Ultimul studiu ISO relevă o creştere bruscă a utilizării standardelor de management al securitatii informationale si sigurantei alimentare.


În ciuda crizei financiare care a început în 2007 şi care a afectat economiile multor ţări, studiul ISO care relevă activitatea de certificare în jurul unuia sau a mai multor standarde ISO elaborat pentru anul 2008 a inregistrat un numar de 176 de ţări (175 în 2007) care au cel putin o organizatie certificata conform cerintelor unuia sau mai multor standarde ISO. Această constatare este o  dovada claracă că acestea au devenit instrumente esenţiale ale economiei mondiale. Mai mult ca atit, rezultatele acestui studiu au confirmat ca adoptarea unui sistem de management pe timp de criza este o decizie strategică. Ma jos voi face o scurta prezentare a rezultatelor studiului pentru cele mai utilizate standarde ISO.

ISO 9001:2000 / 2008

Studiul pentru 2008 conține rapoarte cumulate pentru ISO 9001:2000 si ISO 9001:2008, deoarece noua ediţie nu include cerinţe noi faţă de ediţia anterioară pe care o înlocuieşte. ISO 9001 demonstreaza ca este un standard care cunoaște o aplicabilitate la nivel mondial care conferă asigurări cu privire la capacitatea de a satisface cerinţele de calitate şi de a spori satisfactia clientului în relaţiile furnizor-client. Până la sfârşitul lunii decembrie 2008, cel puţin 982832 de certificate ISO 9001 (2000 şi 2008) au fost eliberate în 176 de ţări, ceea ce reprezintă o creştere de 31346 certificate (3%) faţă de 2007, când a fost înregistrat un total de 951486 certificate în 175 de ţări. Ponderea organizațiilor care presteaza servicii a crescut si ea semnificativ, mai cu seama furnizorii de servicii de contabilitate care au inregistrat 40% din numărul total de certificate ISO 9001, comparativ cu 32% în 2007.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 oferă cerinţe pentru sistemele de management al siguranţei alimentare. Acest standard a inregistrat cea mai spectaculoasa crestere, de la 4132 certificari in 2007 la 8102 in 2008, cu 96 %. La fel a crescut si numarul tarilor a caror organizatii au optinut certificate ISO 22000, de la 93 in 2007 la 112 de țări  in 2008.

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004, este standardul care prezintă cerinţe pentru sistemele de management de mediu, confirmă relevanţa sa globală pentru organizaţiile care doresc să lucreze într-un mod ecologic durabilă. Până la sfârşitul lunii decembrie 2008, cel puţin 188815 de certificate ISO 14001:2004 au fost eliberate în 155 de ţări, ceea ce reprezintă o creştere cu 34 243 certificate (22%) faţă de 2007 în 148 de ţări. Ponderea certificatelo3 ISO 14001 deținute de organizațiile care prestează servicii reprezintă 34%, in 2007 acestea constituind 29%.

ISO / IEC 27001:2005

ISO / IEC 27001:2005 este standardul care prezintă cerinţe pentru sistemele de management al securității informaţionale. La sfârşitul anului 2008, cel puţin 9 246 de certificate ISO/IEC 27001:2005 au fost eliberate în 82 de ţări ale lumii. Total în 2008 acestea au înregistrat o creștere cu 1 514 (20%) faţă de 2007 când valoarea totală a fost de 7 732 certificate în 70 de ţări. Și aici furnizorii de servicii de contabilitate dețin cea mai mare parte a certificatelor, 94% (până la 90% în 2007).

Sursa: iso.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: