Importul produselor petroliere nelicențiat în sectorul agrar va stimula consumul mare de carburanți


Recent Guvernul a anunțat că întreprinderile agricole, cu un consum mare de carburanţi, vor putea importa produse petroliere fără licenţă, în baza proiectului de lege care în viitorul apropiat urmează să fie votat de cabinetul de miniștri. Intenția de a veni în ajutor agricultorii care reprezintă ramura de bază a economiei naționale este destul de bună însă, din punct de vedere a micșorării cheltuielilor pe care le suporta agricultorii această decizie nu pare sa fie cea mai reușită deoarece este una de scurta durată întrucât evoluția prețului carburanților în exterior nu poate fi influențată de Republica Moldova. O soluție mai oportună și durabilă în acest sens ar fi inițierea unui program de modernizare a parcului de utilaj agricol (tehnica agricolă) care în multe cazuri este foarte vechi și cu un consum mare de carburanți. Anume aici ar putea fi reduse semnificativ cheltuielile întreprinderilor agricole nu doar prin reducerea consumului de carburanți dar și prin reducerea cheltuielilor pentru reparații și mentenanță.

Trebuie de menționat că inițial în lista beneficiarilor dreptului de a importa produse petroliere fără licență erau și companiile din transport dar și Î.S. Calea Ferată din Moldova, ulterior sa renunțat la acestea. În principiu guvernul este autoritatea responsabilă de a iniția diverse proiecte, reforme în diferite ramuri ale economiei naționale. Așa cum agricultura constituie ramura de bază a economie naționale, iar situația din acest sector în ultimii ani devenind din ce în ce mai precară, chiar critică, se simte necesitatea stringentă de a întreprinde careva măsuri de a sprijini întreprinderile din acest sector. Mai mult ca atât, consumul de energie în agricultură constituie aproximativ 3.3% din tot consumul de energie al Republicii Moldova, un indicator destul de relevant dacă îl raportăm la nivelul de dezvoltare al sectorului. În cazul întreprinderilor din alte sectoare, gen transport, specificul este cu totul diferit. Așa cum această soluție după părerea mea nu este oportună pentru sectorul agricol, pentru cel de transporturi unde cota consumului este de aproximativ 7 ori mai mare decât în cel agrar, riscurile și efectele negative pot fi pe măsură.

Principalul risc care poate să depășească buna intenție a guvernului și să agraveze și mai mult situația la capitolul consum specific de combustibil constă în deschiderea ușilor pentru o nouă piață tenebră a carburanților. Mai mult ca atât există riscul de a pune în dificultate mecanismul de reglementare a pieței produselor petroliere datorită creșterii semnificative al numărului importatorilor de combustibili, în prezent fiind eliberate aproximativ 20 de licențe pentru activitatea de import a benzinei și motorinei. Un alt risc este ca întreprinderile agricole mici cu consum mic de carburanți care sunt cu mult mai multe decât cele mari să întâmpine dificultăți economice și mai mari, inclusiv generate de realizarea producției agricole.

Dacă e să analizăm efectul pozitiv al acestei decizii observăm că acesta pare să fie unul de scurtă durată într-u cât prețul carburanților este în creștere și pe piețele de unde Republica Moldova se alimentează. Chiar și așa efectul va fi suficient pentru a mari discrepanța dintre întreprinderile agricole, mai cu seama dintre cele mici/mijlocii și mari. Pe de altă parte multe întreprinderi agricole nu dispun de resursele necesare pentru a se ocupa de importul carburanților desinestătător. Aceștia necesitând utilaj special, personal inițiat în acest gen de activitate, instalații de depozitare, etc., care necesită alte cheltuieli suplimentare. În același timp această decizie va lovi în întreprinderile agricole care au investit în înlocuirea tehnicii agricole cu consum mare de carburanți cu alta nouă unde consumul specific este semnificativ mai mic (cu 40-60%), efectul riscând a fi invers pentru aceștia. Prin urmare va fi stimulat consumul mare de carburanți în acest sector.

Așa cum și era de așteptat, importatorii sunt împotriva acestei decizii invocând riscurile contrabandei și a vânzărilor ilicite ulterioare a carburanților importați oficial pentru necesități proprii. Întrucât consumul de carburanți în sectorul agricol este destul de semnificativ, pare destul de logică revolta acestora deoarece vor pierde un segment important de consumatori. Tot aici nu poate fi subestimat și riscul contrabandei și comercializării ilicite de carburanți fapt ce va afecta și mai mult importatorii și comercianții de combustibili lichizi licențiați. Cei mai afectați de pe urma acestei modificări pare să fie comercianții și importatorii mici care riscă chiar să dispară.

Pe de altă parte, prin această inițiativă legislativă Guvernul mai propune majorarea taxelor la carburanți și o monitorizare mai strictă a profitului importatorilor de carburanți. Majorarea taxelor în esență ar trebui să fie însoțită de rezultate vizibile care ar argumenta necesitatea acestora dar și realizări practice, servicii mai calitative, etc. Cu părere de rău accentul este altul iar consumatorii pierd din credibilitatea autorităților și reacționează dur la operarea acestor majorări.

Este important de ținut cont că piața produselor petroliere în Republica Moldova este liberalizată iar ceea ce se întâmplă la moment demonstrează necesitatea unor instrumente de asigurare a concurenței loaiale. Tot aici vreau să subliniez că reglementarea pieței produselor petroliere este competența Agenției pentru Reglementare în Energetică și atunci când se operează careva modificări la nivel legislativ/normativ pe această piață este foarte important să existe o coordonare strânsă între ANRE și Guvern pentru a nu compromite oportunitățile de dezvoltare ale acesteia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: