ISO 50001 – viitorul Standard de Management al Energiei


ISO 50001 este numele viitorului standard de management al energiei. Scopul acestuia este standardizarea în domeniul gestionării energiei, de exemplu: eficienţa energetică, performanţa energetică, aprovizionarea cu energie, practicile de achiziţii publice de energie folosind echipamente şi sisteme. Standardul va aborda, de asemenea, măsurarea consumului curent de energie, punerea în aplicare a unui sistem de măsurare pentru a documenta, raporta, şi să valideze îmbunătăţirea continuă în domeniul de management al energiei. Responsabil de elaborarea acestui standard este comitetul ISO 242 care include 90 de persoane, reprezentanți ai 25 de țări. Standardul se planifică a fi publicat spre sfîrșitul anului 201o.

Necesitatea acestui standard a fost subliniată în cadrul atelierului de lucru organizat de catre reprezentanți ai International Energy Agency (IEA), International Organization for Standardization (ISO) și International Electrotechnical Commission (IEC) cu tematica  „Rolul standardelor internaţionale în promovarea eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de carbon” , care sa desfășurat la Paris in perioada 16-17 martie 2009. În rezultatul acestei întruniri, la sectiunea management al energiei, s-au stabilit o serie de obiective:

  • Dezvoltarea standardul internaţional pentru managementul energiei ISO 50001 este pe deplin sprijinită şi va fi publicat cît de rapid posibil;
  • Există necesitatea elaborării unui portofoliu de standarde legate de ISO 50001 în domeniul eficienţei energetice care să acopere diferite niveluri, inclusiv a sistemelor conexe, a abilităților de asistenţă tehnică, precum şi măsurările şi verificările;
  • Există deja o mare parte din activități care se desfăşoară la nivel naţional şi regional în aceste domenii, este necesară o coordonarea bună la nivel sectorial şi internaţional.

Dar care este situația la acest capitol în lume?

  1. Multe ţări deja dispun de standarde naționale de gestionare a energiei (Danemarca, Irlanda, Suedia, SUA, Tailanda, Korea);
  2. UE a elaborat un standard regional de gestionare a energiei, EN 16001:2009 (despre el vin cu detalii întrun articol ulterior);
  3. Standardele de management al energiei se elaborează în China, Spania şi Brazilia;
  4. ISO a iniţiat lucrul asupra standardului internaţional de management al energiei, ISO 50001.

Ce putem face noi? Simplu, să conștientizăm necesitatea promovării politicilor de eficiență energetică și să sensibilizăm opinia celor care ne înconjoară vis a vis de acest subiect deoarece oricît de multe standarde nu ar exista și oricît de bune nu ar fi ele pînă la urmă CULTURA și educația își spune cuvăntul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: