Masuri de Eficienta Energetica in Municipalitatile Tarilor din Europa de Sud-Est si rolul Asociatiilor Nationale si NALAS


Deoarece criza economică globala cuprinde mai multe şi mai multe sectoare, precum şi resursele financiare disponibile devin din ce în ce mai puţin accesibile, autorităţile locale trebuie să se orientează tot mai mult spre reducerea cheltuielilor şi să economisească. Una din multe soluţii posibile care ar putea contribui în a uşura povara de pe umerii municipiilor este de a aplica măsuri de eficienţă energetică.

Eficienţa Energetică este una din topul priorităţilor politicii naţionale şi locale în ţările din Europa de Sud-Est şi dacă  există un sector  a cărui importanţă şi influenţă creşte atunci acesta este eficienţa energetică (EE). Aceasta este una din concluziile cercetărilor efectuate în rândul membrilor NALAS (Network of Associations of Local Authorities of South East Europe ).

La reuniunea preşedinţilor NALAS a fost prezentat studiul Masuri de Eficienţă Energetică în Municipalităţile Ţărilor din Europa de Sud-Est şi rolul Asociaţiilor Naţionale şi NALAS.  Studiului a fost elaborat cu eforturile comune a membrilor echipei de lucru pe eficienţă energetică (Task Force) a celor 13 asociaţii membre NALAS împreună cu experţi internaţionali.

Task Force-ul NALAS pe eficienţă energetică a fost înfiinţată în 2008, ca răspuns la necesitatea tot mai mare de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi utilizarea mai intensă a energiilor regenerabile în municipalităţile ţărilor din Europa de Sud-Est. Task Force-ul a evaluat necesităţile şi potenţialul pentru a cupla activităţi comune ale  asociaţiilor membre care promovează  eficienţa energetică (EE) şi sursele regenerabile de energie (RE) la nivel local compilînd rezultatele în cadrul acestui studiu.

Ca rezultat al efortului comun, în Studiu sunt reflectate câteva concluzii şi recomandări importante.

Asociaţii membre, reprezentanţi ai municipalităţilor şi alte părţi interesate la nivel naţional şi local în ţările din Europa de Sud-Est susţin în unanimitate şi solicită ca NALAS ar trebui să contribuie la promovarea eficienţei energetice şi valorificarea potenţialului energiilor regenerabile în municipalităţile ţărilor din Europa de Sud-Est prin asigurarea şi promovarea de servicii pentru municipalităţi care vizează:

  • Promovarea normelor şi regulilor de eficienţă energetică la achiziţii şi stabilirea calculelor de cost a ciclului de viaţă în evaluarea economică şi în luarea deciziilor la nivel regional, naţional şi local de guvernare în Europa de Sud, ceea ce priveşte investiţiile în măsurile de Eficienţă Energetică în cladirile publice şi servicii, precum şi în infrastructura pentru promovarea energiilor regenerabile.
  • Consolidarea schimbului de know-how şi de experienţă între municipalităţi.
  • Organizarea de conferinţe regionale şi naţionale, ateliere şi seminarii pentru consolidarea capacităţilor municipalităţilor şi  asociaţiilor acestora în toate aspectele de dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor şi proiectelor de promovare a EE şi RE la nivel local.
  • Încluderea şi diseminarea celor mai bune practici locale în promovarea şi utilizarea potenţialului EE şi RE în Centrul de cunoştinţe NALAS.
  • Sprijinirea dezvoltării şi punerea în aplicare a programelor comune, campanii şi proiecte la nivel local, naţional şi internaţional.
  • Facilitarea cooperării tehnice şi financiare a municipalităţilor cu autorităţile naţionale şi cu parteneri internaţionali.
  • Furnizarea de informaţii despre şi îmbunătăţirea accesului la nivel naţional către sursele/ fondurile de finanţare internaţională a proiectelor de EE şi RE.

Toate activităţile care vizează NALAS şi care au un rol activ în promovarea EE şi RE la nivel local trebuie să fie construite pe baza unei strategii comune clare pentru  NALAS şi asociaţiile sale membre în ceea ce priveşte promovarea EE şi potenţialul RE.

Deficienţele strategiilor existente în domeniul EE / RE la nivelul asociaţiilor membre trebuie să fie depăşite prin intermediul unui dialog intensiv  la nivel de reţea, între membrii NALAS precum şi individual la nivelul asociaţiilor. Acest dialogul poate fi iniţiat şi coordonat de către Task Force-ul NALAS pe Eficienţa Energetică şi a membrilor săi. Asistenţa tehnică internaţională poate să furnizeze un aport important la acest gen de dialog.

Baza operaţională pentru dezvoltarea iniţiativelor NALAS şi programelor care vizează dezvoltarea serviciilor enumerate mai sus în toate comunele din Europa de Sud ar trebui să fie Task Force-ul pentru eficienţa energetică în cooperare cu comitetele de EE ale asociaţiilor membre. Prin urmare, instituirea Comitetelor de Eficienţă Energetică în toate asociatiile membre ar trebui să fie o prioritate în viitorul apropiat.

Studiul ar putea fi bun de referinţă pentru asociaţiile locale şi membrii acestora în lupta lor de a reduce a costurilor şi creşterea eficienţei în utilizarea de resurse, sau să fie baza de informaţii pentru a explicare şi justificare a propunerilor de proiect la diverşi donatori.

În 40 de studii de caz pot  fi găsite exemple de bune practici şi de posibilităţile de multiplicare a rezultatelor proiectelor deja realizate în altă parte.

Unul dintre efectele pe care la avut studiul a fost interacţiunea activă cu diverse părţi interesate în cadrul membrilor NALAS şi alte asociaţii, au venit cu apelul pentru extinderea Pactului Primarilor pentru Balcanii de Vest (Covenant of  Mayors) exprimată  într-o declaraţie comună adoptat în cadrul reuniunii de preşedinţi şi directori ai  asociaţiilor autorităţilor locale din Europa de Sud-Est (NALAS), în Sofia la 15 iunie. Apelul a fost emis în comun de către NALAS precum şi de către Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR), Energy Cities şi Fundaţia Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor (FEDRE), cu sprijinul Congresului Puterilor Locale şi  Autorităţile Regionale al Consiliului din Europa.

Pactul primarilor este o iniţiativă prin care candidatul şi ţările potenţial candidate ar trebui să poată beneficia de suport din partea comunităţii Europene. Zeci de autorităţile locale din aceste ţări şi-au asumat deja angajamentul de a reduce  emisiile de CO2. Asistenţa tehnică şi mecanismele financiare adecvate sunt esenţiale pentru această parte a Europei pentru a satisface aşteptările municipalităţilor şi regiunilor dornice de a trece dincolo de obiectivele UE legate de energie şi schimbările climatice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: