Acordul interguvernamental în sectorul energetic cu Rusia trebuie făcut public înainte de a fi semnat!


În contextul negocierilor unui nou contract de procurare a gazelor din Federația Rusă și datoriei acumulate de regiunea transnistreană pentru gazele naturale, guvernul de la Chișinău lucrează asupra unui acord interguvernamental în sectorul energetic. Amintindu-ne de  trista experiență din 2006 când a fost semnat vechiul contract de procurare a gazelor care a îngenuncheat populația și economia Republicii Moldova în fața monopolistului rus de gaze naturale, vine rândul altui document.

În diverse interviuri date presei de către reprezentanții guvernului s-a dat de înțeles că noul acord se va axa pe două subiecte, cel al datoriilor și contractul de procurare a gazelor. Nu este exclus faptul că acest document la momentul actual să nu conțină o soluție clară în problema datoriilor și nici o ofertă tentantă pentru SAD Gazprom în vederea semnării viitorului contract de procurare a gazelor dar să fie utilizat pentru acumularea de capital politic sau un joc al cuiva.

Oricare ar fi propunerile în cazul datoriilor nu trebuie de ascuns faptul că Gazprom a jucat un rol foarte important în acumularea datoriilor în regiunea transnistreană care în calitate de acționar majoritar al S.A. Moldovagaz a permis acumularea acestora, logic reiese că datoriile aparțin tot Gazprom-ului. În cazul în care gazul vândut la un preț de 3-4 ori mai mic în regiunea din stânga Nistrului de cât pe malul drept (motiv ce a dus la acumularea datoriilor) a constituit un act de donație pentru a susține dezvoltarea regiunii atunci SAD Gazprom trebuie să declare public acest lucru nu doar oficialilor de la Tiraspol.

Nu trebuie neglijate și alte scenarii care pot fi realizate prin acest document. Anterior furnizorul rus de gaze și-a manifestat interesul asupra unor întreprinderi din sectorul termoenergetic, prin urmare nu se exclude ca problema Termocom-ului să fie „soluționată” prin intermediul aceluiași acord.

Un alt lucru care nu a fost clarificat și ar putea constitui un alt subiect al acordului este cum planifică Republica Moldova să implementeze pachetul energetic III și în același timp să nu supere Gazprom-ul.

Vor fi și alte subiecte importante sau foarte importante incluse în acel acord nu se știe dar cele menționate sunt suficient de relevante ca documentul să fie făcut public înainte de a fi semnat. Pare destul de corect ca populația, consumatorii de gaze naturale să afle din timp ce-i așteaptă în viitor nu așa cum a fost în cazul contractului din 2006 ținut secret până în anul 2010 când acesta expira deja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: