SECTORUL GAZIER AL REPUBLICII MOLDOVA – CONSECINŢELE OPORTUNITĂŢILOR NEGLIJATE


Studiul SECTORUL GAZIER AL REPUBLICII MOLDOVA – CONSECINŢELE OPORTUNITĂŢILOR NEGLIJATE reprezintă o continuare a cercetărilor subsemnatului realizate în cadrul IDIS „Viitorul” privind securitatea energetică. Cercetarea oferă o analiză a procesului de edificare a sistemului de transportare, tranzitare şi distribuire a gazului natural în Republica Moldova. O atenţie sporită este acordată de studierii modului în care comercializarea resurselor energetice este concepută de marile puteri drept un instrument de expansiune şi de influenţă asupra statelor dependente de importurile de gaze naturale.

Studiul începe cu o retrospectivă a paşilor parcurşi în procesul de gazificare a R. Moldova. Sunt analizate principalele documente de politici şi cadrul normativ de reglementare în sectorul energetic. La fel, sunt punctate principalele carenţe ale reglementărilor aprobate de autorităţi, dar şi eşecurile în realizarea programelor de gazificare a ţării şi cele admise în negocierile menţinute cu principalii furnizori de resurse energetice.

Capitolul II conţine o analiză a disensiunilor apărute pe plan politic, care au influenţat vădit situaţia din sectorul energetic al R. Moldova. Pierderea unei părţi a patrimoniului ţării, blocarea temporară a aprovizionării cu gaze şi impunerea unor preţuri exagerate la gaze naturale sunt doar unele dintre instrumente utilizate în “luptele energetice”.

Capitolul III conţine o cronologie în care s-au perindat mai multe oportunităţi de aprovizionare cu gaze naturale, care nu au fost valorificate la timpul lor. Printre acestea ar fi: resursele proprii şi posibilitatea înmagazinării unui volum de gaze care ar asigura autonomia energetica a Republicii Moldova pe o anumită perioada, creşterea importului gazului natural lichefiat, interconectarea sistemului naţional de gazoducte cu cel român şi importul de gaze în Republica Moldova din Asia Centrală. O atenţie deosebită este acordată studierii consecinţelor nevalorificării oportunităţilor ratate.

Studiul integral poate fi descărcat aici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: