Se lansează Programul de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice


Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, anunţă lansarea Programului de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă solidă în Republica Moldova.

Programul este destinat gospodăriilor casnice din Republica Moldova şi are drept scop stimularea procurării cazanelor pe biomasă. Subvenţionarea presupune rambursarea a cel mult 30% din valoarea investiţiei efectuate pentru instalarea echipamentului, dar care nu va depăşi suma de 1000 de Euro.

Ca prim pas, este anunţat concursul de acreditare a furnizorilor în cadrul Programului care vor asambla în Republica Moldova cazanele ce vor fi oferite ulterior gospodăriilor casnice în condiţii avantajoase. La concursul de acreditare se pot înscrie întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, forma de proprietate integral privată, care au capacitatea1 de a asambla cazane pe biomasă conform parametrilor prezentaţi în tabelul de mai jos:

Untitled

Eligibilitatea furnizorilor în cadrul programului de acreditare va fi determinată de proporţia lucrărilor efectuate local. Astfel, pentru a fi acreditat în cadrul programului dat furnizorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Tabel 2

Pentru participare la concurs este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • Cererea de aplicare la concursul de acreditare a furnizorilor de echipament (Anexa 3);
  • Forma de aplicare pentru acreditare (Anexa 4);
  • Declaraţie pe propria răspundere despre veridicitatea informaţiei prezentate în dosar (Anexa 5);
  • Planul de afaceri cu previziuni financiare pentru o perioadă de cel puţin trei ani, care să demonstreze disponibilitatea antreprenorului de a continua afacerea şi după încheierea proiectului

Colectarea ofertelor pentru participarea în programul de acreditare începe din 15 ianuarie 2013. Înregistrarea şi evaluarea dosarelor este un proces continuu.

Pentru participarea la concurs, potenţialii furnizori de cazane pe biomasa, vor depune la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Russo 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare sunt oferite la tel: (022) 499 444; 06977 6977

Valoarea totală a programului este de 1,1 milion de Euro. Banii sunt acordaţi de Uniunea Europeană, prin intermediul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de UE şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.

Formular de aplicare

1 Verificarea capacităţii de asamblare a cazanelor pe biomasă prezentate de antreprenorii locali este prerogativa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi a Proiectului Energie şi Biomasă în Republica Moldova.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: