Proiectul Legii cu privire la eficienţa energetică aprobat de Guvernul Moldovei


Proiectul Legii cu privire la eficienţa energetică, aprobat de Guvernul Moldovei, prevede crearea Agenţiei pentru Eficienţa Energetică (reorganizată din Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei) şi a Fondului de Eficienţă Energetică.

După cum a menţionat vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, scopul proiectului de lege este de a crea premise pentru sporirea eficacităţii consumului şi reducerii pierderilor de energie în Moldova, pentru utilizarea potenţialului de surse regenerabile de energie.

Proiectul legii “energetice” mai prevede că agenţii economici şi organele locale ale puterii vor elabora şi vor implementa în republică programe pentru sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cărora autorităţile RM şi partenerii pentru dezvoltare le vor acorda suport financiar.

Actualmente economia republicii depinde în mare măsură de importurile de resurse energetice, iar consumul de energie este de 3 ori mai mare decît în ţările dezvoltate, a menţionat ministrul economiei, şi a specificat că implementarea legii va consolida securitatea energetică a Moldovei.

Sursa: http://www.newsmoldova.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: