa ta particulară sau blocul în care locuieşti, poate fi mai modern şi eficient prin :
► izolarea termică a pereților, acoperișurilor, podelelor;
► sisteme solare de încălzire a apei,
► sisteme fotovoltaice, inclusiv cele integrate arhitectural,
► stații cu schimbătoare de căldură și instalații inginerești.
Folosirea utilajului şi tehnologiilor moderne, îti permit să faci economii importante de energie, iar în rezultat mai puţine cheltuieli.

Cine poate dispune de aceste beneficii ?
► Proprietarii sau persoanele domiciliate în apartamente/case particulare;
► Asociațiile de Coproprietari în Condominiu;
► Agenţii economici – întreprinderi de administrare a fondului locativ şi/sau întreprinderi prestatoare de servicii energetice sau oricare alte servicii.

Care sunt condiţiile creditului de care puteţi beneficia ?

Suma minima a creditului – 300 USD
Suma maximală – pînă la 100% din valoarea Proiectului
Valuta creditului: – USD
Termen: – pînă la 5 ani.
Rata dobînzii: – 9,5% anual, flotantă, poate fi modificată semestrial.
Comisioane: detaliat pe http://www.maib.md sau în filialele băncii.
Modalitate de achitare – în rate lunare egale.

Asigurare flexibilă:
creditul în sumă de pînă la 5,000 USD pe termen de pînă la 3 ani se acordă fără gaj;
creditul în suma mai mare de 5,000 USD pînă la 6,000 USD şi/sau pe termen mai mare de 3 ani se acordă cu un fidejusor şi cu gaj-amanet al depozitului în mărime de 20%-30% din suma creditului;
creditul în suma mai mare de 6,000 USD se acordă cu ipoteca imobilului sau gaj-amanet al depozitului în mărime de 120%-130% din suma creditului.

Grantul se acordă:

• la nivel de locuință – apartamente şi case particulare şi
• la nivel de bloc de locuit – bloc de locuit cu multe etaje, care vizează spațiile și sistemele inginerești comune.

► pînă la 20% din suma creditului – în cazul realizării proiectului de eficienţa energetică la nivel de locuinţă.

Mărimea grantului – în tabelul ce urmează:
Măsuri Eligibile de majorare a eficienţei energetice la nivel de locuinţă  Mărimea grantului în %  Mărimea maximă a grantului (pe tip de Măsură eligibilă)
Ferestre energo-eficiente   20%   800 EUR
Izolarea pereţilor  20%  1,000 EUR
Izolarea acoperişului  20%  750 EUR
Izolarea podelelor  20%  350 EUR
Sobe/boilere pe biomasă eficiente  20%  600 EUR
Sisteme solare de încălzire a apei  20%  1,000 EUR
Boilere pe gaz eficiente  20%  600 EUR
Sisteme de Pompe de Căldură (termice)  20%  2,000 EUR
Sisteme foto-voltaice instalate pe acoperiş şi integrate arhitectural (până la 2.0 kW per locuință)  20% 1,800 EUR
Valoarea maximă a Stimulentului Investiţional (grant) oferit unui debitor 20% 6,000 EUR


Valoarea maximă a Stimulentului Investiţional (grant) oferit unui debitor 20% 6,000 EUR
 pînă la 35% din suma creditului – în cazul realizării proiectului de eficienţa energetică la nivel de bloc de locuit. Mărimea grantului oferit în acest caz nu este limitat pe măsuri de eligibilitate.

Cum poţi beneficia de creditul “Eficienţa Energetică”

   ► Te adresezi în oricare din filialele Moldova Agroindbank, pentru a primi o consulţaţie gratuită despre acest produs.
   ► Accesează pagina  www.moreeff.info, pentru a afla mai multe detalii privind furnizorii/instalatorii utilajilui necesar, condiţiile de eligibilitate şi finanţare prin intermediul proiectului MoREEFF.
   ► Adreseazăte la furnizorii/instalatorii eligibili, acceptaţi de MoREEFF (vezi pagina www.moreeff.info) pentru pregătirea ofertei prealabile a proiectului de eficienţa energetică, în care vor fi stipulate echipamentele, materialele, lucrările pentru care doreşti să obţii finanţare de la bancă în cadrul proiectului MoREEFF.

Sursa: maib.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: