Primele instruiri ISO 50001 in Republica Moldova


Nu a trecut mult timp de la publicarea primului standard ISO de managent al energiei, ISO 50001 și Republica Moldova a reușit să beneficieze de primele instruiri pe acest standard. Seminarele au  fost organizate în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial din Republica Moldova” al programului UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) de creștere a capacității sistemelor de management energetic. Partenerul beneficiar al proiectului este Guvernul Republicii Moldova reprezentat de Oficiul Schimbarea Climei.

În cadrul proiectului un grup de 12 experți naționali și reărezentanți ai 8 companii din Republica Moldova sunt instruiți pentru formarea abilităților și deprinderilor pentru implementarea Sistemelor de Management al Energiei în cadrul întreprinderilor înscrise în proiect. Pe parcursul unui an de ziel experții naționali sub supravegherea experților internaționali vor impementa principiile standardului ISO 50001 la S.A. Franzeluța, S.A. Carmez, S.A. Macon, S.R.L. JLC, S.R.L. Lactis, S.R.L. Natur Bravo, S.R.L. Sudzuker Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Trainerii sunt doi experți din Irlanda, care au fost și unii din autorii standardului ISO 50001, dezvoltând acest standard alături de alți 40 de experți ai comitetului de proiecte ISO/PC 242, Managementul Energiei . Acest fapt denotă calitatea trainingului și relevanța informațiilor oferite pe parcursul seminarelor.

Seminarele au fost organizate în 3 module cu diferite grupuri țintă și diferite obiective. Primul modul a fost organizat pentru top managementul întreprinderilor pentru a oferi o înțelegere clară a oportunităților oferite de standardul ISO 50001. Al doilea modul a avut ca grup țintă managerii energetici, șefi de departamente, ingineri și alte persoane cheie de la întreprinderi cu obiectuvul de a oferi instrumente și forma abilități pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al energiei la intreprinderile pe care le reprezintă. Grupul țintă a celui de al trei-lea modul au fost consultanți în domeniul energetic, specialiști de la companii ESCO și specialiști în domeniul sistemelor de management. Obiectivul ultimului modul a fost cel de a crea mecanismul de oferire a asistenţei tehnice şi formarea abilităților de dezvoltarea şi implementare a sistemelor de management al energiei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: