Potentialul de biomasa solida al Republicii Moldova permite reducerea importurilor de gaze cu 50%!


Harta biomasaAcesta este rezultatul studiului realizat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Moldova finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de PNUD „Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010”. Așa cum RM este o țară agrară, biomasa este considerată una din cele mai importante resurse de energie regenerabilă. Aceasta include o gamă largă de materiale cum ar fi: plantele agricole și tehnice, reziduurile agricole și forestiere, etc., care fiind valorificate într-o manieră corectă ar putea asigura o parte substanțială din energia necesară RM.

Conform metodologiei de cercetare elaborate, la prima etapă, s-au determinat reziduurile de biomasă care se obțin după colectarea culturilor agricole, care convențional au fost incluse în Grupul 1 (grâu, orz, secară, ovăz, porumb, floarea soarelui, mazăre, rapiță, soia, hrișcă, fasole  și tutun.), și culturile, incluse convențional, în Grupul 2 (vița de vie, pomi fructiferi, copaci) care sunt curățate, de obicei, în perioada de primăvară. La etapa a doua, în baza datelor obținute, s-a estimat potențialul energetic al biomasei din culturile agricole menționate mai sus, la nivel de regiune și raioane pentru anii 2009 și 2010. Informația, în baza căreia s-au efectuat calculele necesare, a fost preluată exclusiv de la BNS și prelucrată ulterior  de autori.

În urma analizei potențialului de biomasă pentru fiecare raion în parte, la nivel național s-a obținut un potențial total de aproximativ 21042 TJ anual pe baza mediei datelor pentru anii 2009 și 2010. Comparând acest rezultat cu consumul intern de resurse energetice al Republicii Moldova, care în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse energetice poate fi acoperit din biomasa solidă. Mai mult ca atât, concluzia respectivă este destul de semnificativă în situația în care Republica Moldova este dependentă în proporție de 95% de resursele energetice din import, prin urmare, la nivel teoretic, aproximativ 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul resurselor de biomasă, luând în considerație faptul că importul de gaze naturale în anul 2010  a constituit circa 43295 TJ.

Potențialul de biomasă exprimat în unități energetice pe fiecare raion în parte, separat pe fiecare tip de culturi agricole, poate fi vizualizat pe o hartă interactivă ce poate fi accesată pe link-ul: http://www.biomasa.aee.md/potentialul-energetic-din-biomasa-total-pe-rm . Tot aici pot fi identificați producătorii de pelete și brichete dar și localitățile unde au fost instalate centrale termica pe bază de biomasă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: