APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 2 în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru sectorul privat


În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007  şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 .
Fondul pentru eficienţă energetică susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. În acest context, în cadrul apelului dat, Fondul a alocat 20 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea totală maximă disponibilă pentru finanțare a proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER. Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate  şi modul de aplicare pot fi găsite pe pagina web a Fondului pentru Eficienâă Energetică http://fee.md/files/Apel_n2.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: