Proiectul legii cu privire la eficienta energetica a fost votat in prima lectura


Azi 4 iunie 2010 in ordinea de zi a sedintei Parlamentului Republicii Moldova a fost inclus proiectul legii cu privire la eficienta energetica pentru a fi votat in prima lectura. Proiectul de lege a fost prezentat de presedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Veceaslav Ionita.

La prezentare, Ionita a mentionat: “Adoptarea acestei legi este foarte importanta pentru Republica Moldova in situatia in care consumul pe cap de locuitor este de 3-5 ori mai mare ca in statele Europene si importul de resurse energetice constituie 94%. In acest proiect de lege nu este prevazuta evaluarea performantei energetice a cladirilor dar aceasta se anticipeaza intr-un alt proiect de lege la care inca se lucreaza. Acest proiect de lege necesita a fi perfectat, mai cu seama la capitolul programe de eficienta energetica,  dar Comisia Parlamentara economie, buget şi finanţe va veni cu modificarile necesare incluse pentru a doua lectura.”

Deputatul Liberal Valeriu Muntean a subliniat inca o data importanta acestei legi mentionind: “Infiintarea Agentiei pentru Eficienta Energetica cu finantare de la bugetul de stat este foarte binevenita pentru a evita soarta Agentiei pentru Conservarea Energiei care era la autogestiune .” Un alt aspect remarcat de catre deputat a fost: “In proiectul de lege sunt delegate  competente fara o sustinere financiara ceea ce ar duce la elaborarea unor programe de eficienta energetica formale.”

Deputatul Furdui Simion a mentionat ca: “Este necesar crearea capacitatilor institutionale care ar promova eficienta energetica la nivel national si local dar proiectul de lege are o abordare generala si o importanta deosebita o au regulamentele care urmeaza a fi elaborate cu scopul implementarii acestei legi.” Furdui a remarcat si lipsa prevederilor de evaluare a performantei energetice a cladirilor, etichetarea energetica si lipsa mecanismului de sustinere financiara si fiscala.

Mentionez ca in data de 14 mai 2010 IDIS “Viitorul” a organizata o dezbatere publica pe tema acestei leg, prin prezentarea unui Policy Brief referitor la lege, la care au fost prezenti si reprezentanti ai comisie parlamentare care a prezenta acest proiect in parlament. In urma acestei dezbateri au fost elaborate o serie de propuneri si recomandari de imbunatatire a proiectului de lege si pe care am asteptat sa fie luate in consideratie. Cu parere de rau, maniera in care a fost prezentat acest proiect de lege nu a permis o constatare clara a aspectelor care urmeaza a fi introduse pentru a inbunatati acest proiect, lasinduse pentru urmatoarea lectura, care defapt va fi si ultima.

In urma prezentarilor proiectul de lege a fost votat in prima lectura cu majoritate de voturi.

Amintesc ca acest proiect de lege a fost elaborat de catre Ministerul Economiei si aprobat de catre Guvern in data de 14 aprilie 2010.

Mai jos urmeaza o scurta prezentare a Proiectului de lege cu rpivire la eficienta energetica.

Proiectul de lege cu privire la eficienţa energetică stipulează crearea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE), care deveni autoritate de stat în domeniul eficienţei energetice. Atribuţiile AEE se extind şi asupra valorificării surselor regenerabile de energie. Activitatea acesteia urmează să fie finanţată din bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, iar elaborarea bugetului ei anual va fi coordonată cu organul central de specialitate în domeniul energetic.

Proiectul de lege prevede ca obiectivul indicativ naţional privind economiile de energie va fi atins printr-un Program Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice elaborat de către AEE pe o perioadă de 10 ani şi aprobat de Guvern. Acest program urmează a fi realizat prin intermediul unui Planul Naţional de Acţiuni în domeniul eficienţei energetice elaborat de către AEE în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe o perioadă de 3 ani. La nivel local, fiecare consiliu raional urmează să-şi elaboreze propriul program de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe o perioadă de 3 ani şi plan de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru un an. Acestea urmează a fi coordonate cu AEE. Elaborarea programelor şi planurilor stipulate de lege sunt în concordanţă cu prevederile directivei, doar că în proiectul de lege nu este stabilit indicatorul naţional privind economiile de energie cerut de directivă care trebuie atins după al nouălea an de aplicare a acesteia.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: