SUSȚINEREA PARTICIPĂRII LA EXPOZIŢIA «MOLDENERGY» (invitatie)


În perioada 14-17 martie, 2012, la Chişinău, va fi organizată ediţia a VI-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului – «MOLDENERGY». Expoziţia va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A., lider în organizarea târgurilor şi expoziţiilor din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare despre expoziţie puteţi accesa la: http://www.moldenergy.moldexpo.md

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol, pe baza experienţei pozitive existente” îşi exprimă disponibilitatea de a acoperi din propriile surse financiare cheltuielile de participare la această expoziţie a companiilor naţionale de profil (ESCO, producători de echipamente și tehnologii pentru eficiență energetică, instituții de cercetare și dezvoltare, prestatori de servicii relevante, etc.). Vor fi acoperite cheltuielile de înregistrare plus închirierea standului expoziţional.

Doritorii de a participa prin intermediul proiectului sunt rugaţi să depună o solicitare, însoţită de copia Certificatului de înregistrare al companiei şi Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi alte materiale confirmative ale genului de activitate (ex. cataloage, broşuri, etc.)   la următoarea adresa: Primăria municipiului Chişinău, bul Ştefan cel Mare 83, bir. 12, tel: 201-706 sau prin e-mail: proiectee@pmc.md.

Companiile vor fi selectate funcţie de relevanţa genului de activitate cu tematica expoziţiei şi a proiectului. Prioritate va fi acordată companiilor care nu au participat la această expoziţie în anii precedenţi, precum şi celor care au depus dosarul din timp şi au corespuns criteriilor de selecţie.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 6 februarie 2012.

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente” este gestionat de Primăria municipiului Chişinău, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, municipalitatea din Sevastopol, Uniunea Municipalităţilor din regiunea Marmara şi Universitatea din Marmara (Turcia), ICLEI European Secretariat GmbH (Germania) cu suportul financiar al Comisiei Europene, prin intermediul programului CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialog/Cooperare pentru dezvoltare urbană şi dialog) şi are drept obiective:

  1. Optimizarea cadrului legal, pentru a promova consumul raţional de energie şi tehnologiile eficiente energetic;
  2. Promovarea unui comportament eficient energetic în organizaţiile din sectorul public;
  3. Elaborarea proiectelor investiţionale pentru municipalitate pentru optimizarea infrastructurii;
  4. Educarea unui comportament de economisire a energiei în rândul populaţiei.

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi accesate la: http://chisinauprojects.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: