Eficienta energetica in municipiul Chisinau – un inceput promitator


Primăria municipiului Chişinău lansează două proiecte în valoare totală de peste un milion de Euro, finanţate de Comisia Europeană. În rezultatul acestor programe, municipiul Chişinău urmează să-şi îmbunătăţească sistemul de canalizare pluvială şi să eficientizeze consumul de energie termică şi electrică.

Cel din urmă proiect atras de Primăria municipiului Chişinău este „Creşterea eficienţei energiei municipiului”, în cadrul Programului CIUDAD, finanţat de Comisia Europeană. Scopul general al acţiunii este economisirea energiei termice şi electrice în municipiul Chişinău. Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: elaborarea strategiei Eficienţei Energetice (EE) în municipiul Chişinău şi optimizarea cadrului legal, pentru crearea condiţiilor pentru investiţii în creşterea eficienţei energetice. Pentru a promova bunele practici în conservarea energiei va fi organizat anual un concurs pentru şcolile din capitală, iar instituţia câştigătoare va beneficia de 100 mii Euro pentru izolarea termică a edificiului. În acest timp vor fi elaborate 3 studii de fezabilitate şi planuri de investiţii pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii: izolarea clădirilor de locuit, iluminarea stradală şi utilizarea surselor regenerabile de energie.

Bugetul total al proiectului este de 672 965 Euro. Primăriei municipiului Chişinău îi revine 366 219 Euro din bugetul total. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 28 de luni.

Sursa: Direcţia Relaţii Externe,
Cooperare Regională şi
Integrare Europeană
Primăria municipiului Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: