Bioenergia durabila cu standardele ISO


ISO va dezvolta un standard internaţional care va aborda problemele legate de durabilitatea bioenergie. Standard va fi elaborat de un nou comitet ISO, ISO / PC-248, Criterii de durabilitate pentru bioenergie.

ISO / PC 248 va reuni expertizei internaţionale și cele mai bune practici pentru a discuta aspectele sociale, economice și de mediu ale  producţiei, lanţului de aprovizionare şi de folosire a bioenergiei, şi de a identifica criteriile care ar putea preveni efectele distructive ecologic sau social agresiv.

Decizia de a dezvolta acest standard răspunde la interesul tot mai mare internaţional în bioenergie, precum şi lipsa actuală de criterii de durabilitate la nivel global armonizate.

Deja 29 de ţări sunt implicate în calitate de participanţi sau observatori, inclusiv cu pieţe mari, cum ar fi China şi SUA. Brazilia (ABNT membru ISO) şi Germania (DIN membru ISO) vor asigura secretariatul şi conducerea comisiei încadru unui acord comun.

Viitorul standard internaţional se aşteaptă să fie un instrument-cheie în sprijinirea guvernelor în realizarea obiectivele cu privire la surse alternative de combustibil.

Deja o serie de iniţiative internaţionale impun semnatarii lor de a găsi modalităţi de a înlocui combustibilii fosili, şi bioenergia a fost identificată ca un combustibil alternativ, cu un mare potenţial.

Cancelarul German Angela Merkel a declarat la a 9-a Conferinţă a Părţilor, “Avem nevoie în mod clar de biomasă, ca sursă de energie regenerabilă. Noi nu o putem face fără contribuţia la protecţia climei făcute de biomasa durabilă şi ecologic produsă. Dar trebuie să vă asiguraţi că nu există nici un conflict de obiective. “

Viitorul standard (ISO 13065), ar trebui să facă o contribuţie importantă la acest obiectiv la nivel mondial, de exemplu ajutând să evite barierele tehnice în calea comerţului de bioenergie. ISO 13065 va difuza know-how-ul şi va stimula realizarea calitativă a scopului prin intermediul stimulentelor pentru cercetare.

În plus faţă de rezolvarea problemelor sociale şi de mediu, standardul va face bioenergia mai competitivă, în beneficiul pieţelor naţionale şi internaţionale. ISO 13065 va fi deosebit de valoros în sprijinirea producătorilor din ţările în curs de dezvoltare pentru a concura.

ISO / PC-248 va organiza prima sa reuniune în aprilie 2010.

Sursa: http://www.iso.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: