NECESITATEA NEGOCIERII UNUI CONTRACAT SUPORTABIL PENTRU CONSUMATORII DIN REPUBLICA MOLODOVA


Necesitatea modificării formulei de calcul a tarifului de procurare a gazelor naturale în Republica Moldova este unul din principalele aspecte care trebuie negociate în viitorul contract de procurare a gazelor de la SAD Gazprom.  În ultimii 5 ani, Republica Moldova trece printr-o perioadă de testare a capacităţii populaţiei de achitare a preţului în continuă creştere  a gazelor naturale. Pe lângă impactul negativ generat de scumpirile produselor energetice, există şi efecte pozitive. În primul rând, începe să fie valorificată cea mai disponibilă sursă de energie pentru RM – Eficienţa Eenergetică. În al doilea rând, ritmul alert de creştere a preţurilor produselor energetice presează RM să identifice noi surse de energie, care ar oferi cetăţenilor o autonomie energetică sporită şi totodată ar fi mai accesibile de procurat, din punct de vedere al preţului. Întrucât aceste soluţii sunt de durată medie şi lungă, la acest moment sunt necesare de a fi întreprinse alte măsuri care derivă din cauzele principale care generează scumpirile actuale.

Este cunoscut faptul că principala cauză a scumpirii gazelor naturale în ultimii 5 ani este contractul negociat în anul 2006, conform căruia Republica Moldova a trecut gradual la preţul mediu european de procurare a gazelor. Respectiv, până în anul 2011 au fost aplicaţi coeficienţi de reducere egali cu 0.75 – în 2008, 0.8 – în 2009, 0.9 – în 2010 şi 1 pentru anul 2011. Cu toate că în ianuarie 2011 preţul aprobat de procurare a gazelor a inclus şi acele 10% pentru alinierea la preţul mediu european, stabilite în contractul semnat în 2006, în septembrie 2011 a avut loc o nouă majorare a preţului la gaze naturale pentru consumatorii finali în medie cu 23.2%. Această creştere se datorează unui alt factor care îşi are rădăcinile stabilite în acelaşi contract, şi anume formula de calcul a preţului de procurare a gazelor naturale de către RM de la SAD Gazprom. Principalele componente ale formulei care influenţează preţul de procurare sunt evoluţia cursului de schimb al dolarului american faţă de leul moldovenesc şi cotaţia preţului produselor petroliere (gazoil şi pacură) la bursa Platts publicate în „Platt’s Oilgram Price Report”. Dacă prima componentă, cursul de schimb USD – MDL, nu a prezentat fluctuaţii atât de mari care să provoace modificări semnificative la preţul final de procurare a gazelor naturale, cea de-a doua ridică chiar şi unele semne de întrebare, de ce formula de calcul al preţului la gazele naturale trebuie sa fie legată de preţul ba­rilului de petrol?

Pe fonul unei crize economice, mai mulţi analişti şi importatori europeni au criticat monopo­listul rus pentru lipsa de flexibilitate în contractele pe termen lung. Legătura preţului la gaze de cel al petrolului a generat critici dure odată cu creşterea barilului de petrol la peste 140 dolari în 2008, ceea ce la scurt timp înainte de criza economică a de­terminat o plonjare a preţurilor la materiile-prime. Drept urmare, cumpărătorii mari europeni au în­ceput să se reorienteze către furnizorii de gaze de pe pieţele spot de gaze naturale, ceea ce a dus la diminuarea cererii pentru produsul Gazprom-ului în ultimii 3 ani. Această tendinţă a fost fortificată şi datorită evenimentelor din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, care au dus la creşterea preţurilor la produsele petroliere şi respectiv la gazele naturale, inclusiv pentru Republica Moldova.

Faptul că pot fi negociate condiţii mai bune de procurare a gazelor de la SAD Gazprom au demonstrat şi unii clienţi europeni ai acestuia. Unul din clienţii Italieni ai Gazprom-ului, compania Edison, a cărui consum anual de gaze naturale este dublu faţă de consumul anual al Republicii Moldova (partea dreaptă a Nistrului), a recurs în acest an chiar la instanţele judecătoreştii pentru a obţine contracte mai avantajoase pe termen lung. În final, compania a ajuns la un acord cu Gazprom în privinţa preţurilor la gazele naturale, care a acceptat să revizuiască preţul la gaze pentru Edison în condiţiile în care preţurile de pe piaţa de gaze din Italia au fost în scădere în ultimii ani. Reducerile obţinute de Edison nu vor reprezenta o povară pentru Gazprom (compania italiană cumpără nu mai mult de 2 mld m3 de gaze ruseşti pe an). Însă, situaţia poate complica negocierile Gazprom-ului cu alţi mari consumatori. Este pentru prima dată când consumatorii europeni obţin concesii din partea Gazprom în conflictul privind preţul la gaze naturale, dând compania în judecată. Negocieri în acest sens au fost deja angajate de consumatorii-cheie din Europa – E.ON, BASF şi RWE, companiile franceze GDF Suez, italiene ENI si Enel.[1]

O altă lovitură primită de Gazprom în acest an a fost din partea Turciei, care a renunţat la importul de gaze ruseşti din cauza preţului mare a acestora şi lipsei de flexibilitate în negocierea contractelor.

Adoptarea unei poziţii unificate de către clienţii Gazprom-ului în privinţa formulei de calcul a preţului de procurare a gazelor naturale ar duce cu siguranţă la ruperea legăturii între preţul la gaze şi cel al petrolului. Aici nu  poate fi ex­clus şi contrariul pentru o analiză pe termen lung, efectul ar putea fi inversat de creşterea preţurilor la gaze de pe piaţa spot. Pentru a asigura o stabilitate mai mare a preţurilor pentru consumatorii din Republica Moldova pe termen mediu, este necesar ca în noul contract care urmează să fie semnat în acest an cu SAD Gazprom, formula de calcul a preţului de livrare sa aibă ca referinţă preţul de pieţele de gaze naturale, nu cel al produselor petroliere.

Un alt aspect important care trebuie negociat în viitorul contract cu Gazprom-ul este excluderea din preţul de livrare a taxei de tranzit percepută de RM, care la acest moment se întoarce la Gazprom în contul pretului la gazele consumate. De asemenea, trebuie ajustată procedura de stabilire a tarifelor de tranzit. S.R.L. Moldovatransgaz, întreprinderea-fiică a S.A. Moldovagaz, este operatorul sistemului de transport care are în proprietate toate gazoductele de transport, inclusiv cele de tranzit şi este o întreprindere reglementată. Prin urmare, şi costul serviciilor acestei întreprinderi trebuie să fie reglementate şi nu negociate. Până în prezent acest lucru nu se efectuează în pofida faptului că legea cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 23.12.2009, articolul 53 (1) prevede că tarifele reglementate la serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, se determină şi se aprobă de ANRE, conform unei metodologii prestabilite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: