Republica Moldova “afectata” de Boom-ul European al bioenergiei


Europa are un potential vast de bioenergie, problema consta in mobilizarea fermierilor si silvicultorilor in practicarea metodelor durabile de producere.  Bioenergia poate fi produsa din orice tip de materie organica sau animaliera. De cele mai multe ori aceatsa este utilizata pentru incalzire dar in acelasi timp poate fi obtinuta si energie electrica. Bioenergia la moment constituie una din cel mai importante surse de energie regenerabila, constituind doua treimi in EU – 27 si in acelasi timp prezinta miza principala pentru atingerea obiectivului EU pentru 2020 de 20% cota energie produsa din surse regenerabile din consumul final brut al comunitatii.

Ca si in cazul altor surse regenerabile de energie, bioenergia contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin substituirea combustibililor traditionali. Un alt avantaj substantial il constituie contributia la sporirea securitatii energetice si crearea noilor locuri de munca.

Uniunea Europeana se asteapta ca bioenergia sa joace un rol din ce in ce mai mare in satisfacerea necesitatilor sale de energie electrica si termica, inclusiv cele de transport. Dar la acest moment bioenergia infrunta provocari majore, mai cu seama la asigurarea sustenabilitatii producerii acesteia. La fel este necesar de a ridica nivelul de incredere intre utilizatorii finali, de a asigura o calitate buna a produselor si livrarea cu regulitate, la fel si cresterea gradului de constientizare in rindul factorilor de decizie, probleme valabile si pentru Republica Molodva,

Pentru solutionarea problemelor mentionate mai sus a fost creat programul EU “Intelligent Energy – Europe” (IEE) care a sprijinit aproximativ 58 de proiecte importante in domeniul bioenergiei. Acest program se concentreaza din ce in ce mai mult pe activitati concrete implicind actorilor principali din acest sector, reflectind cresterea maturitatii surselor regenerabile in general si bioenergiei in mod particular.

Pentru Republica Moldova bioenergia constituie o alternativa viabila fata de sursele importante care constituie aproximativ 95% din consumul total. Sporirea securitatii energetice este una din principalele prioritati in domeniul energetic iar acest lucru este posibil doar prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Din acestea cel mai mare potential il au biomasa, energie eoliana si energie fotovoltaica. Principala problema pentru valorificarea potentialului existent consta in costurile mari ale tehnologiilor utilizate pentru producerea energiei care la momentul actual fac mare perioada de recuperare a investitiei.

Un rol foarte  important in formarea unei piete locale de energie din surse regenerabile, mai exact biomasa, il are proiectul “Energie si Biomasa” cu un buget de 14.56 milioane EURO, acordati de Uniunea Europeana (14 milioane EURO) si PNUD Moldova (560,000 EURO) pentru perioada 2011-2014.

Acest proiect are ca obiective:

  • Imbunatatirea calitatii asigurarii cu agent termic a cladirilor publice din satele beneficiare, prin utilizarea paielor de grau ai a altor deseuri cerealiere furnizate de intreprinderile agricole locale;
  • Stimularea dezvoltarii pietelor de asigurare cu agent termic a gospodariilor individuale, de producere a brichetelor din biomasa si de creare a instalatiilor de cogenerare industriala;
  • Sporirea capacitatii actorilor cheie in domeniul biomasei, asigurarea durabilitatii si replicarea ulterioara a tehnologiilor pe baza de biomasa;
  • Sporirea nivelului de costientizare si acceptare, promovarea beneficiilor utilizarii surselor regenerabile de energie si asigurarea vizibilitatii rezultatelor proiectului.

Un alt proiect important in acest domeniu a fost anuntat de catre  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Acesta urmeaza a fi finantat de Guvernul Japoniei si implementat in perioada anilor 2012-2014. Proiectul prevede procurarea si instalarea in institutiile de menire socială ale localitatilor din mediul rural si la intreprinderile agricole care au nevoie de agent termic a cazanelor termice pentru arderea biomasei (paielor si altor resturi vegetale).

Sigur ca implimentarea proiectelor mentionate dar si altora din domeniul energiilor regenerabile nu vor solutiona problema securitatii energetice a Republicii Moldva dar cu siguranta va contribui la constituirea temeliei necesare dezvoltarii durabile a acestui domeniu, ramine sa valorificam eficient ceea ce ni se ofera.

One Response to Republica Moldova “afectata” de Boom-ul European al bioenergiei

  1. Petru says:

    95% din resursele de energie al R.M. sunt importate, 5% sunt folosite doar de pe teritoriul nostru, sub diferite forme. Am observat ca proiectele ce se implimenteaza sunt mai mult concentrate pentru consumare – procurarea de cazane pentru „grupurile vulnerabile, în mediul urban și rural” care nu au o încălzire sau este întro stare proastă. Deacum este bine sa speram ca asta va fi doar una din partile proiectului. Este bun articolul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: