Natural sa economisesti


Interviu acordat pentru http://www.allmoldova.com

Eficienţa energetică în ultimii ani a devenit un termen destul de uzual în Republica Moldova, acesta regăsindu-se chiar şi în programele partidelor pro europene care au acces la guvernare în anul 2009. Fiind unul din cele mai interesate domenii din punct de vedere financiar de către diverse instituţii din exterior, eficienţa energetică a început să fie promovată de către autorităţile din Republica Moldova ca premisă a creării posibilităţilor de consum a fondurilor disponibile din exterior. Mai mult ca atât, promovând această politică guvernarea încearcă să soluţioneze o problemă foarte actuală ce necesită resurse financiare de care Republica Moldova nu dispune şi nici nu va dispune în viitorul apropiat, anume modernizarea infrastructurii vechi şi energointensive moştenite din perioada sovietică. Acest lucru generează numeroase efecte pozitive atât pe dimensiunea socială cât şi pe cea economică.

Definiţie

Ştiinţific, eficienţa energetică este definită ca raportul dintre rezultatul constând în performanţă, servicii, mărfuri sau energie şi energia folosită în acest scop. Cu alte cuvinte eficienţa energetică presupune obţinerea aceluiaşi rezultat sau a unui rezultat mai bun cu cheltuieli pentru energie mai mici. Dacă e să vorbim despre eficienţa energetică la consumatorii finali (populaţia) aceasta ar însemna că prin măsurile de eficienţă energetică vor fi micşorate cheltuielile pentru energie fără a influenţa negativ confortul. Pentru ramurile producătoare ale economiei naţionale acest termen ar însemna producerea de bunuri/servicii de aceeaşi calitate sau calitate mai bună cu un consum mai mic de energie.

Atitudinea consumatorilor

Motivarea consumatorilor în implementarea măsurilor de eficienţă energetică este un exerciţiu care devine din ce în ce tot mai uşor pe măsura creşterii tarifului la resursele energetice. Deja în multe localităţi putem observa locuinţe care au fost izolate termic lucru ce vorbeşte despre faptul că mulţi consumatori sunt conştienţi de necesitatea măsurilor de eficienţă energetică. După ce am efectuat o analiză în anul 2010 am constatat că foarte puţini consumatori sunt informaţi despre modul corect de implementare a acestor măsuri, fapt ce compromite de multe ori ideea de eficienţă energetică. Totuşi, în Republica Moldova există şi exemple bune care merită a fi promovate şi care pot constitui un instrument foarte eficace de motivare a consumatorilor în implementarea măsurilor de conservare a energiei la nivelul locuinţei lor. Dacă e să ne referim la mediul de afaceri şi instituţiile publice ca şi consumatori, trebuie de menţionat că există o serie de bariere tehnice şi legislative care fac dificilă promovarea eficienţei energetice în acest sector chiar dacă există interes sporit în implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie. Printre acestea aş vrea să menţionez taxele mari la importul tehnologiilor (instalaţii, echipamente, etc) cu un consum redus de energie, lipsa tarifelor diferenţiate, lipsa reglementărilor tehnice ajustate la cele europene, lacune în legislaţia de achiziţii, etc.

Politica  statului

Una din cele mai importante realizări demne de remarcat ale actualei guvernări este aderarea la Comunitatea Energetică în mai 2010. Odată cu obţinerea calităţii de membră a Comunităţii Energetice Republica Moldova s-a angajat să transpună în legislaţia naţională un şir de directive europene. Aici se remarcă ritmul intens de adoptare a actelor normative însă rămâne în urmă aspectul practic care este cel mai important. Facilitarea accesului instituţiilor financiare din exterior care sunt deja prezente în Republica Moldova cu programe/proiecte mari de finanţare în sectorul energetic este un alt rezultat care merită a fi apreciat.

Parteneriatul public-privat

Instituţiile publice au ajuns într-o situaţie destul de dificilă atât la capitolul financiar cât şi la cel tehnic. Cheltuielile pentru energie monopolizează practic bugetul acestora, iar iniţierea unor măsuri de reabilitare energetică este departe de a se realiza în lipsa mijloacelor financiare. Prin urmare se simte necesitatea altor scheme de soluţionare a acestei probleme. Una din soluţii ar fi Parteneriatul Public Privat (PPP), în Republica Moldova fiind adoptată şi o lege cu privire la  PPP în anul 2008. Însă, cu părere de rău până în prezent nu putem vorbi despre o istorie de succes în acest sens din cauza mecanismului defectuos de implementare, chiar dacă succesul acestei formule a fost demonstrat în numeroase ţări. O altă soluţie destul de viabilă o constituie şi Contractele de Servicii Energetice cu companiile de profil (ESCO) prin care instituţiile publice sau private pot beneficia de programe de eficienţă energetică achitând treptat doar din contul economiilor de energie garantate de compania ESCO care se obţin ulterior. Anume aceste instrumente se arată destul de promiţătoare dacă e să analizăm experienţa de succes a multor ţări europene şi chiar balcanice cu o istorie similară RM.

Resursele alternative

Un alt domeniu puţin explorat în Republica Moldova îl constituie Energia Regenerabilă. Acest termen a devenit şi el destul de uzual în vocabularul populaţiei, mai cu seamă în rândul persoanelor publice. Este adevărat că condiţiile geografice şi climaterice ale RM oferă posibilitatea valorificării a numeroase tipuri de resurse regenerabile de energie cum ar fi cea eoliană, solară, geotermală, biomasa, etc. Însă puţini sunt cei care cunosc costul tehnologiilor necesare pentru valorificarea acestor resurse. În primul rând acest lucru se datorează  faptului că practic toate sunt importate şi vin din ţări unde energia tradiţională costă de 2-3 ori mai scump decât în Moldova. Prin urmare implementarea la scară largă a acestor tehnologii ar pune în pericol capacitatea de plată a consumatorilor care şi aşa este destul de precară. Aici este important să se facă o prioritizare a utilizării treptate a acestor resurse energetice deoarece în următorii 3-5 ani investiţiile necesare vor fi semnificativ mai mici faţă de cele necesare în prezent. Totuşi trebuie de remarcat că în RM există şi resurse de energie regenerabile foarte accesibile şi ieftine în comparaţie cu cele tradiţionale cum ar fi biomasa, însă acestea abia acum încep să fie utilizate la scară largă şi într-o manieră durabilă.

Concluzii

În situaţia în care Republica Moldova este un importator net de resurse energetice, exploatarea resurselor de energie alternativă reprezintă una din soluţii în scopul fortificării securităţii energetice a ţării. Aşa cum costul tehnologiilor de valorificare a energiei regenerabile este încă ridicat în cazul celor eoliene şi fotovoltaice, există multe întreprinderi din RM care dispun de alte resurse ce pot fi utilizate în scopuri energetice în afară de biomasa solidă ce poate fi valorificată de pe urma recoltării produselor agricole. În multe cazuri eliminarea acestor deşeuri necesită costuri adiţionale pe când fiind valorificate în scopuri energetice aceste deşeuri ar putea contribui semnificativ la reducerea cheltuielilor pentru energie la întreprindere. Cu părere de rău, lipsa de informare şi accesibilitatea defectuoasă a tehnologiilor de generare a energiei electrice şi/sau termice din deşeuri la scară mică şi medie constituie o barieră în dezvoltarea acestui segment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: