În raionul Drochia va fi creat primul parc industrial


În cadrul şedinţei de luni, 20 decembrie a Guvernului s-a aprobat hotărîrea privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii cu Răspundere Limitată„Bioenergagro”. Societatea în cauză va crea parcul respectiv şi îndeplini funcţiile întreprinderii administratoare a acestuia.

Astfel, în raionul Drochia, satul Ţarigrad pe un teren cu o suprafaţă de 13,49 ha, care îi aparţine cu drept de proprietate SRL „Bioenergagro” va fi creat primul parc industrial în conformitate cu Legea nr.182 din 15.07.10.

Conform studiului de fezabilitate, întreprinderea menţionată intenţionează, în cadrul parcului, să implementeze un proiect concret – construcţia uzinei de producere a gazului din biomasă. Capacitatea de proiect anuală a uzinei va fi de 16 mln m3 de gaze şi acestea vor fi utilizate în economia naţională prin sistemele de gazificare existente.

Realizarea acestui proiect va avea drept consecinţă micşorarea dependenţei de importul de gaze şi majorarea securităţii energetice a Republicii Moldova, şi va contribui la asigurarea, pînă în anul 2020, a producerii unui cuantum de 20% de energie din surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale, sporirea securităţii ecologice, şi altor obiective stipulate în Legea energiei regenerabile (nr.160-XVI din 12.02.2007).

Concomitent, va fi obţinut un produs secundar – bioîngrăşăminte în cantitate anuală de 60 mii tone. Numai implementarea acestui proiect investiţional va crea în intravilanul parcului circa 100 locuri noi de muncă cu salariul mediu lunar de 400 Euro. Achitarea salariilor angajaţilor va genera defalcări obligatorii la bugetul de stat de 15 mii Euro lunar sau 180 mii Euro anual. Totodată, în sectorul agrar vor fi implicate circa 350 persoane ce se vor ocupa de cultivarea biomasei utilizată ca materie primă pentru producerea gazelor.

Sursa: mec.gov.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: