ANRE A LANSAT, ÎN PREMIERĂ, UN GHID AL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ


Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat astăzi, 13 aprilie, în premieră, Ghidul consumatorului de energie electrică, care reprezintă un îndrumar elaborat în ajutorul celor peste un milion 227 mii de consumatori ai acestui tip de energie. Ghidul a fost prezentat în cadrul unei întruniri la ANRE, la care au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, instituţiilor de stat interesate, precum şi ai întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice.

Ghidul consumatorului a fost elaborat de Agenţie cu sprijinul companiilor de consultanţă „Sweco International AB” (Suedia) şi „Pierce Atwood” (SUA) responsabile de implementarea proiectului de asistenţă tehnică acordat ANRE în anul 2009 de către Agenţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională din Suedia (SIDA).Autorii Ghidului invocă drept motiv principal al elaborării acestuia necesitatea de a informa complet, corect şi precis consumatorii despre drepturile lor legitime în relaţia cu furnizorii de energie electrică. Ghidul reprezintă o încercare de a răspunde la majoritatea întrebărilor care îi preocupă pe consumatori, de a le da recomandări şi sfaturi practice pentru rezolvarea litigiilor şi neînţelegerilor apărute între ei şi furnizorii de energie electrică. Autorii lucrării consideră că aceasta va ajuta consumatorii să-şi cunoască mai bine drepturile şi modalităţile de a le apăra în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Ghidul are 160 de pagini, este structurat în 11 capitole şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru consumatori despre drepturile, obligaţiile lor şi ale furnizorilor de energie electrică cu privire la încheierea contractelor, racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţea, evidenţa şi facturarea consumului, calitatea serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, soluţionarea litigiilor apărute între părţi.

Lucrarea conţine sfaturi şi recomandări ale specialiştilor ANRE privind economisirea energiei electrice, eficienţa energetică a mărfurilor electrocasnice, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale consumatorilor. Ghidul include, de asemenea, prezentarea principalelor acte legislative şi normative în domeniul energetic, a sectorului electroenergetic, inclusiv a furnizorilor de energie electrică, a telefoanelor de contact ale oficiilor teritoriale ale acestora, precum şi ale inspecţiilor energetice teritoriale.

Ghidul a fost editat în 1500 de exemplare şi va fi distribuit în mod gratuit organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, sindicatelor, oficiilor comerciale teritoriale ale furnizorilor de energie electrică. El a va fi plasat şi pe pagina de Internet a Agenţiei: http://www.anre.md.Versiunea electronică a Ghidului va fi ulterior actualizată în funcţie de modificările operate în actele legislative şi normative în vigoare, de comentariile, solicitările şi recomandările consumatorilor pe marginea problemelor abordate în această lucrare.

Sursa: Serviciul de presă al ANRE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: