ISO 31000 – Noul standard international pentru gestionarea eficientă a riscului


Noul standard internaţional, ISO 31000:2009, Managementul riscului – Principii şi linii directoare, va ajuta organizaţiile de toate tipurile şi dimensiunile ingestionarea eficienta a riscurilor. ISO 31000 propune principii şi un mecanism de gestionare a oricărei forme de risc într-un mod transparent, sistematic şi credibil indiferent de context și domeniu de aplicare.

În acelaşi timp, ISO a publicat și Ghidul ISO 73:2009, Vocabular de management al riscului, care completează standardul ISO 31000, oferind o colecţie de termeni şi definiţii referitoare la managementul riscului. Grupul de lucru ISO care a dezvoltat standardul explică, “Toate organizaţiile, indiferent cât de mari sau mici sunt, se confruntă cu factori interni şi externi care creează incertitudini în ceea ce privește capabilitatea organizatiilor de ași atinge obiectivele. Efectul acestei incertitudine este “riscul” şi este inerent în toate activităţile. Probabil că tratarea eficientă a riscurilor este cauza crizei financiare mondiale. ISO 31000 este elaborat cu scopul de a ajuta industria şi comerţ să iasă cu încredere din criză.”

ISO 31000 este un document practic care are ca scop să sprijine organizaţiile în curs de dezvoltare a propriilor mecanisme de gestionare a riscurilor și nu este un standard în baza căruia organizațiile pot fi certificate. Prin punerea în aplicare a ISO 31000, organizaţiile pot compara practicile lor de gestionare a riscului, cu un referinţial recunoscut la nivel internaţional, oferind principii solide pentru gestionarea eficientă. Concomitent ghidul ISO 73 va asigura că toate organizaţiile discută în același limbaj atunci cînd se discută despre risc.

ISO 31000 este proiectat pentru a ajuta organizaţiile să:

 • Mărească probabilitatea de a atinge obiectivele;
 • Încurajeze managementul proactiv;
 • Fie conştienţi de necesitatea de a identifica şi trata riscul în întreaga organizaţie;
 • Îmbunătăţească identificarea oportunităţilor şi a ameninţărilor;
 • Respecte cerinţele legale şi de reglementare şi normelor internaţionale;
 • Îmbunătăţească procedurile de raportare financiară;
 • Îmbunătăţească încrederea părţilor interesate;
 • Stabilească o bază fiabilă de planificare și luare a deciziilor;
 • Îmbunătăţească controalele;
 • Aloce și să utilizeze în mod eficient resursele pentru tratarea riscurilor;
 • Îmbunătăţească performanțele în domeniul sănătății și securității precum şi protecţia mediului;
 • Îmbunătăţiească managementul de prevenire a pierderilor şi a incidentelor;
 • Îmbunătăţească sistemul de instruire organizațională;

ISO 31000 şi ghidul 73 poate fi aplicat oricărui tip de organizație. Aceste documente vor fi de folos:

 • Persoanelor responsabile pentru implementarea și punerea în aplicare a sistemului de management al riscurilor;
 • Celor care au nevoie pentru a se asigura că o organizaţie își gestionează riscurile;
 • Celor care au nevoie pentru a evalua practicile de management al riscurilor unei organizatie;
 • Dezvoltatorilor de standarde, proceduri coduri și ghiduri practice cu privire la gestionarea riscului.

Sursa: http://www.iso.org

One Response to ISO 31000 – Noul standard international pentru gestionarea eficientă a riscului

 1. Pingback: 2010 in review « ionmuntean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: