EN 16001 – Sisteme de management al energiei.


Așa după cum am promis în unul din articolele anterioare, voi face o prezentare mai ampla a standardului EN 16001: 2009 
Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare.
Acest standard specifică cerinţele pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al energiei. Un astfel de sistem ia în considerare obligaţiile legale cărora organizaţia trebuie să se conformeze şi altor cerinţe la care organizaţia poate să adere. Acesta oferă organizaţiei posibilitatea de a aborda sistematic îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice.

Standard EN 16001 stabileşte cerinţe pentru îmbunătăţirea continuă în sensul de utilizare a energiei în mod durabil şi mult mai eficient, independent de tipul de energie utilizată. Standardul este aplicabil pentru orice organizaţie care doreşte să se asigure că este în conformitate cu propria politică stabilită privind energia şi pentru a demonstra conformitatea şi altora. Aceasta se poate confirma prin autoevaluare şi prin propria declaraţie de conformitate sau prin certificarea sistemului de management al energiei de către o organizaţie externă.

Scopul acestui standard european este de a ghida organizaţiile în stabilirea sistemelor şi proceselor necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Aceasta ar trebui să conducă la reducerea costurilor şi la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intermediul unui management sistematic al energiei. Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management al energiei astfel încât orice organizaţie să-şi poată dezvolta şi implementa o politică şi obiectivele care iau în considerare informaţiile şi cerinţele legale referitoare la aspectele semnificative ale energiei.

Standardul este destinat pentru a fi aplicat la organizaţiile de toate tipurile şi respectiv de toate mărimile, în orice condiţii geografice, sociale şi culturale, el se poate utiliza independent sau integrat cu orice alt sistem de management. Pentru a facilita utilizarea acestuia, structura acestui standard este similară cu structura ISO 14001.

BS EN 16001:2009 Energy management systems. Requirements with guidance for use

BS EN 16001 will help your business establish the systems and processes necessary to improve energy efficiency. This will help to save money and reduce greenhouse gas emissions through systematic management of energy.

BS EN 16001 specifies requirements for an energy management system to enable you to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and information about significant energy aspects. It is a useful document for all types and sizes of organizations and accommodates diverse geographical, cultural and social conditions. This standard applies to the activities under the control of an organization.

BS EN 16001 can be used independently or integrated with any other management system. To facilitate its use, the structure of this standard is similar to the structure of BS EN ISO 14001.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: