Noua editie ISO 9004:2009 continua “succesul menținut”


ISO 9004:2009,  Management pentru succesul menținut al unei organizatii – O abordare a managementului calităţii, este a treia ediţie a standardului publicat pentru prima dată în 1987. Acesta este destinat să sprijine realizarea “performanței durabile” de către orice organizaţie, indiferent de dimensiune, tip sau de activitate, printr-o abordare de management al calităţii.

9782911690259FS

Bob Alisic, lider al grupului de sarcină responsabil pentru comentariile ISO 9004:2009 a declarat: “În timp ce scopul este de a asigura iniţial producția de servicii și produse de calitate, ceea ce duce la satisfacţia clienţilor, scopul pe termen lung este de a asigura supravieţuirea economică a organizaţiei. Noua ediţie oferă orientări cu privire la modul în care o organizaţie ar trebui să adopte o abordare sistematică a realiza acest lucru. “

ISO 9004:2009 oferă îndrumări pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii unei organizaţii bazat pe abordarea procesuală. Acesta se concentrează asupra satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clienţilor şi alte părţi relevante, pe termen lung, precum şi într-un mod echilibrat. În comparaţie cu ISO 9001:2008 care asigură un management al calităţii produselor şi a serviciilor care va duce la creşterea satisfacţiei clienţilor, ISO 9004:2009 oferă o perspectivă mai largă de management al calităţii, în special pentru îmbunătăţirea performanţei. Aceasta se va dovedi util pentru organizaţiile a căror top management doreşte să treacă dincolo de limitele  ISO 9001, în urmărirea îmbunătăţirii în curs de desfăşurare, măsurată prin satisfacţia clienţilor şi altor părţi interesate.

ISO 9004:2009 permite organizaţiilor să amelioreze calitatea produsului şi livrarea de servicii clienţilor prin promovarea procesului de autoevaluare ca un instrument important pentru a permite organizaţiilor să:

  • Evalueze nivelul lor de maturitate, care cuprinde conducerea, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele;
  • Identifice punctele lor forte şi punctele slabe;
  • Identifice oportunitățile oricărei îmbunătățiri, inovări, sau ambele.

Instrumentul de autoevaluare poate deveni un element-cheie în timpul proceselor de planificare strategică în orice organizaţie.

ISO 9004:2009 înlocuieşte ISO 9004:2000 prin introducerea de schimbări substanţiale în structură şi conţinut în baza experienţei de opt ani de aplicare la nivel mondial a acestui standard şi totodată introduce modificări menite să îmbunătăţească coerenţa cu ISO 9001 şi cu alte standarde de management. Un exemplu de modificare importantă (poate cel mai important) în structura ISO 9004 este că standardul începe cu un capitolul care oferă orientări cu privire la modul de a gestiona o organizaţie având ca scop un succes susţinut şi nu cum să implementeze un sistem de management al calităţii.

Deşi ISO 9004:2009 completează ISO 9001:2008 (şi invers), acesta poate fi, de asemenea utilizat în mod independent. Acesta nu este destinat pentru certificare terţelor părți, de reglementare, sau uz contractual şi nici ca un ghid pentru punerea în aplicare a ISO 9001:2008. Pentru a ajuta utilizatorii standardul conține o anexă care oferă face corespondenţă punctelor între ISO 9001:2008 si ISO 9004:2009.

Acest standard poate fi comandat la orice membru national ISO sau direct de la Organizatia Internationala de Standardizare la prerul de 19.95 €.

Semnatura mea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: