ISO 26000 a ajuns la etapa finală de dezvoltare


ISO 26000, standardul care oferă ajutor orientativ organizaţiilor de punere în aplicare a Responsabilităţii Sociale (SR), a trecut cu succes ultima fază de dezvoltare şi a fost aprobat în vederea publicării ca un standard internaţional ISO. Publicarea acestuia este preconizată  la 1 noiembrie 2010.

ISO 26000 va oferi sfaturi relevante armonizate la nivel global pentru organizaţii de toate tipurile din sectorul public şi privat. Standardul este rezultatul unui consens între experţii internaţionali reprezentanţi ai principalelor grupuri de părţi interesate în acest subiect şi este destinată să încurajeze punerea în aplicare a celor mai bune practici din domeniul responsabilităţii sociale în întreaga lume.

Acest document distinge acord global în:

  • Definiţii şi principii ale Responsabilităţii Sociale;
  • Aspectele esenţiale care trebuie abordate în punerea în aplicare a SR;
  • Orientări cu privire la modul de a integra SR în operaţiunile unei organizaţii.

Etapa de vot de către institutele nationale de standardizare din toata lumea,  membre ISO ,  a proiectului de standard internaţional  ISO 26000 sa închis la data de 12 septembrie. Acesta a fost aprobat de 94% din ţările cu drept de vot, şi în mare măsură a fost sprijinit de către organizaţiile de legătură care au participat de asemenea în dezvoltarea sa, deschizând calea publicării ca standard internaţional.

ISO 26000 cuprinde orientări voluntare şi nu este un document destinat caietul de sarcini pentru certificare de o terţă parte ca de exemplu ISO 9001 si ISO 14001. ISO a subliniat că va fi vigilentă în vederea respectării acestui lucru.

Sursa: iso.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: