7 PREMIZE PENTRU CONSOLIDAREA SECTORULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2011


Anul 2011 are toate șansele să devină unul foarte fructuos pentru sectorul energetic al Republicii Moldova prin faptul că anume în acest an se creează o conjunctură favorabilă pentru edificarea temeliei unei dezvoltări durabile a sectorului energetic în Republica Moldova. Șansa de a deține președinția Comunității Energetice în formula unei noi guvernări oferă Republicii Moldova un nou statut și o nouă motivație de a contribui la sporirea securității energetic a țării și de a participa la o piață energetică bazată pe principii de echitabilitate și avantaje reciproce. Printr-o abordare consecventă a problemelor din sectorul energetic, o conlucrare eficientă între structurile responsabile și vizate din acest sector și valorificarea tuturor oportunităților care se creează în anul 2011, realizările pot fi cu adevărat temeinice.

(Studiul integral poate fi descărcat apăsând pe imagine)

1.     O nouă guvernare

Pornind de la premiza că totuși în anul 2011 în Republica Moldova va fi stabilită o guvernare pentru următorii patru ani în formula Alianței pentru Integrare Europeană (PLDM, PD și PL) putem spune că există angajamentul politic al AIE de a promova reformele în sectorul energetic chiar dacă doar două din aceste partide vin cu propuneri complexe și clare asupra dezvoltării sectorului energetic al țării. Sunt apreciabile sarcinile pe care și le asumă noua guvernare prin  Programul de Activitate Integrare Europeana: Libertate Democrație Bunăstare pentru 2011-2014 dar mult mai importante sun acțiunile ulterioare, costul acestora și mecanismele prin care vor fi realizate obiectivele propuse. Ar fi bine ca noua guvernare să revizuiască strategia energetică a RM până în 2020 și să o structureze într-un program cu obiective pe termen scurt, mediu și lung însoțit de planuri reale care ar asigura atingerea acestor obiective.

2.     Președinția Comunității Energetice

Anul 2011 este anul în care Republica Moldova deține preşedinţia în cadrul Comunităţii Energetice. Decizia oficială a fost luată în cadrul celei de-a 8-a şedinţe a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice (CE) pentru Europa de Sud – Est, desfăşurată la 24 septembrie 2010 la Skopje (Macedonia).

Preluarea preşedinţiei Comunităţii Energetice reprezintă o şansă pentru Republica Moldova de a-şi promova oportunităţile în acest domeniu. Din acest statut RM ar putea insista asupra elaborării unui consiliu pe problem de securitate energetic în Europa sau cel puțin în Europa de Sud Est care ar reprezenta țările participante la piața energetică europeană și care de fapt se confruntă cu aceleași problem, spre exemplu în problema gazelor cu Gazprom (criza gazelor din 2006 și 2009). Această idee a fost lansată de reprezentanții UE rămâne ca statele vizate, inclusive RM care este cea mai vulnerabilă din punct de vedere al securității energetic, prin statutul pe care îl deține în 2011 să insiste pe aceasta.

3.     Transpunerea legislației europene din domeniul energetic în legislația națională

Crearea cadrului juridic în scopul promovării eficienței energetic este definitorie pentru orice stat. Adoptarea legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică constituie un pas întârziat dar foarte important în acest sens. Prin această lege, se propune crearea cadrului necesar aplicării Directivei Europene 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa la consumatorii finali şi serviciile energetice.

Tot în anul 2011 urmează a fi transpuse un șir de Directive Europene din domeniul energetic în legislația moldovenească care vor consolida cadrul juridic și normativ în sectorul energetic. La prima vedere ne bucură angajamentele îndrăznețe pe care și le asumă guvernul dar foarte important este faptul ca procesul de transpunere a acestor directive în legislația națională să nu fie unul cantitativ ci calitativ.

4.     Crearea Agenției și Fondului pentru Eficiență Energetică

În anul 2011 va fi o nouă încercare de a crea cadru instituțional care va realiza politicile statului în domeniul eficienței energetice. În data de 21.12.2010 a fost adoptată Hotărâre de Guvern Nr. 1173 „cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică”. Prin această hotărâre a fost aprobat  „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Eficiență Energetică” și  s-a stabilit efectivul-limită al aparatului Agenţiei pentru Eficienţa Energetică.

În lege cu privire la eficiența energetică se pomenește despre Fondul pentru Eficiență Energetică care trebuia să fie creat încă în anul 2007 prin Legea nr. 160 din  12 .07 .2007 privind energia regenerabilă. La ora actuală crearea fondului rămâne incertă deoarece nu au fost operate modificările de rigoare în legea Nr. 160 și nici nu a fost adoptat  Regulamentul Fondului pentru Eficienţă Energetică, fapt ce nu permite constituirea şi funcţionarea lui.

Cadrului instituțional în domeniul eficienței energetice este un element cheie în executarea politicilor statale în acest domeniu. Este foarte important ca aceste instituții să asigure o conlucrare eficientă între stakeholderii din acest sector și să dezvolte parteneriate cu mediul extern care ar putea oferi suport bazat pe experiențe de succes.

5.     Renegocierea contractului cu O.A.O Gazprom

Anul 2011 este anul în care expiră contractul de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova dintre S.A. Moldovagaz și O.A.O. Gazprom deci este timpul oportun de a negocia un nou contract care ar reflecta o colaborare echitabilă și reciproc avantajoasă dintre Gazprom și Moldovagaz. Totodată, se iveşte o ocazie de neratat de a aminti părţii ruse despre maniera în care a fost constituită S.A. Moldovagaz și despre angajamentele asumate ca și acționar majoritar nerespectate până în prezent. Principalele aspect care trebuie discutate cu Gazprom-ul sunt descrise în continuare.

Formula de calcul a prețului de procurare a gazelor ruseşti de către S.A. Moldovagaz trebuie modificată prin micşorarea sau excluderea ponderii preţului produselor petroliere în preţul final al gazelor naturale și stabilirea unei referinţe faţă de cotaţiile de pe pieţele internaţionale de profil (a gazelor naturale).

Revizuirea structurii proprietăţii S.A. Moldovagaz prin inventarierea şi reevaluarea proprietăţii de gazoducte construite din bani publici, ai investitorilor privaţi şi ai populaţiei, precum şi capitalizarea acestora ca şi cotă a RM în acţiuni ale statului şi investitorilor în S.A. Moldovagaz.

Tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul RM are o pondere mare în afacerea Gazprom-ului, aproximativ 15% din volumul total al exportului trecând pe teritoriul țării noastre.  Urmărind evoluţia preţurilor la gazele importante, care în ultimii 10 ani s-a triplat, și comparând „evoluţia” preţului perceput pentru tranzitul gazelor rusești în Balcani, de la 1.76 la 2.5 USD pentru 1000 m3 transportaţi la 100 de km,  putem afirma că autorităţile moldovene nu au reușit să renegocieze acest preţ în favoarea Moldovei cel puţin o dată până în prezent.

6.     Strategia de eficiență energetică a Municipiului Chișinău

La 14 ianuarie, 2010, a avut loc lansarea oficială a proiectului „Creșterea eficienţei energetice în municipiile Chișinău și Sevastopol, în baza experienţei pozitive existente”. Printre obiectivele principale ale acestui proiect este și elaborarea strategiei de eficientizare a consumului de energie și a planurilor de acțiune în mun. Chișinău. Acesta este un obiectiv notoriu pentru municipiu întrucât acesta va fi primul din autoritățile locale din RM care oferă o abordare temeinică problemelor energetice. Este notabil faptul că acest lucru începe acolo unde consumul de energie este foarte sporit și are o pondere mare în întreg consumul de energie al țării iar potențialul de eficiență energetică este de până la 40%.

De asemenea, în cadrul acestui proiect, în prima jumătate a anului 2011, vor fi lansate o serie de studii dintre care un studiu privind analiza cadrului de reglementare și trei studii de fezabilitate care cuprind iluminatul public stradal, eficiența energetică a clădirilor și optimizarea traficului rutier. Până la sfârșitul anului 2011 urmează a fi elaborat și un sistem de măsurare a eficienței energetice la nivel de municipiu, indisponibilitatea datelor fiind o problema care face dificilă perceperea reală a situației și tendințelor din acest sector.

7.     Interconectarea sistemului gazier național cu cel al Românieie, conducta magistrală Ungheni –Iași

Interconectarea sistemului energetic naţional cu cel European este una din obligaţiile pe care RM şi le-a asumat odată cu aderarea la Comunitatea Energetică Regională. Opţiunile de accesare a altor surse de gaze naturale decât prin conductele magistrale controlate de Gazprom sunt legate de posibilitatea de conectare la reţeaua de transport a gazelor naturale a României. O astfel de legătură cu reţeaua care asigură vecinătatea cu piaţa regională ar permite extinderea conceptului Inelului Comunităţii Energetice şi în cazul Moldovei. Construcţia unei conducte magistrale cu posibilitatea de a transporta gaze naturale în ambele sensuri, Ungheni-Iaşi, ar fi permis, cel puţin în aşa situaţii care au avut loc la începutul anului 2006 sau 2009 în perioada „războiului gazelor”, alimentarea Republicii Moldova cu gaze naturale din România.

Pe parcursul anului 2011 este preconizat finalizarea studiului de fezabilitate și a proiectului cu devizul de cheltuieli. În cazul în care vor exista sursele financiare necesare în anul 2012 s-ar putea finaliza construcția conductei de legătură Ungheni-Iași.

Indiferent care ar fi modalitatea concretă de participare la piaţa regională, este important ca reţeaua conductelor de gaze naturale din RM să fie interconectată cu reţeaua de gaze naturale din România printr-o altă interconexiune decât traseul de tranzit spre Balcani al Gazprom-ului. Prin aceasta va fi posibilă, accesarea eventualelor surse, disponibile prin această reţea datorită proiectelor care ar putea traversa partea de vest a României.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: