Va restricționa oare Germania posibilităţile de explorare a gazelor de șist?


Ministrul german pentru protecţia mediului în guvernul federal, Norbert Röttgen,  a anunţat într-un interviu pentru ziarul Westfälische Nachrichten la 29 iulie că a fost comandat un studiu de expertiză privind impactul asupra mediului a producţiei gazelor de șist în Germania. Ulterior sunt susceptibile de a fi introduse unele modificări în Legea cu privire la geologie şi minerit. La 4 august deja Oficiul Federal pentru Mediu Natural a prezentat un proiect de aviz care pare a fi folosit ca bază pentru studiul. Modificările legislative propuse de către birou vor face explorarea și producția gazele de șist neprofitabile în Germania, punând astfel capăt pe acestea. Germania ar putea lua, de asemenea, măsuri pentru a restricţiona introducerea de tehnologii pentru producerea gazelor de șist la scară largă în UE cu scopul de a proteja competitivitatea tehnologiilor energetice germane.

Röttgen a făcut această declaraţie în legătură cu protestele din partea organizaţiilor civile împotriva explorărilor și  lucrărilor de foraj de către compania americană ExxonMobil în North Rhine-Westphalia (NRW) şi Saxonia Inferioară, care au cele mai mari depozite estimate de gaze de șist din Germania . Protestele din NRW au intensificat critica privind explorarea gazelor de șist și în parlamentul local, acest subiect fiind preluat de Norbert Röttgen, ministrul pentru protecţia mediului în guvernul federal.

Studiul comandat cu denumirea „Evaluarea producției de gaze de șist în Germania” prin titlu subliniază necesitatea de a verifica impactul asupra mediului ambiant înainte de a purcede la lucrări de foraj prin permise pentru foraj, permis de la autoritățile responsabile de gestionare a apei, autoritățile miniere, care vor verifica impactul producţiei de gaze asupra apelor subterane şi a apelor de suprafaţă, precum şi introducerea unei interdicţii legată de metoda de foraj prin fracturarea hidraulică în zonele în de extragere a apei potabile, apei de la izvoarele de ape minerale sau medicinale. Introducerea acestor reglementări vor face producţia de gaze de șistst neprofitabilă în Germania. Posibilele modificări discutate mai sus vor fi benefice din punct de vedere al lobby-ului pentru sursele regenerabile de energie germane. Dezvoltarea producției gazelor de șist ar prezenta un pericol pentru sursele regenerabile de energie care se află în curs de dezvoltare prin saturarea pieței energetice cu energie cu energie electrică și termică din gazele de șist. Un alt motiv ar fi faptul că companiile germane din sectorul energetic nu sunt interesate în producţia de gaze de șist deoarece acestea nu dispun de tehnologiile necesare, interesele acestora fiind legate în continuare de producţia şi importul de gaze naturale convenţionale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: