A luat sfirsit proiectul MSTQ ?!


La 29 septembrie, curent, în timpul şedinţei ordinare a Biroului Executiv al CCI a Moldovei, au fost făcute totalurile implementării proiectului „Ameliorarea competitivităţii” (MSTQ), desfăşurat de CCI în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi Banca Mondială, pe perioada 2007-2009.

Conform şefului Direcţiei Dezvoltare Economică a CCI, Sergiu Harea, în perioada de referinţă 120 de companii autohtone au fost certificate, în total fiind rambursate 700 mii USD, ceea ce constituie 50% din cheltuielile suportate de întreprinderi pentru serviciile de consultanţă la implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi cheltuielile aferente certificării propriu zise, suma maximă de co-finanţare per companie fiind de 10.mii USD.

Dintre beneficiarii proiectului 25% sunt întreprinderi ce activează în industria vinului şi produselor alcoolice tari, 16% – prestarea serviciilor de construcţii şi producerea materialelor de construcţie, celelalte companii activând în ramurile: servicii şi produse agro-alimentare, servicii financiare şi de audit, servicii IT, învăţământ superior, producerea şi comercializarea mobilei, etc. Majoritatea participanţilor la proiect (67%) sunt agenţi economici din Chişinău.

Referindu-se la problemele întâlnite pe parcursul implementării proiectului, preşedintele CCI a Moldovei, Gheorghe Cucu, a menţionat necesitatea de a informa şi implica în program întreprinderile din regiuni, inclusiv cele din stânga Nistrului. „Agenţii economici trebuie să conştientizeze că piaţa Uniunii Europene înseamnă calitate şi competitivitate. Oricare ar fi facilităţile oferite ţării noastre de către UE, fără îndeplini aceste două cerinţe nu putem cuceri piaţa comunitară”.

În cadrul şedinţei s-a atras atenţia şi asupra faptului că piaţa Moldovei simte lipsa companiilor de consultanţă şi certificare.

Prezent la eveniment, directorul unităţii de implementare a proiectului, Aurel Casian, a mulţumit echipei de colaboratori ai CCI a Moldovei care a activat consolidat şi a atins obiectivele stabilite iniţial de către Guvern împreună cu Banca Mondială.

Ţinând cont de solicitările venite din partea agenţilor economici, CCI şi autorităţile moldoveneşti au solicitat Băncii Mondiale prelungirea proiectului pentru încă 40 de companii.

Beneficiarii trebuie să fie agenţi economici rezidenţi al Republicii Moldova, antrenaţi în sectorul de producere sau cel al serviciilor; nu au apelat pentru obţinerea suportului financiar la alte organisme în scopul co-finanţării activităţilor similare propuse de a fi finanţate în cadrul actualului proiect; dispun de surse financiare pentru a acoperi 100% din cheltuielile aferente procesului de pregătire şi obţinere a certificatului ISO, nu au restanţe la plăţile către buget.

Sursa: http://www.chamber.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: