Moldova este pe primul loc în topul ţărilor Parteneriatului Estic privind Integrarea Europeană și la compartimentul Energie


Moldova este pe primul loc în topul țărilor Parteneriatului Estic (PaE) privind Integrarea Europeană, inclusiv și pe segmentul energetic. Acest rezultat este reflectat de Indicele de Integrare Europeană al Parteneriatului Estic, ediția 2012 la care au lucrat peste 50 de experți din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina.

Studiul reflectă progresul privind procesul de integrare europeană a ţărilor Parteneriatului Estic  comparativ cu rezultatele ediției 2011, din perspectiva mai multor sectoare: implementarea democraţiei; economia de piaţă şi Acordul de Comerţ Liber Cuprinzător şi Aprofundat (DCFTA); dialogul politic; sectorul energetic; participarea societăţii civile ş.a.

În ceea ce privește energia, Indicele analizează măsura în care piețele energetice ale țărilor PaE sunt integrate și organizate în mod similar cu piețele de energie din UE.

Moldova, membră a Comunității Energetice și, interesant, Armenia, demonstrează o performanță mai bună în implementarea reformelor europene pe piața de energie electrică și gaze naturale. Armenia, în ciuda faptului că are cele mai slabe legături către UE pe partea de energie, demonstrează progrese relativ bune pe sectoarele de mediu și energie electrică, în stabilirea și susținerea obiectivelor legate de energia regenerabilă, și chiar în rezolvarea problemelor de conectare la rețea, care sunt problematice în alte țări PaE.

Indicele mai arată angajamente formale în aplicare reală a acquis-ului comunitar în țările Parteneriatului Estic. Ucraina, în ciuda faptului că este membru cu drepturi depline al Comunității Energetice, prezintă progrese foarte mici, pregătind doar terenul pentru reformarea pieței de gaze naturale. Rezultatele slabe ale Ucrainei la capitolul eficiență energetică pot fi explicate prin intensitatea energetică și cea a emisiilor de gaze cu efect de seră destul de înaltă în comparație cu celelalte țări PaE.

Un alt aspect pe care îl relevă studiul este faptul că țările PaE abia au început transformarea sectoarelor energetice, în conformitate cu reglementările UE. Reforme avansate în cadrul celui de al treilea pachet energetic și ambițioasele obiective 20-20-20, care vizează restructurarea profundă a pieței și investiții la scară mare în infrastructură nu sunt încă palpabile. Autoritățile de reglementare independente în Armenia și Moldova și acces gratuit la infrastructură, în Georgia și parțial în Ucraina sunt primii pași care au fost deja efectuați în scopul  reconfigurării piețelor locale în această direcție.

În cazul indicatorilor structurali ce țin de consumul de energie în aceste țări, studiul arată că intensitatea energetică în țările PaE este de două ori mai mare ca media UE, iar cota surselor de energie regenerabilă în consumul de energie primară este încă mic, deși în creștere. Obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră rămân încă înalte datorită politicilor naționale care sunt mai puțin focusate pe producere, care este foarte dependentă de combustibilii fosili. Acest lucru înseamnă că chiar dacă vor fi implementate standardele UE, țările PaE vor trebui să depună eforturi meticuloase, în scopul de a aduce piețele energetice mai aproape de cele existente în UE din punct de vedere structural. Acest proces poate dura mulți ani, chiar decenii dacă direcția și ritmul reformelor sunt definite nu numai prin voință politică, dar și de factori economici, industriali și (geo) politici care acționează de multe ori ca intervenient variabil.

Pentru a descărca versiunea integrală a Indicelui faceți click aici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: