Eficiența Energetică în Uniunea Europeană: Proiecte cu perioada medie de amortizare ce depășește 50 de ani


ECA ReportCurtea Europeană de Auditori (ECA) a constatat că investițiile în eficiența energetică în UE nu au realizat obiectivele inițiale odată ce perioada de amortizare a investițiilor planificată a fost de 50 ani, în medie, și chiar de până la 150 de ani în anumite cazuri. Raportul intitulat “Eficacitatea Costurilor Politicii de Coeziune a Investițiilor în Eficiența Energetică”, a evaluat eficacitatea investițiilor politicii de coeziune.

Unul din membrii grupului de auditori ECA responsabil pentru raport a declarat: “Nici unul dintre proiectele analizate nu au cel puțin o analiză a potențialului de economisire a energiei în raport cu investiția. Statele membre au utilizat acești bani în esență pentru a renova clădirile publice, în timp ce eficiența energetică a fost, în cel mai bun caz, o preocupare secundară. “

Începând cu anul 2000, UE a cheltuit aproape 5 miliarde € pentru măsuri de eficiență energetică în statele membre. În special, recentele politici de eficiență energetică se focusează  mai mult pe consumul crescut de energie, epuizarea rezervelor de combustibili fosili și efectul activităților umane asupra schimbărilor climatice la nivel global.

Cu toate acestea, instanța a concluzionat că proiectele selectate pentru finanțare nu au obiective raționale din punct de vedere cost-eficacitate. Clădirile renovate nu au fost selectate în funcție de potențialul lor de a produce beneficii financiare prin economii de energie, dar pentru că aveau nevoie de renovare și au respectat cerințele. În consecință, instanța a declarat că fondurile nu au fost cheltuite într-un mod rațional.

Auditul a fost efectuat în Republica Cehă, Italia și Lituania, țări care au primit cele mai mari contribuții de la Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională pentru măsuri de eficiență energetică pentru perioada de program 2007-2013 și concluzia a fost că investițiile în raport cu potențialul de economisire a energiei au fost mari.

În cele din urmă, în scopul de a îmbunătăți investițiile în eficiența energetică, instanța a recomandat Comisiei Europene să stabilească o evaluare adecvată, monitorizarea periodică, indicatorii de performanță comparabili, criterii transparente de selecție a proiectelor și costuri de investiții cu o perioadă maximă de amortizare acceptabilă.

Sursă: eca.europa.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: