VULNERABILITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE LA SCUMPIREA GAZELOR NATURALE


Mix-ul energetic al Republicii Moldova monopolizat de gazul natural importat dintr-o singură sursă este principala cauză a scumpirilor în lanţ generate de scumpirea gazelor naturale de către singurul furnizor – SAD Gazprom. Chiar dacă nu avem o economie energo-intensivă, efectele negative sunt resimţite suficient de dur de către agenţii economici din RM, care se luptă cu concurenţa produselor de import, dar şi de către consumatorii casnici, care după ce au muncit pe nedrept pentru dezvoltarea infrastructurii gaziere a unui monopolist străin, au ajuns să muncească deja pentru achitarea facturii lunare la energie. [1]

Situaţia actuală din sectorul energetic al Republicii Moldova demonstrează încă o dată direcţia incorectă a politicii de stat în domeniul energetic promovată în ultimii 20 de ani. Cu toate că de la independenţa Republicii Moldova au fost adoptate 3 strategii de dezvoltare în domeniul energetic (1997, 2000, şi 2007) cu obiective şi măsuri bune, eforturile au fost supra-concentrate asupra gazificării intense şi „urgente” a ţării. Astfel guvernanţii se lăudau an de an cu realizările impresionante la acest capitol, iar când venea timpul scumpirilor şi stopărilor de livrare a gazelor naturale (ianuarie 2006 şi 2009), aceştia dădeau din umeri şi căutau vinovatul. Toate programele de gazificare dezvoltate de Guvern au dus până la urmă la conectarea cetăţenilor RM la un singur produs energetic, accesibilitatea fizică şi economică a căruia nu poate fi garantată de autorităţile din RM care au promovat această politică. Astfel, am ajuns ca toate ramurile economiei naţionale depind de gazul natural sau de energia electrică produsă pe baza gazului natural achiziţionat din aceeaşi sursă.

Potrivit statisticii Agenţiei Internaţionale a Energiei pentru anul 2006, Republica Moldova este lider în topul ţărilor care nu dispun de resurse energetice, iar balanţa energetică este monopolizată de gazul natural. În figura 1 este prezentată ponderea gazului natural în mix-ul energetic pentru o serie de ţări din Uniunea Europeană şi din spaţiul ex-sovietic.

Figura 1. Ponderea gazelor naturale în mix-ul energetic al unor ţări şi autosuficienţa gazelor naturale în acestea, date valabile pentru anul 2006 exprimate în %.

 Sursă: http://www.iea.org/gtf/index.asp

 Lipsa surselor proprii de energie este o altă cauză care face vulnerabilă economia naţională la fluctuaţiile de preţ a produselor energetice de pe pieţele internaţionale, Republica Moldova depinzând în proporţie de 94,6% (conform datelor pentru anul 2009) de resursele energetice importate. Respectiv, eforturile de diminuare a inflaţiei de cel mai multe ori sunt neutralizate de creşterea preţurilor produselor energetice cu cea mai mare pondere în balanţa energetică a Republicii Moldova. Astfel, nivelul inflaţiei, asociat unei creşteri a tarifului mediu de import a gazelor naturale cu 30% este de aproximativ 10%.[2] În cazul în care creşterea preţului de import a gazelor naturale a crescut cu aproximativ 37% în anul 2011, atunci prognozele Bănci Naţionale privind nivelul inflaţiei de 8,4 % pentru anul 2011 par a fi destul de pesimiste.

Structura formulei de calcul a preţului pentru consumatorii finali este o altă cauză importantă care generează scumpiri în lanţ, odată cu scumpirea produselor energetice, abstractizând caracterul speculativ al pieţei moldoveneşti. Scumpirea în medie cu 23.2% de la sfârşitul lunii septembrie 2011, plus scumpirea cu 14.1% de la sfârşitul lunii ianuarie 2011 necesită un efort financiar suplimentar pentru a face faţă scumpirii cu aproximativ 37.3% pentru anul 2011. Astfel, activitatea populaţiei se rezumă la munca pentru achitarea facturilor lunare la energia consumată.

Principala cauză a scumpirilor o constituie majorarea preţului de către furnizor, iar efectele economice imediate menţionate mai sus se datorează structurii actuale a tarifului pentru diferite tipuri de resurse energetice. În cazul gazelor naturale, ponderea preţului de import în structura tarifului la consumatorii casnici constituie aproximativ 80% (figura 2). Prin urmare, la fiecare majorare de preţ de către furnizor este necesară şi ajustarea preţului de livrare către consumatorii finali. Acelaşi lucru se întâmplă în cazul energiei termice, unde costul energiei produse şi procurate este aproximativ de 60%, şi în cazul energiei electrice, unde cota costului energiei electrice procurate este puţin mai mică decât în cazul energiei termice, 55-59%.

Figura 2. Structura tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici cu un consum lunar mai mic de 30 m3 (au fost utilizate datele de referinţă de la scumpirile aprobate în luna ianuarie 2011).

 

Prin urmare, la o majorare cu 33% (de la 304.6 la 400.47 USD/1000m3) a preţului pentru gazele importate, majorarea către consumatorii finali constituie aproximativ 26% din cauza ponderii mari în structura tarifului a costului gazelor naturale procurate. Aceste raţionament matematic este demonstrat şi de calculele efectuate de către ANRE, care în urma majorării cu 25% (consumatorii casnici cu consum lunar mai mic de 30 m3) a tarifului stabilit în ianuarie 2011 (4777 lei/1000 m3), începând cu luna octombrie 2011 a aprobat tariful de 5971 lei/1000 m3 (pentru consumatorii casnici cu un consum mai mic de 30 m3/lună).

Pentru comparaţie, în tabelul 1 este prezentată ponderea preţului gazelor naturale în %, în tariful pentru consumatorii casnici din unele ţări.

Tabelul 1. Cota preţului gazelor naturale în %, în tariful pentru consumatorii casnici din unele ţări.

Tara[3]

RM Macedonia* Romania* Georgia * Slovenia * Ucraina ** Portugalia*

Ponderea, %

80 74 65 56 50 41 40

Ponderea mare a produsului energetic în structura tarifului pentru consumatorul final este de fapt un indicator al calităţii serviciului furnizat. Cifrele prezentate mai sus demonstrează că celelalte cheltuieli sunt minime şi din această cauză rezultă şi nivelul scăzut al calităţii serviciilor energetice.


[1] Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina web http://www.viitorul.org în studiile anterioare lansate la această temă de IDIS Viitorul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: