Marcajul CE vă deschide piaţa Europei


Sub deviza „Marcajul CE vă deschide piaţa Europei!”, Comisia Europeană realizează o campanie de informare privind marcajul CE. Marcajul semnalează că un produs este în conformitate cu întreaga legislaţie UE relevantă, ceea ce îl face eligibil pentru a fi introdus pe piaţă şi vândut pe întreg teritoriul UE.

Prin ataşarea marcajului CE la un produs, un fabricant declară, pe propria răspundere, că produsul este conform cu toate cerinţele legale relevante, în special cu cele care asigură sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului. Repercusiunile juridice şi economice ale abuzurilor de neconformitate sunt atât de mari încât vor determina majoritatea întreprinderilor să nu încerce să nu respecte aceste norme.

Nu toate produsele vândute în UE trebuie să poarte marcajul CE. Acesta se aplică pentru aproximativ 23 de categorii diferite de produse – de exemplu, jucării, produse electrice, aparate, echipament personal de protecţie şi lifturi. Marcajul CE nu arată că un produs a fost fabricat în SEE, dar declară că produsul a fost evaluat înainte de a fi introdus pe piaţă şi că satisface, prin urmare, cerinţele legislative (de exemplu, un nivel de securitate armonizat). Aceasta înseamnă că fabricantul a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele relevante esenţiale (de exemplu, cerinţele de sănătate şi securitate) ale directivei (directivelor) aplicabile sau l-a oferit spre examinare unui organism de evaluare a conformităţii notificat.

Pentru produsele fabricate în UE, fabricantul are responsabilitatea de a realiza evaluarea conformităţii, de a iniţia dosarul tehnic, de a emite declaraţia CE de conformitate şi de a ataşa la un produs marcajul CE. Distribuitorii trebuie să verifice atât prezenţa marcajului CE, cât şi existenţa documentaţiei pentru acesta. Pentru produsele importate dintr-o ţară terţă, importatorul trebuie să verifice dacă fabricantul din afara UE a realizat paşii necesari şi dacă documentaţia este disponibilă la cerere. Procedurile, măsurile şi sancţiunile aplicabile produselor contrafăcute sau abuzurilor faţă de marcajul CE sunt prevăzute în legislaţiile administrative şi penale ale fiecărui stat membru. În funcţie de gravitatea faptei, operatorii economici ar putea fi amendaţi şi, în anumite circumstanţe, pedepsiţi cu închisoarea. Totuşi, dacă produsul nu e considerat drept un risc iminent la adresa securităţii, producătorul ar putea primi o a doua şansă de a se asigura că produsul este conform cu legislaţia aplicabilă, înainte de a fi obligat să-l scoată de pe piaţă.

Sursa:timpul.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: