ANRE A INCEPUT CONTROLUL ACTIVITATII SA „TERMOCOM”


Săptămâna trecută, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a demarat un audit la S.A.„Termocom”, în cadrul căruia verifică activitatea economico-financiară a întreprinderii în anii 2008-2009, precum şi componenta tehnică a activităţii acesteia. Controlul este efectuat de o comisie formată de Agenţie, care urmează să prezinte rezultatele acestuia spre examinare Consiliului de Administraţie al ANRE până la finele primului trimestru. Acesta este primul audit al activităţii principalului furnizor de energie termică din Chişinău efectuat de ANRE în conformitate cu noile sale atribuţii, stabilite prin Legea cu privire la energetică. Specialiştii din comisia de control analizează cheltuielile suportate, procurările de materiale şi servicii, starea tehnică a reţelelor, centralelor şi punctelor termice, necesarul de investiţii şi cheltuieli pentru eficientizarea producerii şi distribuţiei agentului termic, consumul tehnologic şi pierderile de energie termică în reţelele S.A.„Termocom”. Rezultatele controlului vor fi examinate într-o şedinţă specială a Consiliului de Administraţie al ANRE, iar decizia acestuia va fi adusă la cunoştinţa opiniei publice. În cazul în care comisia de control va depista supra-cheltuieli, alte lacune în activitatea economico-financiară a S.A.„Termocom”, ANRE le va face publice şi va lua măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea acestora. Agenţia efectuează controlul activităţii S.A.„Termocom” în baza planului său anual de lucru. În anul 2010 ANRE va supune controlului activitatea economico-financiară a S.A.„Moldovagaz” şi a încă 11 întreprinderi fiice ale acestei societăţi. Potrivit legislaţiei în vigoare, ANRE supraveghează activitatea comercială, respectarea de către titularii de licenţă în domeniul energetic a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea şi prezentarea spre aprobare a tarifelor pentru activităţile reglementate de Agenţie.

Sursa: http://www.anre.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: